Sprawozdanie Z Realizacji Nadzoru Pedagogicznego W Przedszkolu pdfs

Searching:
Download
Sprawozdanie Z Realizacji Nadzoru Pedagogicznego W Przedszkolu - Fast Download

Download Sprawozdanie Z Realizacji Nadzoru Pedagogicznego W Przedszkolu from our fatest mirror

Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru ...

6446 dl's @ 6502 KB/s

pdf
Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru ...

z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznym ... Wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2012/2013

http://img.blizej.info/przedszkole5.sokolka/Sprawozdanie-wyniki-wnioski-ze-sprawowanego-nadzoru-pedagogicznego.pdf

Date added: February 19, 2014 - Views: 6

pdf
Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji ... W przedszkolu planuje się procesy edukacyjne wykorzystując warunki i ... Wnioski z nadzoru pedagogicznego służą poradniom do planowania zmian

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2013/d2013101815.pdf

Date added: November 24, 2013 - Views: 9

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ... obowiązujących w przedszkolu oraz aktywny udział rodziców w ich ... informacji w realizacji podstawy 2. Współpraca z pracodawcami oraz realizacja projektów i programów

http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagog.pdf

Date added: August 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA ... Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu wynika z podstawy programowej wychowania ... wewnętrzną, wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/wspomaganie/Przedszkola%20-%20ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Date added: June 3, 2013 - Views: 118

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W PRZEDSZKOLU NR 50 W WARSZAWIE ...

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W PRZEDSZKOLU NR 50 W WARSZAWIE ... Przedstawienie wniosków z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/12014 ... Sprawozdanie pisemne Po każdym spotkaniu I 2014 Osoby odpowiedzialne

http://przedszkole50.waw.pl/res/dokumenty/2013_2014/PLAN_NADZORU_PEDAGOGICZNEGO_2013_2014.pdf

Date added: October 26, 2013 - Views: 10

pdf
Gminnego Przedszkola w Zbuczynie ze sprawowanego nadzoru ...

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Informacje ogólne o przedszkolu: ... Zachowano zalecane proporcje w realizacji podstawy programowej. ... W przedszkolu wdraża się wnioski z analizy osiągnięć dzieci, ...

http://www.przedszkole.zbuczyn.pl/dokumenty/sprawozdanie_2012_2013.pdf

Date added: October 26, 2013 - Views: 20

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2013-2014 Podstawa ...

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2012/2013: ... Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola. Czerwiec 2014 nauczycielki ... Sprawozdanie z realizacji i efektów działań w ramach WDN po każdym spotkaniu

http://www.p35gdynia.pl/wp-content/uploads/2013/10/Plan_nadzoru_pedagogicznego-2013-2014.pdf

Date added: November 24, 2013 - Views: 9

pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KONTROLI PLANOWYCH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KONTROLI PLANOWYCH ... Plan nadzoru pedagogicznego został wykonany w 100% , albowiem w Kuratorium ... w przedszkolu za istotne. 5.2. Działania prozdrowotne realizowane 5.1. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2012/d2012120730.pdf

Date added: July 3, 2013 - Views: 17

pdf
ROCZNY PLAN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI ...

Wychowawczego oraz zapoznania z Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2007/2008 ... Sprawozdanie z realizacji Planu nadzoru pedagogicznego 30. VI 6. ... Poprawienie pozycji rodziców w przedszkolu poprzez wspieranie ich w procesie

http://www.bip.przedszkole10.pl/fileadmin/mp10/inne/roczny-plan-pracy-2007-2008.pdf

Date added: February 22, 2012 - Views: 46

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ... internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewn ętrznych i kontroli ... wspieraj ą ich w realizacji ciekawych projektów i przedsi ęwzi ęć, ...

http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/nadzor_pedagog/informacja_ogolna/raport.pdf

Date added: July 26, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W ...

