Pn En 1176 pdfs

Searching:
Download
Pn En 1176 - Fast Download

Download Pn En 1176 from our fatest mirror

Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177

1830 dl's @ 6744 KB/s

pdf
Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177

Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177 Ver. 1.0 Copyright by Dominik Berliński. Translation into English by Krzysztof Sekuła. All rights are reserved. ... PN-EN 1176-1 STAIRS • For stairs leading to platform up to 1 m in height a guardrail may replace the barrier, ...

http://www.playgrounds.uokik.gov.pl/download/en_standards_amendments.pdf

Date added: December 26, 2011 - Views: 41

pdf
OM House B

HOUSE B 5. Maintenance and inspection according to PN-EN 1176-7: It Is It is recommended to carry out control with the frequency 1-3 months. Control is to verify efficiency

http://www.inter-flora.pl/upload/shop/files/63_400_OM_House_B.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
OM Tic tac toe - Interflora

TIC TAC TOE 5. Maintenance and inspection according to PN-EN 1176-7: It Is It is recommended to carry out control with the frequency 1-3 months. Control is to verify efficiency

http://www.inter-flora.pl/upload/shop/files/90_413_OM_Tic_tac_toe.pdf

Date added: May 27, 2014 - Views: 1

pdf
Normach z grupy: PN-EN 1176:2009 - Biuletyn Informacji ...

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw i innych miejsc służących do wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.

http://winb.katowice.uw.gov.pl/komunikat%20bezpieczne%20wakacje%202014.pdf

Date added: May 30, 2014 - Views: 3

pdf
katalog pdf 22 02 2011 ENGLISH - Buglo

Active tower Dimensions Impact area: 476 x 764 cm Total height: 205 cm Platform height: 120 cm Free fall height: 120 cm Conformity with PN-EN 1176:2008 safety standard: Yes

http://www.buglo.pl/downloader/send/?file=2

Date added: June 7, 2013 - Views: 3

pdf
ICS 97.200.40 PN-EN 1176-5:2009/Ap1

PN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08 2 Przedmowa Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 2 ds. Sportu i Rekreacji i zatwierdzona przez Prezesa

https://sklep.pkn.pl/fileuploader/download/download/?d=0&fileId=6789

Date added: May 30, 2014 - Views: 3

pdf
pof

PN-EN 1176-1:2009: Lirzadzenie posiada certyfikat TUV Rheinland. Ur-zqdzenia sq produkawane w Polsce i Objete 24mc gwarancji. Das Fitness Geråt 'st fùr alk Altergruppen (Kinder, Jugend The, Ervvachsene, ältere Personen) bestimrnt DES GERMS:

http://bip.kamzab.pl/files/mod/8574/58669_10_przykladowe-wzory-urzadzen-sportowych-fitness-zestawy-kombinacyjne-zagospodarowanie-bloni-kamienieckich.pdf

Date added: May 30, 2014 - Views: 3

pdf
THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD PLAYGROUND FOR CHILDREN AGED ...

bezpiecze ństwo, przy projektowaniu placów zabaw mamy do dyspozycji dwie normy: PN-EN 1176 i PN-EN 1177, które podaj ą mi ędzy innymi wytyczne dotycz ące poszczególnych elementów wyposa żenia, w tym nawierzchni. Maj ąc ...

http://www.pneti.ajd.czest.pl/docs/tom8/t8_au_k%c5%82.pdf

Date added: June 23, 2014 - Views: 1

pdf
ICS 97.200.40 PN-EN 1176-3:2009/Ap1

PN-EN 1176-3:2009/Ap1:2013-08 2 Przedmowa Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 2 ds. Sportu i Rekreacji i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 9 sierpnia 2013 r. W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-

https://sklep.pkn.pl/fileuploader/download/download/?d=0&fileId=6787

Date added: March 29, 2014 - Views: 1

pdf
OPIS URZĄDZEŃ - Siłownie zewnętrzne Outdoor Fitness ...

