Olgu Sunumlar Ppt ppts

Searching:
Download
Olgu Sunumlar Ppt - Fast Download

Download Olgu Sunumlar Ppt from our fatest mirror

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum - SOSYAL BİLİMLER Tarih Ders ...

4674 dl's @ 5827 KB/s

ppt
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum - SOSYAL BİLİMLER Tarih Ders ...

OLGU (NESNEL) GÖRÜŞ (ÖZNEL) Aşağıdaki resimlerle ilgili verilen cümlelerin hangileri olgu, hangileri görüş cümlesidir? M.Kemal ATATÜRK, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır. Piramitler Mısır ülkesinin tarihi eserlerindendir. ...

http://www.sosyalbilimler.biz/arsiv/Sunumlar/6sinif/Sosyal_Bilgiler_Ogreniyorum.ppt

Date added: April 9, 2012 - Views: 1

ppt
21 YY DA TSH - PAÜTF Halk Sağlığı

Koordinasyonun ölçülmesi Kesintisiz olgu izleminin ölçümü Hastanın önceki başvuruları ile ilgili bilginin bulunması ve değerlendirilmesi Bireyin önceki başvuruları ile ilgili bilginin ölçülmesi 4 temel göstergeden en sık kullanılanı: ...

http://halksagligi.pamukkale.edu.tr/kongre/SUNUMLAR/erhan.eser.ppt

Date added: December 16, 2011 - Views: 12

ppt
PowerPoint Presentation

Olgu (devam) Antibiyotiklere dirençli bakteriler için tedavi seçenekleri Gr(-) kan akım enfeksiyonları Pnömoni β-laktam alerjisi Düşük riskli hastalar Soru 4: Düşük riskli hastalarda oral tedavi başlanabilir mi? Düşük ...

http://www.emek-e-akademi.com/files/file/sunumlar/EKMUD_istanbul_gunleri1/2.ppt

Date added: December 12, 2013 - Views: 2

ppt
TARİH BİLİMİNE GİRİŞ - SOSYAL BİLİMLER Tarih Ders ...

Prehistorya (Tarih öncesi) B. XIX. Yüzyıl Tarihi C. Sanat Tarihi D. III. Selim E. Ortaçağ Tarihi * * Olgu: Fetih hareketi, Anadolu’nun Türkleşmesi, Nüfus artışı… Olay: İstanbul’un Fethi, Malazgirt savaşı, Bir çocuğun doğumu…

http://www.sosyalbilimler.biz/sunumlar/tarih-sunumlari/tarih-bilimine-giris.ppt

Date added: November 10, 2011 - Views: 9

ppt
Slayt 1

OLGU 1 Yaş: 60, G 4 P 4 Şikayet: - 1 yıldır pelvik basınç hissi ve bel ağrısı - Vajeninden sarkma hissi Özgeçmiş: DM, HT, Artrit Cerrahi Özgecmiş:

http://www.kadinsagligipanelleri.com/2009/sunumlar/kadikoy_s%C4%B1fa_sorular.ppt

Date added: February 29, 2012 - Views: 8

ppt
Slayt Başlığı Yok - Kadın Sağlığı Panelleri ...

... Türkiye’de meme kanseri sıklığını ortalama 40 / 100.000 olarak kabul edersek, her yıl Yaklaşık 15.000 yeni olgu ile karşılaşılaşılabileceği söylenebilir. Ozmen V. The Journal of Breast Health 2008 Ozmen V, Anderson BO.

http://www.kadinsagligipanelleri.com/2009/Sunumlar/Vahit_ozmen.PPT

Date added: March 4, 2012 - Views: 16

ppt
PowerPoint Template

1-2 saat sonra değerlendirme PowerPoint Sunusu Olgu PowerPoint Sunusu PowerPoint Sunusu BU OLGUNUN TEDAVİSİ Olgu PowerPoint Sunusu KOAH Alevlenme Düzeyi ? KOAH ...

http://www.med.ege.edu.tr/files/re%C3%A7ete%20g%C3%BCnleri%20sunumlar/10.re%C3%A7eteg%C3%BCnleri/HAVAYOLU%20HASTALIKLARINDA%20TEDAV%C4%B0%202013.ppt

