Legea Nr 18 1991 ppts

Searching:
Download
Legea Nr 18 1991 - Fast Download

Download Legea Nr 18 1991 from our fatest mirror

ELABORAREA NOULUI SISTEM DE SALARIZARE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

2099 dl's @ 2345 KB/s

ppt
ELABORAREA NOULUI SISTEM DE SALARIZARE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Noul sistem de salarizare a funcţionarilor publici Legea nr. 48 din 22 martie 2012 * Sfera de aplicare a noului sistem de salarizare Noul sistem de salarizare se va aplica pentru salarizarea: - funcţionarilor publici, statutul cărora este reglementat prin Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu ...

http://www.mpsfc.gov.md/file/documente%20interne/Prezentarea_legii_salarizarea_functionarilor_publici.ppt

Date added: January 3, 2013 - Views: 15

ppt
Presentation Irina Dimitriu – NNDKP

... cel putin pana la emiterea titlului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991; Importanta verificarii istoricului dreptului de proprietate ... NCC (Legea arendei nr. 16/1994 a fost abrogata din 1 Octombrie 2011); astfel, standardul de contract prevazut in anexa la Legea nr. 16/1994 nu este ...

http://business-review.eu/wp-content/uploads/2012/11/Presentation-Irina-Dimitriu-NNDKP.ppt

Date added: July 13, 2013 - Views: 6

ppt
EVOLUTIA LEGISLATIEI PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SI ...

Legea nr.5/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate prevedea: ... Pana in 1991, bugetul de asigurari ... 21.624 21.207 20.402 19.704 18.392 18.018 Pondere populaţie 0 – 14 ani (%) ...

http://siteresources.worldbank.org/INTMOLDOVA/Resources/Romania_Public_Pensions_ro.ppt

Date added: October 22, 2011 - Views: 30

ppt
Diapozitivul 1 - Ceccardolj.ro - Corpul Expertilor Contabili ...

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; O.M.F.P. nr. 40/15.01.2013 ... Sancţiuni pentru nedepunerea situaţiile financiare anuale Coduri formulare Coduri formulare Diapozitivul 18 Diapozitivul 19 ...

http://www.ceccardolj.ro/userfiles/1%20Prezentare%20bilanturi(1).ppt

Date added: May 24, 2013 - Views: 3

ppt
DENUMIREA INSTITUŢIEI (Font Arial, 24) - Prefectura ...

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA Raport privind starea economico-socială a judeţului în anul 2010 RAPORT privind starea economico-socială

http://www.prefecturahunedoara.ro/fileadmin/user_upload/_temp_/Rapoarte/Partea1.pps

Date added: May 6, 2013 - Views: 11

ppt
Slide 1

prevederi Şi reglementĂri contabile conforme cu directivele europene aplicabile de la 1 ianuarie 2010

http://xa.yimg.com/kq/groups/31798537/1296174340/name/Copy+of+prevederi+si+reglementari+contabile+aplicabile+de+la+1+ian+2010.ppt

Date added: July 15, 2013 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

... în special ca habitat al păsărilor acvatice (Legea nr. 5/1991). Convenţie privind conservarea vieţii sălbatice şi a ... Legislaţia referitoare la protecţia solului şi a apelor subterane Legea 18/1991 Legea fondului funciar Legea 137/1995 privind protecţia mediului ...

http://textil.stfi.de/download/sites/download_script.asp?filename=778_1005.ppt

Date added: October 25, 2011 - Views: 47

ppt
Norme de drept social european - Prezentare generală

Academia de Studii Economice din Moldova Conf. Univ., Dr. Evlampie Donos Drept social european în 222 de tabele Chişinău, 2006

http://www.egd.ase.md/drept_privat/files/drept_social_european.ppt

Date added: March 9, 2013 - Views: 14

ppt
PowerPoint Presentation

* PREVEDERI ÎN LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008 Art. 30 Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/31798537/1286966665/name/V+politici+contabile.ppt

Date added: December 27, 2013 - Views: 3

ppt
Diapozitivul 1 - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor ...

O.U.G. nr. 111/18.12.2013 ... din Legea nr. 82/1991, republicată, prin care acestea îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale. - raportul administratorilor - raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, ...

http://www.ceccardolj.ro/userfiles/Prezentare%20noutati%20DGRFP%20DOLJ.ppt

Date added: April 25, 2014 - Views: 8

ppt
Legislatia romaneasca de prevenire si combatere a spalarii ...