Equipment are made based on the PN-EN 1176-1:2009 confirmed the current certificate, or certificate. The devices can be installed on playgrounds. The units are designed and safe for children, adults and seniors in the elderly. Maximum user weight is 120 kg. 2. Title:

http://www.outdoorfitness.pl/images/do-pobrania/opis-techniczny-w-skrocie.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 4

pdf
ł ć żą ż ł ą ć ś ć ś ę ą ć ś ę ł ź ę ś ę ...

•Pytanie Polska Norma PN-EN 1176-2 nie zezwala na wieszanie w jednej sekcji razem z siedziskami płaskimi dla dzieci starszych siedzisk z oparciem dla dzieci młodszych cytat : „ Siedziska

http://www.gryfino.pl/UMGryfino/files/AF4D9FCC6E0440C9841D6E2B70CECE96/zapytania_siwz_pz.pdf

Date added: August 15, 2013 - Views: 3

pdf
SPECYFIKACJE URZ ĄDZE Ń ZABAWOWYCH

SPECYFIKACJE URZ ĄDZE Ń ZABAWOWYCH WYKAZ ODNO ŚNYCH NORM 1. PN-EN 1176 -6:2001 Wyposa Ŝenie placów zabaw. Cz ęść 6: Dodatkowe wymagania bezpiecze ństwa i metody bada ń urz ądze ń

http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/bip_download.php?id=9785

Date added: August 27, 2013 - Views: 5

pdf
FK:DUXQNyZ =DPyZLHQLD˛ - Tychy

srvldgdüfhuw\ilndw\]jrgqr˚fl]srovnlplqrupdpl: pn-en 1176-1:2009, pn-en 1176-7:2009, pn-en 957- ˛ ˇ ˇ 8u]g]hqldvlárzhqdoh*\su]hzlg]lhüznroru]hv]dur- f]huzrq\p 1doh*\]dprqwrzdüqdvw sxmfhxu]g]hqld˛elhjdf] mh(g]lhf ruelwuhn zdkdgársrgzymqh wzlvwhu zlr˚odu]

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=165111

Date added: June 19, 2014 - Views: 1

pdf
Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176-1:2009

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176-1:2009 Wyposa |enie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze Dstwa i metody bada D. Materia By: Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ci [nieniowo,

http://www.bondertoys.pl/images/E_katalog/katalog_bondertoys.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 5

pdf
List of EN standards - استاندارد کالا ...

EN 1092: Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated EN 1176-1: Playground equipment.

http://standardkala.com/pdf/List%20of%20EN%20standards.pdf

Date added: December 29, 2013 - Views: 34

pdf
PRASA NOŽNA FIT B05 WYMIAR: 2672 x 569 x 1957 mm STREFA ...

PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkcji 2013 r. Dystrybutor: PPI-JH "ZAMA" , ul. Powstaóców Wielkopolskich 74 , 87-100 , Telefon: 512 005 030 . Created Date:

http://www.fitpark.pl/urzadzenia_karty/prasa-nozna-fit-b05.pdf

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

pdf
Bezpieczne place zabaw - Strona Główna | Polski Komitet ...

PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009, powinny być ogrodzone oraz wyposażone w ławeczki i kosze do śmieci. Wszystko to, wraz z urządzeniami służącymi do zabaw, powinno tworzyć spójną całość i być tak zaprojektowane, aby wykorzystując ukształtowanie

http://www.pkn.pl/sites/default/files/artykul_bezpieczne_place_zabaw.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 3

pdf
Norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje

Brak właściwego nadzoru nad placami zabaw jest najczęstszą przyczyną wypadków. Norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje przeglądów, których

http://www.strazmiejska.lodz.pl/_data/Place%20zabaw%202014.pdf

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

pdf
BIEGACZ

Wyrób spe Bnia wymagania bezpiecze Dstwa zawarte w: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-7/2009, PN-EN957-1/2006 Dystrybutor: PPUH ZAMA Maciej Zagórski

http://silownieplenerowe.pl/images/pdf/biegacz.pdf

Date added: June 12, 2014 - Views: 1

pdf
1. Zestawienie urz PN-EN 1176 Nazwa urz trzne: 615 x 562 cm

1. Zestawienie urządzeń rekreacyjnych oraz pomocniczych Wszystkie urządzenia mają być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176 Nazwa urządzenia widok Specyfikacja

http://sp4stargard.szkolnastrona.pl/download.php?f=zal.-10-sp4-stargard-specyfikacja-urzadzen.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 3

pdf
WIOŠLARZ FIT B31 WYMIAR: 1590 x 848 x 950 mm STREFA ...

PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkcji 2013 r. Dystrybutor: PPI-JH "ZAMA" , ul. Powstaóców Wielkopolskich 74 , 87-100 Toruó , Telefon: 512 005 030 . Created Date:

http://www.fitpark.pl/urzadzenia_karty/wioslarz-fit-b31.pdf

Date added: June 23, 2014 - Views: 1

pdf
KSIĄŻKA PLACU ZABAW

poprawności urządzeń w odniesieniu do norm PN-EN 1176 i 7: 2009. MODYFIKACJE URZĄDZEŃ . Zmiany w elementach lub zespołach urządzeń zabawowych, a także zmiany w wyposażeniu dodatkowym, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo tego wyposażenia, należy wykonywać po konsultacji z

http://instytut-nadzoru.pl/new/images/Do_pobrania/Książka_Placu_Zabaw_ver5.2_-_do_edycji.pdf

Date added: February 24, 2014 - Views: 4

pdf
PORADNIK MAREK KOSMALA - Place zabaw PLAYEKO, huśtawki ...

Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci´cych PN-EN 1176-1:2001 Wyposa˝enie placów zabaw – Cz´Êç 1: Ogólne wymagania bezpieczeƒstwa i metody badaƒ

http://playeko.eu/artykuly/JakstworzycbezpiecznyplaczabawMAREKKOSMALA.pdf

Date added: March 15, 2014 - Views: 3

pdf
ZAMÓWIENIE - Place zabaw - Centrum Kontroli Placów Zabaw

ZAMÓWIENIE Składam zamówienie na dostawę regulaminu placu zabaw placu zabaw wg wymogów PN-EN 1176-7:2009. Specyfikacja: rozmiar 400x600 mm, podkład: spienione PCV o grubości 2mm, sitodruk, Deklaracja

http://placezabaw.org/attachments/article/109/Druk%20zamowienia_REGULAMIN_v1.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 3

pdf
PROJEKT REMONTU ORAZ ADAPTACJI PLACÓW ZABAW W GMINIE ...

Projekt remontu oraz adaptacji placów zabaw w gminie Czerwonak wraz ze znajdującymi się w ich obrębie urządzeniami oraz elementami małej architektury do wymogów norm PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009.

http://archiwum.akwenczerwonak.pl/upload/articles/2013/place_zabaw_2_etap/REMONT_PLACoW_ZABAWOPIS.pdf

Date added: April 3, 2014 - Views: 3

pdf
Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej ...

Karta techniczna zestawu zabawowego „Lebiodka” skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeo zabawowych firmy „Ringpol” RINGPOL Waldemar Kubiak, 38-540 ZAGÓRZ, ul.

http://ringpol.pl/content/zdjecia/file/KT_zestawy/KT_z074_Lebiodka.pdf

Date added: June 12, 2014 - Views: 1

pdf
katalog - P.P.U. FIGLER - Place zabaw - Witamy!

2 CERTYFIKATY Nasza firma produkuje urządzenia zabawowe zgodnie z następującymi normami: • PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.

http://figler.pl/media/download_gallery/figler_katalog2010_internet.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 4

pdf
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT plac zabaw

PN EN 1176-6:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 1176-10:2009, PN EN 1176-11:2009, PN EN 1177:2009 1.5. Rozporządzenie MI z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( z późniejszymi zmianami)

http://img.iap.pl/s/122/8160/Edytor/File/przetargi/SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT_plac_zabaw.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 4

pdf
Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej ...

Karta techniczna zestawu zabawowego „Lilia” elementów skonstruowanego z systemu budowy urządzeo zabawowych firmy „Ringpol” RINGPOL Sp. z o.o. – Sp. K. 38-540 ZAGÓRZ, ul.

http://ringpol.pl/content/zdjecia/file/KT_zestawy/KT_z064_Lilia.pdf

Date added: March 29, 2014 - Views: 1

pdf
Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176-1:2009 Wyposa ...