Date added: May 25, 2013 - Views: 3

ppt
aaaaaaaa - 3. ULUSAL 2. ULUSLARARASI EBELİK KONGRESİ

... 20-23 Kasım 2013 * Olgu Erzurum Ağır Ceza Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 * Olgu Erzurum Tazminat Prof. Dr. Nevzat Alkan Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013 * Olgu Tarsus Nurullah ...

http://www.ebko2013.org/Sunumlar/NEVZAT_ALKAN.ppt

Date added: April 1, 2014 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

... Bakanlığına bağlı hastanelerde Donanımlı adli tıp birimi olmayan illerdeki canlı muayeneleri İllerin adli olgu sayısına göre gereken adli tıp uzmanı sayısı listelenmiştir. Bunlardan 17’sinde uzman istihdamı acildir.

http://www.ttb.org.tr/udek/XIIITUEK/sunumlar/insan_Gucu_Planlamasi-Adli_Tip_ornegi.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 2

ppt
PowerPoint Presentation

INTERHEART adlı çok merkezli olgu kontrol çalışmasının sonuçları kullanılarak yapılan hesaplamalarda ise klasik risk faktörlerine eklenen diyabet, fiziksel inaktivite, obesite, beslenme tarzı gibi risk faktörleriyle KKH riskinin %90’ının açıklanabildiği belirtilmektedir18.

http://halksagligi.pamukkale.edu.tr/kongre/SUNUMLAR/kdheBELG%C4%B0N%C3%9CNAL.ppt

Date added: November 25, 2011 - Views: 19

ppt
4MB Clinical Problem-Solving - Türk Göğüs Hastalıkları ...

(Son 1 yılda 3 olgu; NBA değil) 30 YK: Başvuru yakınmaları; bir aydır ateş, artralji ve plöretik göğüs ağrısı Tanı: ? 24YE: NBA + öksürük + BHL + EN Tanı: ? 38YK: NBA+kanlı ishal + EN Tanı ? NBA: ...

http://www.tghyk.org/sunumlar/NBA%2011-2011.ppt

Date added: October 4, 2012 - Views: 4

ppt
Slayt 1

Olgu 2 Tedavi: Bisoprolol 10 mg 1x1 Atacand (Candesartan) 16 mg 1x1 Aldactone-A (Spirinolakton) 25 mg 1x1 Olgu 3 64 y, E 2 gündür artan nefes darlığı ile başvuruyor 1 ay önce STEMI tanısıyla primer perkutan girişim uygulanmış Progresif dispne Efor intoleransı TA: 100/60 ...

http://www.med.ege.edu.tr/files/reçete%20günleri%20sunumlar/11-recetegunleri/Kalp%20Yetmezliği%20-%20Cemil%20Gürgün.ppt

Date added: May 17, 2014 - Views: 2

ppt
bologna/sunumlar/egitim_strateji_yontem.ppt

... olgu ve kavramların açıklanmasında Buluş yoluyla öğretim stratejisi Bruner tarafından geliştirilmiştir. Bruner’e göre; Çocukların içinde keşfetme merakı ve öğrenme isteği vardır.

http://web.deu.edu.tr/bologna/sunumlar/egitim_strateji_yontem.ppt

Date added: October 27, 2012 - Views: 1

ppt
FEBRİL NÖTROPENİLİ HASTAYA YAKLAŞIM VE TANI

OLGU EŞLİĞİNDE FEBRİL NÖTROPENİLİ HASTAYA YAKLAŞIM VE TANI Dr. Aylin Çalıca Utku Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum planı Giriş Tanım İlk değerlendirme sırasında hangi testler ve kültürler yapılmalıdır?

http://www.emek-e-akademi.com/files/file/sunumlar/EKMUD_istanbul_gunleri1/1.ppt

Date added: May 13, 2013 - Views: 2

ppt
Olgu sunumu - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ...

Olgu sunumu Author: user Last modified by: user Created Date: 4/30/2006 9:23:46 AM Document presentation format: Ekran Gösterisi Other titles:

http://tipedu.cumhuriyet.edu.tr/cutbat/kongre1sunumlar/cumartesi/ufuk/ufuksunum.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 3

ppt
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

Veri yönetimi: Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi. Yazılım tasarımı: Yazılım gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen çözüm. * TÜBİTAK - UEKAE ...

http://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/tubitak.ppt

Date added: September 28, 2012 - Views: 8

ppt
PowerPoint Presentation

... ölçülebilir ve değişmez bir olgu olarak varsaymışlardır. Daha sonraki yıllarda Piaget ve Vygotsky çocuklar üzerinde yaptıkları uzun süreli gözlemler sonucunda zekanın sabit olmadığını ortaya koymuşlardır.

http://gebzekoleji.k12.tr/sunumlar/Çoklu%20Zeka%20Kuramı.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 2

ppt
Uz. Dr.Mesut ERYÜRÜK Adli Tıp Uzmanı - Erzurum Bölge ...