CADRUL LEGISLATIV NATIONAL Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, ... CADRUL LEGISLATIV INTERNATIONAL Directiva Cosiliului Uniunii Europene nr.308/1991, ... (art.18 alin.2 din Legea nr.656/2002); ...

http://www.barouldolj.ro/files/337_prezentare%20avocati%20.pps

Date added: August 7, 2013 - Views: 1

ppt
MODIFICĂRI IMPORTANTE ADUSE impozitului pe veniturile din ...

OG nr. 8 /2013 , publicată ... în forme de proprietate asociative prevăzute de art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr ...

http://www.finantearges.ro/Presa/evenimente/25032013/MODIFIC_RI%20IMPORTANTE%20ADUSE%20impozitului%20pe%20veniturile%20din.ppt

Date added: May 26, 2013 - Views: 4

ppt
is.politiaromana.ro

is.politiaromana.ro

http://is.politiaromana.ro/ipj_iasi/Media/Bilant_IPJ_Iasi_3_luni_2014.ppt

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

ppt
Slide 1

Aprobarea Legii Solului – Legea privind administrarea, utilizarea si conservarea solului. ... si agrochimice a Sistemului naţional si judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură Ordinul nr. 278/2011 Legea Fondului Funciar nr.18-1991 ...

http://prefecturacluj.ro/DepartmentFileHandler/0/0/2106.ppt

Date added: August 9, 2014 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

... (1991)- Louis Delhaize ... (1999)- Rewe 18 Sursa ... (instituţional) al marketingului direct Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică Legea 676/ 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii ...

http://mihaelas.files.wordpress.com/2011/10/3-md-2011.ppt

Date added: January 30, 2012 - Views: 28

ppt
Bla bla

reglementĂri legale Şi etica transplantului

http://www.proiectil.com/justmed/fisiere/o55k3Cap_6_Transplantul_de_organe.ppt

Date added: August 29, 2014 - Views: 1

ppt
Slide 1

... judetean si local Legea 18 1991 Legea Fondului Funciar Legea 46 2008 Codul silvic OUG 924 2011 Metodologiei de stabilire a ... Certificatul de Urbanism Act. nr. An emitere Denumire Act Legea 50 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Ordin 839 2009 Normelor ...

http://www.govnet.ro/uploads/files/75_Hidroelectrica%20-%20GOVNET%20Hydro%20POwer%20Summit%2020%20feb%202014.ppt

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

ppt
Slide 1

Cadrul legal şi instituţional în domeniul protecţiei muncii Cadrul Legislativ de protecţie a muncii în Republica Moldova Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii Constituţia Republicii Moldova Legea cu privire la protecţia Muncii nr. 625-XII din 2 iulie 1991; Codul Muncii al ...

http://infonetpelinia.files.wordpress.com/2008/11/cadrul-legal-si-institutional-pm.ppt

Date added: February 13, 2013 - Views: 2

ppt
Slide 1

... şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare; ... punctul 18 s-a introdus tipizat: ...

http://www.primariasantana.ro/uploads/file/PwP_SAPS_feb_2012.ppt

Date added: June 29, 2012 - Views: 6

ppt
GRUPURI SI ORGANIZATII DE PRODUCATORI

... Societati agricole (Legea nr.36/1991) Asociatii (OG nr.26/2000) Cooperative agricole (Legea nr. 566/2004) ... cu condiţia să contribuie la obiectivele programului operaţional 18. Investiţiile în acţiuni ale societăţilor, ...

http://www.dadris.ro/Doc/Grupuri%20de%20producatori%20legume%20fructe.pps

Date added: October 28, 2013 - Views: 3

ppt
ALEGERILE SI VOTUL

Constituţia este legea fundamentală care stabileşte modul de ... 1938,1948, 1952 şi 1965. Prezenta Constituţie a României este adoptată în 1991, fiind revizuită în ... să fii cetăţean român să ai vârsta de 18 ani împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv să ...

http://prodemocratie.wikispaces.com/file/view/activitatea_3_grupa_3.ppt

Date added: July 29, 2014 - Views: 1

ppt
Sistemul de editare a cărţilor - Facultatea de Construcţii ...