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 ... ZESTAW PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU: Programy zgodne są z nowa Podstawa Programową obowiązującą od dnia 01.09.2009 r. 1. „Dziecięca matematyka ... ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 WYNIKAJACE Z PLANU ...

http://www.pm8kg.pl/wp-content/uploads/2009/10/PLAN-NADZORU-2010.pdf

Date added: February 22, 2012 - Views: 141

pdf
Sprawozdanie z realizacji kontroli planowych

Sprawozdanie z realizacji kontroli planowych ... Uzupełnić plan nadzoru pedagogicznego zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia ... maksymalnie cztery programy, a jeśli liczba realizowanych w przedszkolu programów była

http://bip.malopolska.pl/pobierz/477087.html

Date added: August 1, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji kontroli planowych

Sprawozdanie z realizacji kontroli przeprowadzonych przez kontrolerów Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. ... dzieci w przedszkolu;

http://bip.malopolska.pl/pobierz/477092.html

Date added: August 8, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ... (kontrola przewidziana do realizacji w okresie od czerwca do lipca 2013 r.) ... Sposób pracy z dziećmi w przedszkolu nie zawsze uwzględnia indywidualne możliwości i potrzeby

http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor_pedagogiczny/Sprawozdanie_z_nadzoru_2013-2014.pdf

Date added: September 4, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie - Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ... 20. W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, ... 6. Pracownicy placówki współpracują z sobą w planowaniu, realizacji

http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Sprawozdanie%20z%20nadzoru%20pedagogicznego%20%20sprawowanego%20w%202013-2014.pdf

Date added: July 26, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ... że w przedszkolu nie pracuje się z dziećmi zgodnie z ich potrzebami i ... dla których nauczyciele i specjaliści w realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, ...

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00004630_01_01.pdf

Date added: August 1, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ... w publicznym przedszkolu Część C ... i placówek w zakresie realizacji zadań zgodnych z polityką oświatową państwa i służących

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_20.pdf

Date added: July 5, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego

Wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 ... Dyrektor dokona ewaluacji i przedstawi sprawozdanie z dokonanego nadzoru wraz z wnioskami i zaleceniami. ... młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

http://img.blizej.info/przedszkole5.sokolka/plan-nadzoru-pedagogicznego-na-2013-2014.pdf

Date added: February 19, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ... Podsumowanie realizacji nadzoru pedagogicznego w rozbiciu na dwa okresy jest ... w publicznym przedszkolu. 74 3.1.3.

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/zal/10936.pdf

Date added: August 1, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w ...

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013 nadzoru pedagogicznego, przedstawione na spotkaniu Rady Pedagogicznej ... Zostały powołane zespoły ds. ewaluacji w przedszkolu i szkole. Wyniki z

http://spswierzno.pl/wp-content/uploads/2013/09/Sprawozdanie-z-przeprowadzonego-przez_dyrektora.pdf

Date added: December 19, 2013 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU - Joanna Miarka ...

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ... Rozporządzenie MEN z 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ... dekoracje sali odpowiadające poszczególnym porom roku i wydarzeniom w przedszkolu,

http://sin20.fm.interia.pl/_download/awans-zawodowy/sprawozdanie-z-realizacji-planu-rozwoju-zawodowego.pdf

Date added: September 2, 2013 - Views: 6

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - Zespół Szkół w Kęsowie ...

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009 ... Rada podsumowująca pracę szkoły w roku 2007/2008 •sprawozdanie z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego, •ocena realizacji planu pracy szkoły i programu

http://www.zskesowo.kopi.edu.pl/zskesowo/dokumenty/plan_nadzoru.pdf

Date added: May 4, 2013 - Views: 17

pdf
sprawozdanie z realizacji planu pracy MCDN na rok 2010

now ąkoncepcj ęsprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach; ... • wdro Ŝono now ąkoncepcj ęnadzoru pedagogicznego; ... sprawozdanie z realizacji planu pracy MCDN na rok 2010 Author: MCDN

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2011/sprawozdanie%20z%20realizacji%20planu%20pracy%20MCDN%20na%20rok%202010.pdf

Date added: May 4, 2013 - Views: 11

pdf
Sprawozdanie z nadzoru dyrektora I semestr roku szkolnego ...