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009 yılında 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na “Tıbbi Uygulama Hatası” nedeniyle başvuran 707 olgu incelenmesinde 510’unda sağlık personelinin uygulamaları tıp kurallarına uygun bulunmuştur (%73).Tıbbi uygulamaların tıp ...

http://www.erzurumbeah.gov.tr/sunumlar/egitim/hekimin_adli_sorumlulugu.ppt

Date added: September 21, 2013 - Views: 1

ppt
Slayt Başlığı Yok - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ...

... 85 94 86 DÜNYA GENELİ 67 87 72 * TÜRKİYE VERİLERİ Yıllara Göre Yeni, Önceden Tedavi Görmüş ve Toplam TB Olgu Sayıları ve Olgu Hızları, 2005-2012 Yıllar Yeni Olgular Önceden Tedavi Görmüş Olgular Toplam Olgular Yeni Olgu Sayısı Yeni Olgu Hızı ...

http://tuberkuloz.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/Dokumanlar/Sunumlar/verem-saglik-personel-2014-24-mart.ppt

Date added: April 13, 2014 - Views: 4

ppt
Özel Hukuk Kütüphaneleri: yeni bir Olgu

Title: Özel Hukuk Kütüphaneleri: yeni bir Olgu Author: W&C Users Last modified by: dt Created Date: 3/10/2008 9:37:32 AM Document presentation format

http://thk.bilgi.edu.tr/sunumlar/Ozel%20Hukuk%20Kutuphaneleri_Havva_Erbay.ppt

Date added: February 21, 2012 - Views: 2

ppt
Slayt 1 - TRAHED | Trabzon Aile Hekimleri Derneği

Kızamık Olgu İnceleme Formu Kızamık Laboratuvar İstek ve Sonuç Formu Kızamık Sürveyansı Performans Göstergeleri Vaka bildirimi En az 2 şüpheli vaka (Kızamıkcık hariç)/100 000 kişi/ yıl (İl Düzeyinde) ...

http://trahed.org/sunumlar/GBP%20HASTALIK%20PROGRAMLARI.ppt

Date added: March 3, 2014 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

ABD’de 1920’de 36 000 olgu Gıda hijyeni ve temiz su sağlanması 1968 500 olgu Viral Gastroenteritler Vücudun en geniş mukoza yüzeyi ve en büyük lenfoid organı olmaları nedeniyle barsaklar, virüslerin üremesi ...

http://www.eshsm.gov.tr/dosya/Subeler/cevre_sagligi/sunumlar/sularla-iliskili-hastaliklar.ppt

Date added: April 1, 2014 - Views: 1

ppt
Nozokomiyal Salgınların İncelemesi ve Kontrolü

... kesinleştirilmesi Salgın öncesi ve salgın dönemine ait atak hızların karşılaştırılması (atak hızı=yeni olgu sayısı/risk altındaki popülasyon) ...

http://hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr/egitim/EKHems_sunumlar/22_salgin_inceleme.ppt

Date added: July 11, 2013 - Views: 5

ppt
Slayt 1 - Devrim Hukuk Bürosu | Ankara

... Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (*) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, ...

http://www.devrimhukuk.com/sunumlar/Mobbing.ppt

Date added: August 26, 2013 - Views: 1

ppt
NCCH Title - subtitle - ANASAYFA - Teşhis İilişkili ...