LEGEA Nr. 8 din 14 martie 1996 ... Legea monumentelor istorice Legea 64 din 1991Legea brevetelor si inventiilor Legea 86 din ... Colecţii Colecţii Colecţii Colecţii Colecţii Colecţii Colecţii Colecţii Colecţii Diapozitivul 18 Drumul cărţii Structura cărţii Formate ...

http://www.ce.tuiasi.ro/~cionescu/CREAT%20PP/CREAT10.pps

Date added: May 3, 2013 - Views: 7

ppt
PowerPoint Presentation

... EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE TOXICE au fost constatate 12 contravenţii la regimul armelor şi muniţiilor şi 1 la Legea nr. 61/1991 r., în ... 63.00 49.00 46.00 53.00 41.00 75.00 43.00 21.00 15.00 12.00 10.00 25.00 13.00 12.00 10.00 11.00 25.00 16.00 26.00 16.00 18.00 12.00 31.00 30 ...

http://gl.politiaromana.ro/pps/BILANT_2007_IPJ_GALATI.pps

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

ppt
PowerPoint Presentation

... - Spar international 18 Carrefour Express- 21 (Artima) Mega Image (1991)- Louis Delhaize 40 (include şi La Formi) miniMAX Discount (2005 ... (instituţional) al marketingului direct Legea nr. 455/2001 privind semnătura ...

http://mihaelas.files.wordpress.com/2010/10/3-md-2010.ppt

Date added: August 5, 2013 - Views: 1

ppt
Presentation Title Goes Here - Intel Teach - home

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 18 din Legea nr. 285/2004. - Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 97 din O.U.G. nr. 123/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 329/2006. Art. 27. - (1) Durata ...

http://gorj-cn.wikispaces.com/file/view/Prezentare_modul_3.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 10

ppt
No Slide Title

LEGEA de revizuire a Constituţiei României Constituţia României - 1991 - Art. I. – Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.233 din 21 noiembrie 1991, aprobată prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991, se modifică şi se completează astfel:

http://www.cdep.ro/ppts/constitutionRO.ppt

Date added: May 10, 2013 - Views: 10

ppt
Slide 1

... CATEGORII DE FOLOSINŢĂ ALE TERENURILOR După anul 1989, prin Legea Fondului Funciar nr. 18/1991 ce a avut ca obiectiv restructurarea agriculturii prin reconstituirea şi constituirea proprietăţii private asupra pământului, ...

http://malaele.wikispaces.com/file/view/studiu_geografie_urbana.ppt

Date added: May 6, 2013 - Views: 9

ppt
Biodiversitate

Biodiversitate 1. Flora Fauna Scurt istoric privind protecţia naturii în Delta Dunării

http://biodaniela75.wikispaces.com/file/view/2.+Biodiversitatea+Deltei+Dunarii+-+aspecte+stiintifice+Bobonici+Andreea+XIB.ppt

Date added: August 29, 2014 - Views: 1

ppt
Anul - Transcrime

Anul - Transcrime

http://transcrime.cs.unitn.it/tc/fso/conferenze/Seminario%20brasov%20the%20contribution%20of%20data%20exchange/sandu.ppt

Date added: August 29, 2014 - Views: 1

ppt
DENUMIREA INSTITUŢIEI (Font Arial, 24) - Prefectura ...

... urmată de Legea nr. 61/1991 – 13.884, Legea nr. 12/1990 – 1.128, Legea nr ... 00 714.00 330.00 342.00 324.00 280.00 133.00 365.00 11.00 311.00 2007.00 2008.00 26.00 4377453.00 3208854.00 9.00 31.00 18.00 91947800.00 3046950.00 2008.00 2007.00 94994750.00 31.00 4.00 24.00 4.00 22.00 ...

http://www.prefecturahunedoara.ro/fileadmin/user_upload/_temp_/Rapoarte/Partea2.pps

Date added: May 3, 2013 - Views: 3

ppt
PowerPoint Presentation

Since 1991, Moldova applies its ... Proiectul de lege menţionat a fost aprobat prin Legea nr.441-XVI din 28 ... întreprinsă întru majorarea încasărilor la taxele locale a fost elaborarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.18 din 15.02.2006 privind recomandările cu privire la aspectele ...

http://www.mf.gov.md/common/istitutii/inspfiscal/Raport_anual_2006.ppt

Date added: December 3, 2011 - Views: 15

ppt
Igiena Mediului - newsiasi.ro - Prima pagina - newsiasi.ro

... 18 asistenti medicali ... in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. datele din ... capabil să se formeze în spiritul noilor exigenţe survenite prin aplicarea principiilor de reformă prevăzute în Legea nr ...