Sprawozdanie z nadzoru dyrektora I semestr roku szkolnego 2012/2013 ... w Klementowicach Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego. 2 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 07 ... W przedszkolu prowadzona jest systematycznie ...

http://spklem.pl/nowa/index.php?option=com_joomdoc&task=document.download&path=Sprawozdania/ZPO+sprawozdanie+z+nadzoru+dyrektora+za+I+sem+2012-2013.pdf&Itemid=494

Date added: October 1, 2013 - Views: 14

pdf
Sprawozdanie z działalno Poradni Psychologiczno ...

Sprawozdanie z działalno ści ... kierunków realizacji zada ń z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012, które obejmowały: • w zakresie ewaluacji: ... nadzoru pedagogicznego, wniosków wynikaj ...

http://pppslupsk.mojbip.pl/plik.php?did=67

Date added: June 3, 2013 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 8 W ...

Zgromadzenie wiedzy czy procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej koncepcji pracy. Czy ... Wybór problemu przedszkola wynikającego z nadzoru pedagogicznego ... Sprawozdanie z realizacji i efektów działa ...

http://www.bip.p8skierniewice.wikom.pl/pictures/15032012plannadzoru.pdf

Date added: May 27, 2013 - Views: 15

pdf
NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRAKTYCE - Kuratorium Oświaty w ...

Narodowej sprawozdanie z realizacji planu kontroli planowych. PROWADZENIE ... oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, w tym o przedszkolu za granicąlub przy ... wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewn ętrznych i kontroli,

http://www.kuratorium.szczecin.pl/attachments/2222_1_ewaluacja_kontrola_wspomaganie1.pdf

Date added: September 26, 2012 - Views: 9

pdf
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia ...

wniosków z nadzoru pedagogicznego Podlaskiego ... Kolno i Stawiski oraz konstruowania oferty programowej w oparciu o środki z EFS w przedszkolu łomżyńskim ... razem z dr J. Arcimowicz odpowiedzi na pytanie „Jak opracować sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie ...

http://bip.odnl.wrotapodlasia.pl/var/resources/75/117/6/sprawozdanieodnza2009.pdf

Date added: May 4, 2013 - Views: 2

pdf
ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR ...

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym ... podejmuje się w przedszkolu ? Arkusz samooceny nauczyciela XII 2011 Ankieta załącznik nr 3 ... Opracowanie sprawozdanie z przebiegu realizacji planu zawodowego VI 2011 Konsultacje indywidualne Opiekun stażu, ...

http://www.przedszkole10tychy.alpha.pl/web_images/ORGANIZACJA_NADZORU_PEDAGOGICZNEGO.pdf

Date added: September 26, 2012 - Views: 26

pdf
plan nadzoru pedagogicznego na 2012-2013

Wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora ... Zasady organizacji nadzoru pedagogicznego Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzi dyrektor przedszkola ... Dyrektor dokona ewaluacji i przedstawi sprawozdanie z dokonanego nadzoru wraz z wnioskami ...

http://dyrektorprzedszkola5.weebly.com/uploads/4/8/9/5/4895692/plan_nadzoru_pedagogicznego_na_2012-2013.pdf

Date added: August 3, 2013 - Views: 5

pdf
Anna Garmulewicz-Polińska Dyrektor Wydziału Nadzoru ...

wydziału nadzoru pedagogicznego w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności ... z których realizacji jest co roku rozliczany. Oczekuje się, ... Zajęcia prowadzi nauczyciel wraz z asystentem, w przedszkolu rodzice uczestniczą w zajęciach i pomagają nauczycielowi.

http://www.npseo.pl/data/various/files/Anna%20Garmulewicz-Polińska.pdf

Date added: August 3, 2013 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z działalno Poradni Psychologiczno ...