... veya Bir olgu tipi değişikliği olduğu zaman (örneğin akut bakımdan rehabilitasyona geçiş) sonlanır Kümülatif saatler (DVD’deki tüm saatler) birlikte toplanır, böylece süre için bir kod atanır Bir yatışta durdurulabileceği ve tekrara başlatılabileceği için, ...

http://www.tig.saglik.gov.tr/content/files/dokumanlar/egitim/3_gun_sunumlari.ppt

Date added: December 27, 2011 - Views: 31

ppt
SKOLYOZ - Romatizma tedavisi, Fizik tedavi merkezi Ankara

... 20-40° arası skolyozdur İskelet gelişimi henüz tamamlanmamış ve progresyon gösteren her olgu korse tedavisi açısından değerlendirilmelidir. İskelet maturasyonu tamamlanmamış çocuklarda breysleme endikasyonları 30 dereceden büyük, ...

http://www.romatizmaltedavi.com.tr/sunumlar/skolyoz.ppt

Date added: January 7, 2012 - Views: 7

ppt
Ayten Çetin - Serap Kurt (.ppt) - ESGP - ISMMMO

Entelektüel sermayede asıl değer yaratan olgu, ister insan sermayesinde olsun isterse müşteri sermayesinde, değerlerin yapısal sermayeye dönüştürülebilmesidir. Yrd. Doç. Dr.

http://esgp.istanbulsmmmodasi.org.tr/docs/Seminer_Bildiri_Sunum/Sunumlar/04_AYTEN_cETiN_SERAP_KURT.ppt

Date added: May 30, 2013 - Views: 1

ppt
Bolum 12: Cognitive Models Bilissel Modeller

Title: Bolum 12: Cognitive Models Bilissel Modeller Author: olgu Last modified by: Exper Computer Created Date: 11/29/2008 7:23:16 PM Document presentation format

http://yunus.hacettepe.edu.tr/%7Ehtuzun/courses/bto611-2008-fall/Sunumlar/11-Ch12.ppt

Date added: May 7, 2013 - Views: 1

ppt
ÇOCUK CERRAHİSİ MÜFREDAT ÇALIŞMALARI ve

Oturum Kolaylaştırıcı Sunumlar 10.00 – 10.20 Aktif Eğitim 10.20 – 10.35 Asistan eğitim müfredat ve programları 10.55 – 11.10 Asistan karnesi: İçerik ve kullanım 11.10 – 11.25 ... 5 ülke -Olgu sunumu sayısına göre ...

http://www.ttb.org.tr/udek/XIIITUEK/sunumlar/cenk_buyukunal.ppt

Date added: June 5, 2013 - Views: 4

ppt
Solunum Yetmezliği - Türk Toraks Derneği - Hayat Nefesle ...

olgu Slayt 85 Soru Tedavi seçeneğiniz? Soru Ne yapalım? Olgu 3 FM: Slayt 91 LAB: Slayt 93 TEDAVİ Olgu Slayt 96 Slayt 97 Slayt 98 Slayt 99 ...

http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/kisokulu5-ppt-pdf/turk_toraks_v_kis_okulu_sunumlar/salon_1/28_ocak/1300_1400/a_kaya.ppt

Date added: April 25, 2014 - Views: 1

ppt
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME - Istanbul University (1453)

Hasta olguları aracıyla sunulan problemler multidisiplinerdir ve her bir olgu ile ... of Humanities in Medicine YENİ EĞİTİM MODELİ Entegre Öğrenci merkezli Probleme dayalı öğrenim oturumları Sunumlar yanında laboratuvar, PDÖ oturumları, hasta ile erken dönemde ...

http://www.istanbul.edu.tr/itf/cocukhast/ekler/m.oncesi/pdo1-2.ppt

Date added: June 8, 2013 - Views: 3

ppt
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi ve Tanımlar

... 236 olgu YBÜ’de kazanılmış enfeksiyon prevalansı= %49 En sık görülen enfeksiyonlar: Pnömoni ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları: %28 Laboratuvar tarafından kanıtlanmış kan dolaşımı enfeksiyonu: ...

http://hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr/egitim/EKHems_sunumlar/4hastane_enf_onemi_tanimi.ppt

Date added: July 11, 2013 - Views: 3

ppt
KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU - Romatizma tedavisi, Fizik ...

... iyidir Yanlış tanı ve tedavi yokluğu kronik sakatlığa neden olur Başlangıcından 3 ay-20 yıl sonra tekrarlayan olgu oranı % 4-10’dur 5 yıllık takiplerde üst ekstremitesinden KBAS geçiren hastaların: ...

http://www.romatizmaltedavi.com.tr/sunumlar/kompleks_bolgesel_agri_sendromu.ppt

Date added: December 23, 2011 - Views: 5

ppt
İSTANBULDA SANAYİNİN MEKANSAL GELİŞİMİ VE GELECEK ...

