Tugas Pustakawan pdfs

Searching:
Download
Tugas Pustakawan - Fast Download

Download Tugas Pustakawan from our fatest mirror

Senarai Tugas Pembantu Perpustakaan – Perpustakaan Fakulti

8782 dl's @ 8010 KB/s

pdf
Senarai Tugas Pembantu Perpustakaan – Perpustakaan Fakulti

SENARAI TUGAS – PmP(PF-FS) PEMBANTU PERPUSTAKAAN . PERPUSTAKAAN FAKULTI, FAKULTI SAINS ... Ketua Pustakawan. 2. Mengawasi dan mengurus Perpustakaan Fakulti bagi memastikan perkhidmatan berjalan lancar. 3. Menyelaras dan membantu membangunkan koleksi Perpustakaan Fakulti. 4.

http://portal.psz.utm.my/div/bpm/images/stories/pdf_files/job_spec/faculty_library/fs.pdf

Date added: October 2, 2012 - Views: 23

pdf
PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ...

PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SENARAI TUGAS PUSTAKAWAN S44 PK(PT1) 1. Bertanggungjawab kepada Ketua Bahagian Pemprosesan Teknikal (KPT).

http://portal.psz.utm.my/div/bpt/images/stories/jobspec/UPT/jobspecupt.pdf

Date added: December 8, 2011 - Views: 28

pdf
SYARAT PERMOHONAN - JobsMalaysia.gov.my - Gerbang Kerjaya ...

Deskripsi Tugas: Membuat kerja-kerja penilaian ukur bahan ke atas pelan-pelan untuk tawaran, kontrak, penilaian ... Jawatan : Pustakawan Gred : S41 . Kumpulan : Pengurusan dan Profesional Kem./Jab. : Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal danPembersihan Awam

http://static.jobsmalaysia.gov.my/html/jcs-resources/syaratPepejal.pdf

Date added: November 18, 2011 - Views: 14

pdf
PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN , ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN

pustakawan adalah pns yg diberi tugas , tanggungjawab,wewenang, hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan kegiatan kepustakaan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

http://podjokperpoes.files.wordpress.com/2007/10/angka_kredit.pdf

Date added: July 25, 2013 - Views: 3

pdf
KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 34 TAHUN ...

Skim perkhidmatan Pustakawan dan Penolong Pegawai Perpustakaan yang diubah ini masih dikekalkan dalam Klasifikasi Perkhidmatan Sosial (S) memandangkan skop fungsi bidang tugas masih lagi sama walaupun kaedah mengendalikan perpustakaan telah

http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/pekeliling/PP05/PP05Bil34/pp0534.pdf

Date added: May 31, 2012 - Views: 11

pdf
TUGAS

tugas manajemen pemasaran jasa perpustakaan “peran pustakawan dalam pembentukan citra perpustakaan” oleh : mei zaqi hildayana 07540021 prodi ilmu perpustakaan dan informasi

http://pemasaran.wikispaces.com/file/view/TUGAS%20MANAJEMEN%20PEMASARAN.pdf/136579303/TUGAS%20MANAJEMEN%20PEMASARAN.pdf

Date added: January 13, 2014 - Views: 4

pdf
NAMA JAWATAN : PEMBANTU PERPUSTAKAAN GRED JAWATAN : S17

UNIVERSITI MALAYA NAMA JAWATAN : PEMBANTU PERPUSTAKAAN GRED JAWATAN : S22 BIDANG ASAS TUGAS Bertanggungjawab kepada Pustakawan Senarai tugas

http://www.um.edu.my/LinkImage/bsm/Laman%20Baru%20BSM%20/Unit%20Pengurusan%20Maklumat/Perancangan%20Sumber%20Manusia/Senarai%20Asas%20Tugas%20Kumpulan%20Sokongan/S17%20-%20S27.pdf

Date added: August 17, 2014 - Views: 1

pdf
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN

4 Soeatminah, Perpustakaan Kepustakawanan dan Pustakawan, Yogyakarta: Kanisius, Cet. keempat, ... perpustakaan, dengan tugas melaksanakan tugas keprofesian dalam bidang perpustakaan. b. Asisten pustakawan dengan pendidikan ilmu perpustakaan tingkat

http://www.lib-umi-makassar.com/artikeldosen/STRUKTUR%20ORGANISASI%20&%20TATAKERJA%20PERPUS.pdf