Sprawozdanie z działalno ści ... Sukcesy, trudno ści i problemy w realizacji zada ń statutowych. 3. Współpraca poradni z organizacjami i instytucjami. 4. ... kierunków realizacji zada ń z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym

http://bip.ppp.powiat.slupsk.pl/pobierz/29

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

pdf
Spprraawwoozzddaanniiee z rreeaal liizzaaccjjii pplaannuu ...

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w roku 2009 ... rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z którym formami nadzoru są: ... acja pilotażowa w Gimnazjum w Rudnej Wielkiej i w Przedszkolu nr 3 w Jarosławiu. Zreorga-

http://www.ko.rzeszow.pl/bip/zalaczniki/sprawozdanie_ko_2009.pdf

Date added: August 3, 2013 - Views: 2

pdf
Jolanta Knapik wizytator ds. ewaluacji w Podlaskim Kuratorium ...

Sprawozdanie z wizyty studyjnej do Czech 13 ... (základni škola). Zanim jednak do niej trafią, powinny odbyć roczną naukę w przedszkolu, gdzie uczą się pisania i czytania. ... Wszystkie czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego zarówno inspekcje jak i kontrole wykonują inspektorzy.

http://www.npseo.pl/data/various/files/sprawozdanie%20z%20Pragi%20-%20Jola%20Knapik%20(1).pdf

Date added: August 3, 2013 - Views: 1

pdf
PPLLAANN PPRRAACCYY PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego ... Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują: 1) ... w przedszkolu, arkusze obserwacji, zeszyt obserwacji, zeszyt p. psycholog zeszyt konsultacji z rodzicami,

http://przedszkole204.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/PLAN_PRACY_PRZEDSZKOLA_2013_2014.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola nr 4 ...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) ... dzieci w zespole przy realizacji zadania określonego przez ... dyrektor VI 2013 Sprawozdanie dyrektora z nadzoru, zapisy w protokole z posiedzenia rady

http://www.bip.p4skierniewice.wikom.pl/pictures/26092012organizacja_nadzoru_dyrektora.pdf

Date added: January 7, 2013 - Views: 41

pdf
XL SESJA RADY MIEJSKIEJ w DUSZNIKACH-ZDROJU

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. 8. ... Opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Duszniki-Zdrój, e) ...

http://www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=2553

Date added: January 16, 2014 - Views: 4

pdf
Sprawozdanie nadzor pedagogiczny 2013 2014

Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 ... Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku ... przedszkolu w wymiarze 4 godz. tygodniowo, ...

http://www.arct.kotun.pl/index.php?view=article&catid=49%3Aszkoa-podstawowa-20132014&id=138%3Asprawozdanienadzorpedagogiczny20132014&format=pdf&option=com_content&Itemid=155

Date added: May 3, 2014 - Views: 3

pdf
POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KLUCZBORKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA ... edukacyjnego w przedszkolu”; ... W realizacji nadzoru pedagogicznego nad pracą doradcy zwracana była szczególna uwaga na

http://nam.home.pl/bip/podn/images/stories/PDF/sprawozdanieoko12.pdf

Date added: March 31, 2014 - Views: 1

pdf
Organizacja i zarządzanie placówką niepubliczną w ...

• Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu ... • Sprawozdanie z realizacji planu nadzoruSprawozdanie z kontroli wewnętrznej • Wnioski z ewaluacji wewnętrznej • Schemat sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

http://www.e-forum.pl/__data/assets/pdf_file/0016/11680/spis-dokumentew-na-CD.pdf

Date added: May 4, 2013 - Views: 11

pdf
ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I

Na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego, danych z wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola powstał ... pedagogicznej sprawozdanie z realizacji programu rozwoju. ... Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu polega na stosowaniu przez nauczycieli w

http://www.przedszkole15.com.pl/pdf/bobolice.pdf

Date added: May 4, 2013 - Views: 8

pdf
Spis tre ci

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu Projekty ewaluacyjne ... Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej przez nauczycieli ... 2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego (prezentacja PowerPoint) Plany i raporty 1. Plan nadzoru pedagogicznego 2. Za cznik 1 do Planu nadzoru pedagogicznego Cele i ...