İstanbul’da kent büyüklüğü ↔ sanayi birbirini büyüten iki olgu ülke ekonomisine önemli katkı ancak yerleşme düzeni açısından - kentsel işlevlerle sağlıklı ilişkiler kuramamış - kendi ...

http://www.iso.org.tr/kongre/kongre_2008/sunumlar/1b-1-ibrahim-baz.ppt?redirected=1

Date added: May 28, 2013 - Views: 2

ppt
AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp ...

Ve bir olgu… Hastamızın adı,Mustafa Demircioğlu 35 yaşında Sivas doğumlu Erkek,Evli,2 çocuk babası Lise mezunu Çalışmıyor Soy geçmişi;baba,Kronik böbrek yetmezliğinden ex.Anne,DM ve HT hastası Sivas’ta ikamet ediyor.

http://tipedu.cumhuriyet.edu.tr/cutbat/kongre1sunumlar/cumartesi/cumhuriyet/cumhuriyetsunum1.ppt

Date added: July 4, 2012 - Views: 4

ppt
Akademik Poster ya da Poster Bildiri Nasıl Hazırlanır?

Akademik Poster ya da Poster Bildiri Nasıl Hazırlanır? YRD. DOÇ. DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN KAMUSAL AKIL STÜDYOSU DERSİ 2010 POSTER NASIL HAZIRLANIR?

http://pol.atilim.edu.tr/shares/pol/files/Akademik_Poster_ya_da_Poster_Bildiri_Nasil_Hazirlanir_1291629847.ppt

Date added: April 10, 2014 - Views: 2

ppt
KURAMSAL DAYANAKLAR - index [METU Computer Engineering]

İçerik Türü: Olgu, kavram, işlem ve ilkedir. Olgu: Bir tarih ile olay ya da isim ile parça arasındaki ilişkidir ... neden-sonuç ilişki * ÖĞE YERLEŞTİRME KURAMI Kurama göre gerekli olan birincil ve ikincil sunumlar: Birincil Sunumlar: Öğrenci tarafından ...

http://www.ceng.metu.edu.tr/~erman/kku/OgretimTasarimi/3hafta/hafta03.ppt

Date added: May 30, 2013 - Views: 1

ppt
Slayt 1 - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - Tüberkuloz ...

Toplam olgu. Yıllar. 2005.00 20535.00 2006.00 20526.00 2007.00 19694.00 2008.00 18452.00 2009.00 17402.00 2010.00 16551.00 2011.00 15679.00 2012.00 14691.00 YIL.

http://tuberkuloz.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/Dokumanlar/Sunumlar/verem-halk-egitimi-24-mart.ppt

Date added: July 5, 2014 - Views: 1

ppt
BARTIN 2023 SANAYİ, TİCARET VE YATIRIM ÇALIŞMA GRUBU

... BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Bu olgu yanında tüketiciler, Kanunla ayıplı mal ve hizmetlere karşı koruma altına alınmışlar ve tüketici bilinci zaman ve süreç içerisinde olağanca hızıyla gelişmektedir. Bu gün ben ne mal ...

http://www.bartintso.org.tr/bilgi_bankasi/sunumlar/BRIFING_RAPORU.ppt

Date added: September 10, 2012 - Views: 5

ppt
ARTRİTLİ HASTAYA YAKLAŞIM - TRAHED | Trabzon Aile ...

Br J Rheumatol 1995;34(suppl 2):74-8 SUNUM PLANI Artrit nedir Artrit nedenleri Olgu sunumları Tanısal Algoritma ARTRİT ? Belirgin olarak eklemi tutan ve o eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, ...

http://trahed.org/sunumlar/Artriti_olan_hastaya_yaklasim.ppt

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

ppt
SECTION 2 - Atatürk Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Kış Sporlarında Baş ve Omurga Yaralanmaları Doç. Dr. Ufuk Şekir Spor Hekimliği AD. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi * 10 adet olgu – kontrol çalışmasına ait META-ANALİZ.

http://aile.atauni.edu.tr/sunumlar/2011_01_27WUC/sunular/asalonu/25.01.2011/DrUfukSekir/mpeg/kissporlari.ppt

Date added: July 11, 2013 - Views: 3

ppt
Slayt 1 - KENT KOOP WEB Sitesi

* Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması seklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; Ancak, muhasebenin bu tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır.