Date added: June 3, 2012 - Views: 31

pdf
PUSTAKAWAN SEBAGAI INFORMATION PROFESSIONAL

Pustakawan selalu identik dengan orang-orang yang bekerja di perpustakaan, identik dengan buku, kusam, dan tua. ... mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

http://web.unair.ac.id/admin/file/f_17211_pustakawan_sebagai_information_professional.pdf

Date added: July 10, 2013 - Views: 1

pdf
Bismillahir-rahmanir-rahim Assalamualaikum warahmatullahi ...

tugas-tugas Ketua Pustakawan bermula esok. Saya berharap agar tuan/puan dapat memberi kerjasama kepada beliau sama seperti yang tuan/puan telah beri kepada saya. Adalah . 6 menjadi harapan saya Pn. Mazmin akan menjadi Ketua Pustakawan ...

http://dspace.unimap.edu.my/dspace/bitstream/123456789/6849/1/Ucapan%20Ketua%20Pustakawan.pdf

Date added: June 17, 2013 - Views: 5

pdf
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN DI NEGARA BAGIAN AMERIKA SERIKAT

1 SERTIFIKASI PUSTAKAWAN DI NEGARA BAGIAN AMERIKA SERIKAT Keberadaan suatu profesi tentunya harus mendapatkan pengakuan dari

http://pustakailmuperpustakaan.files.wordpress.com/2013/10/sertifikasi-pustakawan-as.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 1

pdf
TUGAS MAKALAH STRATEGI PEMASARAN JASA PERPUSTAKAAN ERA ...

TUGAS MAKALAH STRATEGI PEMASARAN JASA PERPUSTAKAAN ERA TEKNOLOGI INFORMASI MATA KULIAH MANAJEMEN PEMASARAN DAN JASA DOSEN : IBU.UMI OLEH ISMI PUTRI MERDEKA WATI ... Dengan menggunakan computer, pekerjaan para pustakawan maupun petugas

http://pemasaran.wikispaces.com/file/view/PEMASARAN+JASA+INFORMASI+DI+ERA+TEKNOLOGI.pdf

Date added: November 5, 2012 - Views: 51

pdf
PERANAN PUSTAKAWAN DALAM MEWUJUDKAN KINERJA PERPUSTAKAAN DI ...

ABSTRAK Peranan Pustakawan Dalam Mewujudkan Kinerja Perpustakaan di Perpustakaan PPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta Oleh : Sri Endang Yektiningsih

http://digilib.uin-suka.ac.id/2419/2/BAB%20I,%20V.pdf

Date added: December 4, 2013 - Views: 1

pdf
Profesi Menggiurkan Seorang Pustakawan - Mitra Library

Tugas pustakawan, menurut Agus, tidak hanya menunggu pengunjung yang memlnta )ayanan Informasi. Alumnus Juru~an Ilmu Perpustakaan Universitas In~onesla Ini menyatakan seorang pusta~wan harus mampu mengorganisasi atau mengatalogisasi

http://prisekip.blog.ugm.ac.id/files/2009/08/kliping.pdf

Date added: June 16, 2013 - Views: 2

pdf
I.Etika dan Profesi Pustakawan - Perpustakaan UGM

Pustakawan dapat mengerjakan tugas-tugas kepustakawanan itu secara mandiri di manapun (apabila mau) misalnya menulis artikel, menulis buku, menyusun abstrak, membuat terjemahan, meresensi, menyampaikan makalah, maupun melakukan penyuluhan. 4.

http://www.lib.ugm.ac.id/data/pubdata/pusta/majalah1.pdf

Date added: November 16, 2011 - Views: 33

pdf
02 BICARA KETUA PUSTAKAWAN

02 BICARA KETUA PUSTAKAWAN Kandungan DESTINASI 03 Kerjaya di Perpustakaan 04 Seiring Bersama Masyarakat: Perpustakaan Mini Profesor Dr. ... dan kemahiran dapat ditingkatkan supaya tugas seharian dapat dijalankan dengan lebih efisien, cekap, sistematik dan teratur.

http://www.ums.edu.my/library/images/bulletin/Jan-Jun2012.pdf

Date added: August 30, 2013 - Views: 1

pdf
SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 (TK 2) PUSTAKAWAN GRED ...