http://www.raabe.com.pl/download/gfx/nowe/sklep_oferta/2405/glowne/spis_tresci_-_nadzor_pedagogiczny_w_przedszkolu.pdf

Date added: May 4, 2013 - Views: 4

pdf
Wychowanie w Przedszkolu PORADNIK DYREKTORA

Wychowanie w Przedszkolu Czerwiec 2011 PORADNIK DYREKTORA W numerze: Zmiany w statucie przedszkola 1-2 Przyjmowanie i wyrażanie krytyki 3-9 Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola 10 ... Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/download/gfx/wychowaniewprzedszkolu/pl/defaultopisy/70/1/1/6_2011.pdf

Date added: August 3, 2013 - Views: 4

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA ...

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują: 1) ... Nr 139 w Łodzi nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2011/2012. Semestr I ... zgłasza przyczyny nieobecności dzieci w przedszkolu. 4.

http://www.bip.pm139lodz.wikom.pl/pictures/12102012plannadzoru.pdf

Date added: May 4, 2013 - Views: 16

pdf
Harmonogram Rad Pedagogicznych na rok szkolny 2011/2012

- Bezpieczeństwo uczniów w przedszkolu - Wymagana dokumentacja (plany miesięczne, plany pracy) - Prezentacja i zatwierdzenie Harmonogramu Rad Pedagogicznych - Bieżące wnioski z nadzoru pedagogicznego 2. październik 10- 15 -Zatwierdzenie ... - Sprawozdanie z realizacji uchwał ...

http://www.wikom.pl/bip.ppsluszczanowice/pictures/harmonogramrad.pdf

Date added: August 3, 2013 - Views: 2

pdf
DZIAŁ TEMAT NUMER STRONA Zarządzanie

Zadania dyrektora związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego ... Dokumentacja w przedszkolu Listopad 2010 14-15 ... Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola Czerwiec 2011 10

http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/download/gfx/wychowaniewprzedszkolu/pl/defaultopisy/70/1/1/artykuly_dotyczace_zarzadzania.pdf

Date added: June 22, 2013 - Views: 1

pdf
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

... Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji ... i wnioski z nadzoru pedagogicznego ... najczęściej tworzone są dla dzieci z trudnościami. · W przedszkolu uwzględnia się indywidualizację

http://zpz1.bip.um.klodzko.pl/dokumenty/File/RAPORT%20Z%20EWALUACJI%20WEWNETRZNEJ%20PRZEPROWADZONEJ%20W%20ZESPOLE%20PRZEDSZKOLNO%20ZLOBKOWYM%20NR%201%20W%20KLODZKU%20W%20ROKU%20SZKOLNYM%202010-2011.pdf

Date added: March 24, 2012 - Views: 63

pdf
Plan Pracy

dziecka w przedszkolu, umowa z rodzicami dot. godzin pobytu ... do realizacji planu nadzoru pedagogicznego, ... o wynikach z nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny. 4. Sprawy bieżące. 5.

http://osiekmaly.pl/przedszkole/Plan_Pracy_2012_2013.pdf

Date added: May 4, 2013 - Views: 4

pdf
Sprawozdanie

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno ... z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2007/2008. Dyrektor szkoły i nauczyciele uczestniczyli w konferencjach prowadzonych przez ... otrzymaliśmy zestawy środków dydaktycznych do realizacji programu.

http://www.bip.psary.pl/datadir/doc/bip_1255537515.pdf

Date added: August 3, 2013 - Views: 2

pdf
PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI - BIP - Przedszkole z ...

Rozporządzenie MEN z dnia 7.X.2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168 z ... kontraktowy może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w przedszkolu co najmniej 2 lata, ... Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu składa nauczyciel na

http://p39.bip.edukacja.rybnik.eu/_files_/procedura_awansu.pdf

Date added: May 4, 2013 - Views: 4