http://www.newsiasi.ro/img/att/2007_activitate_anul_v1_r.ppt

Date added: October 16, 2011 - Views: 17

ppt
PowerPoint Presentation

Avortul în siguranţă. Contextul legislativ şi normativ în RM. Metode, recomandarea OMS, situaţia la zi, mituri, probleme Rodica Comendant,

http://www.avort.md/files/Avortul%20in%20siguranta%2007%2011%202011%20v%201.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 4

ppt
Comunicare 3 - profs.info.uaic.ro

... nr. 91/250 din 14 mai 1991 privind protecţia juridică a programelor de ... EN L 111/18 Official Journal of ... 2009/24/EC din 23 aprilie 2009 * * Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe ...

http://thor.info.uaic.ro/~val/comunicare/Comunicare03.ppt

Date added: October 28, 2013 - Views: 2

ppt
Download - Hungarian Investment Promotion Agency

... 2007 2008 2009 2010 2011 CAS 9,5% -19,5% 9,5% - 18,0% 10,5% - 20 ... Modificari la Legea contabilităţii 82 / 1991 ... Modificari ale altor contributii PowerPoint bemutató INACTIV = FAPTA INSCRISA IN CAZIERUL FISCAL Modificari la Legea contabilităţii 82 / 1991 ORDIN nr. 2.869 din 23 ...

http://hipa.hu/Download.aspx?AttachmentID=0175101d-f13f-4c96-aed2-ba286075837f

Date added: August 17, 2014 - Views: 1

ppt
Slide 1

... Madrid 1991 Acordul multilateral între birourile naţionale de asigurări ale statelor membre ale ... 9 dec. 2010 VERIFICAREA DOCUMENTELOR DE ASIGURARE Reglementare în legislaţia privind asigurările Legea nr. 136/1995: art. 48 alin. 2; art ... 18 AM Document presentation format:

http://www.baar.ro/doc/conferinta9dec2010/materiale/materiale3/5Liberacirculatie.ppt

Date added: May 18, 2013 - Views: 2

ppt
Public Private Partnerships to mobilize CDM projects

RADET BUCURESTI SI REABILITAREA TERMICA A CLADIRILOR Ing. Daniela ROTARIU MEDIAFAX TALKS ABOUT BUILDINGS Reabilitarea termica a cladirilor 26.03.2007 Hotel JW Marriott

http://www.constructforum.ro/download/buildings/daniela_rotariu.ppt

Date added: May 27, 2012 - Views: 7

ppt
Diapozitivul 1 - Focus Energetic

Societatea Nationala a Sarii S.A SALROM –S.A. Organizare actuală : Societatea Naţională a Sării – S.A. are în componenţă 7 subunităţi, cu statut de sucursală, fără personalitate juridică, respectiv:

http://www.focus-energetic.ro/wp-content/uploads/2011/05/SNS-SA-slide-uri-3.ppt

Date added: November 10, 2011 - Views: 18

ppt
IMPOZITUL PE PROFIT - Universitatea Romano-Americana ...

... (nr.500/2002) si Legii finantelor ... pariurilor sportive impozitul pe profit datorat nu poate fi mai mic de 5% din veniturile totale realizate 1 ianuarie 1991 a fost instituit ... Grecia 26% (20%) Slovenia 17% (18%) Bulgaria 10% Impozitul pe profit = Profitul impozabil * Cota de impozit ...

http://www.rau.ro/mycourses/ZI/rcfbii-ai/Anul%201%20Semestrul%202/Finante%20publice/Capitolull%205%20-%20IMPOZITUL%20PE%20PROFIT%20.ppt

Date added: August 14, 2014 - Views: 1

ppt
Aprilie 2013 - Prefectura Cluj

... 118.800 150 11 Legea nr. 82/1991 rep 1 Confiscari de sume Valoare amenzi Nr. amenzi Nr. avertismente Acte normative Rezultate Trim.I 2013 Mentionam ca din totalul de 286 ... 4.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 10.01 117.09 654.15 14.01 17.01 18.01 35.01 36.01 Stingeri pe alte cai decât ...

http://www.prefecturacluj.ro/DepartmentFileHandler/0/0/1231.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 6

ppt
Evoluția sistemului bancar al României

... a caror activitate este reglementată de Legea nr. 58/1998 - Legea bancară, ... Reforma sistemului bancar a inceput in 1990-1991 prin elaborarea și abordarea unei noi legislații bancare privind și functionarea băncii centrale ... de la 18 la sută în decembrie 2008 la 12 la sută în ...