PUSTAKAWAN GRED S41 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1. Tahap Kecekapan 2 ... berkemampuan memahami situasi atau masalah yang berkaitan dengan bidang tugas jawatannya. ii. berkebolehan dan mempunyai kecekapan dan mengaplikasikan konsep, prinsip dan peraturan bagi mengurus dan melaksanakan ...

http://www.ukm.my/ptk/pdfdokumen/S/Pustakawan/S41_TK2.pdf

Date added: April 30, 2013 - Views: 2

pdf
IPI Dalam Sertifikasi Pustakawan

3. Pustakawan Pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada

http://iapsuka.files.wordpress.com/2012/01/kompetensi-pustakawanolehsukirno-s-ip-ma.pdf

Date added: June 3, 2013 - Views: 1

pdf
KEPUTUSANBERSAMA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK ...

; BABI, , KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Pustakawan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

http://www.pnri.go.id/iFileDownload.aspx?ID=Attachment\Pedoman\Petunjuk%20Pelaksanaan%20Jabatan%20Fungsional%20Pustakawan%20dan%20Angka%20Kreditnya.pdf

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

pdf
STANDAR KERJA KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA (SKKNI) DAN ...

PUSTAKAWAN* Labibah Zain *Materi atau Slides diambil dari presentasi Bapak Slamet R Gadas (BNSP), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kelompok Kerja dan Team ... pustakawan, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan Kompetensi Inti

http://tartojogja.files.wordpress.com/2012/03/247_labibah-2012-standard20kerja20kompetensi20nasional20indonesia20skkni20dan20sertifikasi20pustakawan.pdf

Date added: June 25, 2013 - Views: 1

pdf
BUKU PEDOMAN - MEDIA KOMUNIKASI DAN SHARING | Editor: H.A ...

TUGAS PUSTAKAWAN 1. Membuat katalogisasi perpustakaan. 2. Membuat klasifikasi buku perpustakaan. 3. Melakukan layanan referensi. 4. Membuat data statistik perpustakaan . 5. Melayani sirkulasi buku perpustakaan. TUGAS PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA/

http://istayn.files.wordpress.com/2008/03/tupoksi1.pdf

Date added: December 8, 2011 - Views: 42

pdf
PROSEDUR PERJALANAN RASMI DAN PERSENDIRIAN KE LUAR NEGARA ...

2.1 Prosedur ini merangkumi perjalanan rasmi bagi menjalankan tugas dan persendirian keluar negara yang dilakukan oleh pegawai-pegawai ... Jurutera, Pustakawan dan lain lain atau pun mana-mana pensyarah yang tidak memegang jawatan pentadbiran termasuk Profesor. 3. 4.0 SUMBER DOKUMEN 4.1 Sumber ...

http://web.utm.my/vc-arc/images/prosedur%20perjalanan%20ke%20luar%20negara%20april%202009.pdf

Date added: December 17, 2012 - Views: 8

pdf
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) ... Pustakawan dan yang berkaitan. Pasal 3 (1) Arsiparis berkedudukan sebagai pelaksana tekn is fungsional di bidang pengelolaan

http://massofa.files.wordpress.com/2008/07/arsip_11.pdf

Date added: January 3, 2012 - Views: 11

pdf
PENGEMBANGAN PROFESI PUSTAKAWAN? - Perpustakaan Nasional ...

PROFESI PUSTAKAWAN? Oleh Blasius Sudarsono1 Abstrak Di Indonesia, profesi pustakawan belum sepenuhnya diterima sej'ajar dengan profesi lain. ... diberi tugas tanggun, jawabg wewenang, da, n hak untuk melakuka kegiatan kepustakawanann .

http://www.pnri.go.id/iFileDownload.aspx?ID=Attachment\MajalahOnline\Pengembangan%20Profesi%20Pustakawan.pdf

Date added: December 19, 2013 - Views: 1

pdf
DASAR SUMBER MANUSIA 1. LATARBELAKANG - :.. Portal Rasmi ...