http://www.kent-koop.org.tr/haberler/sunumlar/abdullah_karaboyaci_2003.ppt

Date added: May 7, 2013 - Views: 1

ppt
Erkek İnfertİlİtesİnde patogenez ve klİnİk tanI

Semptomatik olgu, takipte testis fonksiyonlarında bozukluk giderek artıyorsa tedavi önerilir. (Eur. Assoc. Uro. 2010 guideline) Doğumdaki insidansı %2-9. (3 ay’da % 1-2) Konjenital / sonradan gelişen diye ikiye ayrılır. AR (Androgen ...

http://www.utd.org.tr/download/2._konya_sempozyum_sunumları/HARUN_TOY-erkekinfertilitesi22.ppt

Date added: December 12, 2013 - Views: 1

ppt
Chapter03-TheInteraction.ppt

* Deneyim Eğitimde buna benzer bir olgu vardır: the zone of proximal development (Vygotsky) : Öğrenci kendi başına yapmayacağı şeyleri çevresinden destek alarak, arkadaş grubuyla çalışarak, elektronik veya fiziksel birtakım materyallerden yararlanarak başarabilir.

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/courses/bto611-2011-spring/Sunumlar/Chapter03-TheInteraction.ppt

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

ppt
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği ...

... için yapılacak genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma ve oy kullanmaya cevaz veren yeni bir olgu ticaret hayatına sokulmuştur. Söz konusu madde hükmünün, 1163 sayılı Kanunun 98. maddesi hükmü gereğince kooperatifler için de uygulanması imkânı bulunmaktadır.

http://www.kent-koop.org.tr/haberler/sunumlar/yusuf_ustun_2003.ppt

Date added: September 18, 2012 - Views: 7

ppt
Slide 1

... 17.160 mini mental durum muayenesinde sigara içmeyenlerde puan kaybı 0,03 iken sigara içenlerde 0,13 Parkinson- olgu-kontrol çalışmalarda 1,5 kat Migren ??? Beden Algısı İle İlgili Sorunlar Nefeste koku Ciltte bozulma Parmaklarda sararma Saçlarda bozulma .… ...

http://ssuk.org.tr/eski_site_verileri/pdf/sunumlar/saglik_etki_hilal.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 2

ppt
İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM

Dili durumsal temeller üzerine oturan bir olgu olarak görmeyi sürdürmekte bir gelecek yoktu. Gerekli olan şey, dili daha yakından incelemek ve tümcelerin kendi başlarına bir anlam taşıdıkları ve onları yaratan, ...

http://gebzekoleji.k12.tr/sunumlar/İngilizce%20Eğitiminde%20İletişimsel%20Yaklaşım.ppt

Date added: May 15, 2013 - Views: 5

ppt
OHSS ÖNLEME STRATEJİLERİ

... Genel IVF popülasyonunda %0.5-4 PCOS vakalarında orta-şiddetli OHSS %15.4 PCO vakalarında OHSS %12.6 Literatürde olgu sunumu seklinde nadiren spontan olgularda bildirilmiştir. Tummon Acta Obstet Gynecol Scand 2005; 84:611-616 Swanton A Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010; 149: 68 ...

http://www.utd.org.tr/download/2._konya_sempozyum_sunumları/OHSS_ONLEME_STRATEJILERI.ppt

Date added: July 28, 2014 - Views: 1

ppt
YÜKSEKÖĞRETİMDE NİTELİKLİ EĞİTİM ve ÖLÇME ...

Öğretim görevlisi ders saatlerini, okunarak da anlaşılabilecek alan bilgisine giriş düzeyindeki olgu, ... Portfolyo Sunumlar Sözlü sınavlar İş yerinde yaparak öğrenme/ölçme değerlendirme Problem çözme Performans Logs ...

http://egitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr/yonet/sunumlar/20120423_200550_1.ppt

Date added: March 20, 2013 - Views: 2

ppt
Yayın Etiği

* Üniversitede Etik Eğitimi * * Gece ve gündüz (Escher , Hollandalı Grafik Tasarımcısı) Kişisel bir olgu. “Her ne arasan kendinde bulacaksın.” Hacı Bektaş Veli. * Üniversitede Etik Eğitimi Bilgi Çağı/Uzlaşma Çağı ‘’Plehanov’a göre ...

http://www.etik.gov.tr/test/duyurular/2012/25mayis_etikgunu/sunumlar/2012%2025%20mayıs.ppt

Date added: May 30, 2013 - Views: 2