http://lopotenco.blog.com/files/2012/02/Bazele-Activ.-Bancare.pptx

Date added: December 10, 2013 - Views: 3

ppt
Slide 1 - EU WATER

... (Legea nr. 36/1991 ... 1511.67 0.07 0.10 20214.57 19802.03 122.30 218.06 0.24 71.93 543.43 537.47 1.60 1.43 2.94 7981.04 7037.29 581.81 342.95 18.99 5.00 128397.45 127571.83 825.61 4.32E-03 1.63E-03 10169.94 10050.29 49.74 69.90 4.19E-03 955.73 955.73 926.92 922 ...

http://www.eu-water.eu/images/Presentation_1%20Seminar%20LIN%20Arges.ppt

Date added: May 3, 2013 - Views: 6

ppt
PowerPoint Presentation

... şi constituie obiect al dreptului de autor. În România standardul beneficiază de protecţia acordată de Legea nr.8 ... membru între 1991-2004 şi ... 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide ...

http://www.medaconsulting.ro/eficienta/desk/sesiunea%202/Tatiana%20Scarlatescu%20-%20Expert%20principal%20standardizare,%20ASRO.pps

Date added: November 11, 2011 - Views: 29

ppt
PowerPoint Presentation

Referinţe bibliografice DOCUMENTE DE BREVETE Legea nr 8/1996 privind ... 11 June 1986 [citat 14 februarie 1991]. Acces nr.0008752. Disponibil prin ... Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26 Slide 27 Slide ...

http://webbut.unitbv.ro/Carti%20on-line/Repanovici/reguli_lucrare.ppt

Date added: July 6, 2013 - Views: 9

ppt
PowerPoint Template - Asigurari - Totul despre asigurari

... fiind înscris la Nr. 1 în Registrul administratorilor de arhivă electronică menţinut de MCSI) ... Semnătura Electronică Legea 135/2007 – Arhivarea Electronică Legea 82/1991 ... Ministerul Finanţelor Publice, 18.02.2010) e-Factur@ e-Factur@ ...

http://www.1asig.ro/documente/alb2010/w2/2.ppt

Date added: March 9, 2014 - Views: 1

ppt
ASOCIATIA DE LEASING BANCAR - ALB - Asociatia Societatilor ...

... FISCAL LEGEA 31/2000 O.G.28/2006 CODUL VAMAL LEGISLATIA LEASING-ULUI O.G.51/1997 Propuneri de modificari/completari la legea leasing-ului (Ordonanta de Guvern nr. 51/1997 privind ... si beneficiilor catre utilizator Legea 82/1991 OMF ... 18.200 444 total ...

http://www.alb-leasing.ro/Documents/2006/Prezentare_seminar_ziarul_Gandul_21_03_2006.ppt

Date added: June 19, 2013 - Views: 3

ppt
Presentation to ABC Inc.

Soluţionarea Disputelor Internaţionale SKADDEN - ZAMFIRESCU 12 iunie 2008 © 2008 All rights reserved

http://www.bizlawyer.ro/documente/14690.pps

Date added: August 29, 2014 - Views: 1

ppt
Conferinta ASRO -ELCEN.ppt - ASRO versiunea in limba romana

Cogenerarea de inalta eficienta Legea energiei electrice nr. 13/2007, ... (ELCEN) a fost infiintata prin H.G. nr. 1524/18 ... 1.57 1.34 10.06 18.07 18.84 9.10 8.11 16.15 2001.00 0.37 0.26 2.31 11.20 11.95 9.68 2.44 0.35 4.10 2002.00 0.17 1990.00 1991.00 1992.00 1993.00 1994.00 1995.00 1996 ...

http://www.asro.ro/romana/noutati/2009/lucrariConfStdoct2009/B/Conferinta%20ASRO%20-ELCEN.ppt

Date added: February 8, 2012 - Views: 21

ppt
Seminar formare responsabili Biblioteci Judeţene

Scoala de varaTargoviste - 2011 Bogdan Boreschievici 17 -19 August 2011

http://www.edtargoviste.ro/docs/audio_video/seminar%20targoviste%20august%202011.ppt

Date added: May 18, 2012 - Views: 6

ppt
Diapozitivul 1 - Directia de Sanatate Publica Iasi

... de un nr. de 21 spitale, din care: Publice – 18 spitale: 14 spitale in subordinea ... si Competenta Profesionala pentru cazurile de malpraxis care functioneaza in cadrul DSP Iasi in baza Ordinului MSP nr. 1343/2006, Legea 95/2006, Ordin MSP 482/2007 si Decizie ASP 22/29.01.2007 si 155/17 ...

http://www.dspiasi.ro/media/2010-raport_activitate.ppt

Date added: October 30, 2011 - Views: 84