Pustakawan Gred S41 Jabatan perlu mengemukakan permohonan pengisian ... seminar/persidangan dengan bidang tugas dan memenuhi kelayakan yang ditetapkan oleh pihak penganjur. 31 • Pegawai dicalonkan berdasarkan kekananan dan

http://www.pnm.my/upload_documents/DasarSumberManusia.pdf

Date added: July 26, 2013 - Views: 3

pdf
Jabatan Fungsional Pustakawan di Institut Pertanian Bogor

pustakawan dalam menghadapi tantangan tugas di masa depan. Disamping revisi peraturan yang lebih menggembirakan lagi adalah adanya perubahan besarnya tunjangan. Jumlah tunjangan yang diterima pustakawan setiap bulannya juga mengalami revisi

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/27669/Yuyu%20Yulia_Jabatan%20Fungsional%20Pustakawan%20%284%20hal%29.pdf?sequence=1

Date added: June 25, 2013 - Views: 2

pdf
PEMBAGIAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS - Madrasah Aliyah YATPI ...

PEMBAGIAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH YATPI GODONG Alamat: Kampus YATPI II Jl. Katamso KM 1 Godong Grobogan ... pustakawan dan laboran Membina dan memeriksa penyusunan satuan pembelajaran, daya serap siswa, ...

http://yatpi1ma.files.wordpress.com/2009/11/pembagian-tugas-dan-uraian-tugas.pdf

Date added: May 25, 2012 - Views: 43

pdf
PENGHURAIAN KERJA PERKHIDMATAN PUSTAKAWAN 1 SKIM PERKHIDMATAN ...

PUSTAKAWAN 1. SKIM PERKHIDMATAN Pustakawan Gred S41, S44, S48, S52, S54. 2. ... RINGKASAN TUGAS Bertanggungjawab melaksanakan secara profesional program pembangunan sumber maklumat, pengurusan pentadbiran dan kewangan, aplikasi ICT di

http://www.interactive.jpa.gov.my/ezskim/huraiankerja/HuraianKerja/S/3PS06.pdf

Date added: June 9, 2014 - Views: 1

pdf
Senarai Tugas Staf Unit Pengindeksan, Pejabat Perpustakaan ...

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pustakawan, Ketua Bahagian Pengindeksan dan Ketua Pustakawan dari masa ke semasa. Title: Senarai Tugas Staf Unit Pengindeksan, Pejabat Perpustakaan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka – 1 April 2011

http://library.utem.edu.my/cataloging/senarai_tugas_bahagian_pengindeksan_amend01032013_amend244.pdf

Date added: May 29, 2013 - Views: 4

pdf
PENGKAJIAN SEBARAN BUTIR KEGIATAN PUSTAKAWAN INSTITUT ...

56 Jurnal Perpustakaan Pertanian Vol. 17, Nomor 2, 2008 ABSTRAK Kemampuan pustakawan melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh kompetensi pribadi, penugasan, dan ketersediaan tugas

http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/pp172085.pdf

Date added: June 17, 2013 - Views: 1

pdf
Psikologi untuk pustakawan - Digital library - Perpustakaan ...

PSIKOLOGI PUSTAKAWAN Pendahuluan Tugas seorang pustakawan menjalankan roda perpustakaan berjalan dengan berbagai image, perpustakaan adalah jantungnya perguruan tinggi, perpustakaan

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/357/jbptunikompp-gdl-ubudiyahse-17818-1-psikolog-n.pdf

Date added: May 7, 2013 - Views: 1

pdf
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN:KONSEKUENSI DAN IMPLIKASI

SERTIFIKASI PUSTAKAWAN: KONSEKUENSI DAN IMPLIKASI Oleh: Sri Rumani. Pustakawan Madya Fisipol UGM. Email: [email protected] HP: 08157990303 (0274) 9270885. Apa yang terbayang dgn Sertifikasi ? ... pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yg ditetapkan

http://iapsuka.files.wordpress.com/2012/01/sertifikasi-pustakawanolehsri-rumani-sh-sip-msi1.pdf

Date added: September 25, 2013 - Views: 2

pdf
MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor:64 TAHUN 1992 (64/1992) Tanggal:14 NOPEMBER 1992 (JAKARTA) ... Menimbang: a.bahwa untuk lebih memperlancar tugas di bidang perpustakaan diperlukan tenaga pustakawan yang ahli dan/atau berpengalaman di bidang tersebut;

https://www.ecpns.ropeg-kemenkes.or.id/documents/kp1992_64.pdf

Date added: May 26, 2014 - Views: 1

pdf
kompetensi dan Peran Pustakawan

5 Dengan adanya lembar kinerja yang rutin diisi oleh pustakawan setiap harinya, mau tak mau, pustakawan terpacu untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

http://makalahnyafikri.files.wordpress.com/2012/08/kompetensi-dan-peran-pustakawan.pdf

Date added: August 8, 2013 - Views: 1

pdf
Senarai Tugas Staf Unit Pengindeksan, Pejabat Perpustakaan ...

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pustakawan dan Ketua Pustakawan dari masa ke semasa. Title: Senarai Tugas Staf Unit Pengindeksan, Pejabat Perpustakaan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka – 1 April 2011 Author: Personal

http://library.utem.edu.my/cataloging/senarai_tugas_bahagian_pengindeksan_01072012.pdf

Date added: September 1, 2013 - Views: 1

pdf
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id TUGAS PUSTAKAWAN ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user TUGAS PUSTAKAWAN DALAM PENINGKATAN LAYANAN DI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA SURAKARTA

http://eprints.uns.ac.id/7585/1/215891611201104461.pdf

Date added: September 1, 2013 - Views: 1

pdf
13-Upaya Pengembangan Kinerja Pustakawan - UPT Perpustakaan UM

Pustakawan Perpustakaan UM October 09 Page: 2 A. Pendahuluan Tuntutan peningkatan kualitas kinerja pustakawan berdasarkan sistem

http://library.um.ac.id/images/stories/pustakawan/kargto/Upaya%20Pengembangan%20Kinerja%20Pustakawan.pdf

Date added: December 8, 2011 - Views: 12

pdf
Demokratisasi Kerja Untuk Meningkatkan Kompetensi Pustakawan

Teguh Yudi Cahyono. Pustakawan UPT Perpustakaan UM Page 1 Demokratisasi Kerja Untuk Meningkatkan Kompetensi Pustakawan Abstrak : Kompetensi merupakan salah satu faktor yang membedakan seseorang untuk mampu

http://library.um.ac.id/images/stories/pustakawan/pdfteguh/demokrasi%20kompetensi.pdf

Date added: March 23, 2014 - Views: 1

pdf
BAB III PERANAN PUSTAKAWAN TERHADAP PENGGUNA DALAM MENELUSUR ...

PERANAN PUSTAKAWAN TERHADAP PENGGUNA DALAM MENELUSUR INFORMASI PADA LAYANAN REFERENSI PERPUSTAKAAN USU . ... Dalam melakukan tugas kesehariannya, pustakawan dituntut bekerja secara professional jujur, berdedikasi tinggi, kreatif dan inovatif.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28296/2/Chapter%20III-IV.pdf

Date added: September 1, 2013 - Views: 1

pdf
PERANAN PUSTAKAWAN DALAM WEB-SITE BALITNAK

PERANAN PUSTAKAWAN DALAM WEB-SITE BALITNAK TETTY SARTIKADANRENI SITI ZAHRONI Balai Penelitian Ternak P.O.Box 221 Bogor 16002 RINGKASAN ... Bagi pustakawan, kegiatan ini merupakan tugas penyebaran informasi terseleksi. Artikel-artikel yang ditayangkan

http://balitnak.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=70:3&download=1302:3&start=100&Itemid=10

Date added: March 6, 2014 - Views: 1

pdf
FUNGSI PUSTAKAWAN RUJUKAN : STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN ...

FUNGSI PUSTAKAWAN RUJUKAN : STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA SKRIPSI diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Humaniora

http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20160165-RB13W198f-Fungsi%20pustakawan.pdf

Date added: June 17, 2013 - Views: 4

pdf
Page 1 of 1

Page 1 of 1 07/16/12 - Pustakawan Juga Harus Menulis Menulis termasuk dalam unsur utama pada kelompok pengembangan profesi dan merupakan tugas utama pustakawan semua jenjang.

http://unnes.ac.id/berita/pustakawan-harus-menulis/comment-page-1/?article2pdf=1

Date added: September 1, 2013 - Views: 1

pdf
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR

setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan. Kompetensi inti mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti dan wajib dikuasai oleh pustakawan. Kompetensi inti meliputi: (1) Melakukan ...

http://beritaperpustakaan.files.wordpress.com/2011/09/skkni_bidang_perpustakaan1.pdf

Date added: March 1, 2014 - Views: 1

pdf
Kepuasan kerja pustakawan: Studi hubungan motivasi kerja dan ...

Kepuasan kerja pustakawan: Studi hubungan motivasi kerja dan sikap ... analisis tugas (job analysis) pustakawan fungsional (3) analisis kebutuhan (need analysis) tenaga pustakawan fungsional di Perpustakaan Nasional RI. Title:

http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/2082a9a9b0f49f26239c4089347e0d3c2a1558e5.pdf

Date added: June 17, 2013 - Views: 1

pdf
Hubungan Kompetensi Pustakawan dengan prestasi kerja di ...

Tabel 17 : Tugas Tambahan Bagi Pustakawan pada Saat Bekerja Tabel 18 : Kompetensi Pustakawan Membantu dalam Menyelesaikan Pekerjaan Tabel 19 : Penerapan Kompetensi Menjadikan Pekerjaan Efisien dan Efektif

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17568/7/Cover.pdf

Date added: October 3, 2013 - Views: 1

pdf
KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI - Pejabat Pendaftar UniSZA

Pustakawan S54 Merancang, mengurus, menggubal, mengawal dan menentukan dasar, hala tuju organisasi perpustakaan dan rangkaian ... tugas yang perlu dilaksanakan, menyelenggara serta membuat keputusan berdasarkan kepada peruntukan yang

http://www.pendaftar.unisza.edu.my/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=191&view=finish&cid=731&catid=11&lang=ms

Date added: October 9, 2012 - Views: 9

pdf
STRATEGI PEMBINAAN PUSTAKAWAN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN ...

Jurnal Pustakawan Indonesia Volume 10 No. 1 37 STRATEGI PEMBINAAN PUSTAKAWAN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK ... mempengaruhi tugas yang mereka lakukan. Model dan contoh di bawah ini adalah imbas ketika teknologi informasi diterapkan

http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpi/article/viewFile/2100/1131

Date added: February 21, 2014 - Views: 1

pdf
PEMBIMBINGAN PUSTAKAWAN Oleh : Rahmat Alam *) PDII-LIPI, JAKARTA.

PEMBIMBINGAN PUSTAKAWAN Oleh : Rahmat Alam *) PDII-LIPI, JAKARTA. Pejabat fungsional pustakawan, sebagaimana dimaklum adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang ...

http://www.pdii.lipi.go.id/wp-content/uploads/2011/09/rahmat-alam-pembimbingan-pustakawan.pdf

Date added: May 23, 2014 - Views: 1

pdf
04. Kesiapan Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi ...

Kesiapan Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi Terhadap Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah Oleh : Ahmad Yani, S.S., M.Hum*. (*Pustakawan Universitas Bakrie) ... terobosan baru dan tantangan ke depan bagi pustakawan dalam mengemban tugas mulia

http://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Yani3/publication/236645562_Kesiapan_Pustakawan_Perpustakaan_Perguruan_Tinggi_Terhadap_Kewajiban_Publikasi_Karya_Ilmiah/links/00463518a1bf7d8219000000

Date added: August 7, 2014 - Views: 1

pdf
Purna Tugas Pustakawan FIAI UII - Fakultas Ilmu Agama Islam ...

Purna Tugas Pustakawan FIAI UII - Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Hukum Islam, Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Islam Ditulis oleh Yuli Andriansyah

http://fis.uii.ac.id/berita/purna-tugas-pustakawan-fiai-uii/pdf

Date added: August 23, 2013 - Views: 1