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176-1:2009 Wyposa |enie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze Dstwa i metody bada D. Materia By: Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm Aa Dcuchy ocynkowane ogniowo

http://www.bondertoys.pl/images/do_opisu/belka-rownowazna/belka%20305.pdf

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

pdf
Alina Sarnecka - Przeglądy placów zabaw i sal zabaw ...

Niezgodne z PN-EN 1176 1 p. 4.2.8.1 i 4.2.8.2. 4.2.8.5., PN EN 1176-2 p. 4.10, PN-EN 1176-5 p. 4.2 i 4.3, PN-EN 1176-6 p. 4.10 Wada bardzo poważna, znaczne odstępstwa od normy. Strona 9 z 11 Posiadamy ...

http://www.inspekcja.com.pl/RS_DB_20101012_01_radosnaszkola_ckpz.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 5

pdf
GT1 Wieża GIGA i elementy wieżowe Instrukcja montażu RSC ...

Zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009 PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009. m. 2m 2m 2m. m. 2m 2m 2m 2m 2m ~2,02m ~2,02m 2m 2m 2m 1m * ~1,13m 2m 2m 2m 0,45m ~1,13m Plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci od 3 roku zycia. System konfiguracji WINNETOO

http://www.winnetoo.pl/download/winnetoo/WiezaGIGA.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 4

pdf
PZU Trasy Zdrowia - Strona główna - Miasto i Gmina Syców

Wyposażenie zgodne z: PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Dostarczone wyposażenie może częściowo różnić się wyglądem od pokazanego w niniejszej karcie, jednak jego

http://host101.vps44.iat.pl/files/PZU_TZ_KARTY%20PRODUKTU.pdf

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

pdf
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 045

PN-EN 1176-11:2009 PN-EN 1177:2009 Wersja strony: A . PCA Zakres akredytacji Nr AC 045 Dział Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych Wydanie nr 11, 23 września 2013 r. str. 3/4 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów System certyfikacji wg PKN- Guide 67 ...

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AC&z=AC%20045

Date added: October 7, 2013 - Views: 3

pdf
Celma Indukta

standards PN-EN 60034-1 degree of protection 55 cooling system IC411 exploitation parameters rated output [kW] 21/30 synchronous speed [rpm] 1000/1500 frequency [Hz] 50 rated voltage 1 [V] 400 current at rated voltage 1 [A] 40/52 rated output [HP] 28/40

http://www.cantonigroup.com/en/productPDF/1176/

Date added: March 29, 2014 - Views: 3

pdf
Sale zabaw dla dzieci

6 Sale zabaw dla dzieci Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu KONTROLA Norma PN-EN 1176-7:2009 określa, iż sprawdzanie oraz konserwowanie urządzeń

http://wssepoz.nazwa.pl/ftppsse/szamotuly/Poradnik(1).pdf

Date added: February 24, 2014 - Views: 1

pdf
J2883 Tablica informacyjna z dwoma słupami

Produkt do zabawy został projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). Gwarancja: 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

http://www.zso3chelm.cba.pl/zpubliczne/j2883tablica.pdf

Date added: April 30, 2014 - Views: 4

pdf
MA£E - Place zabaw Projektowanie Montaż | Hydro ...

Urz¹dzenia zgodne z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej. Mog¹ byæ opcjonalnie wykonane z: drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm drewna litego okr¹g³ego o przekroju od 100 do 140 mm

http://www.placzabaw.com.pl/file/88_251475126.pdf

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

pdf
za B nr 11

PN-EN 1176-7 WyposaŜenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpiecze ństwa i metody bada ń. PN-EN 350-2 ...

http://www.smnadodrze.pl/HeroGraf/techniczny/przetargi/zal/za%c5%82%c4%85cznik%20nr%2011.pdf

Date added: March 29, 2014 - Views: 1

pdf
D B Zagrożenia w salach zabaw - Place zabaw - Centrum ...

zabaw PN-EN 1176:2009, w częściach 1, 3, 7 i 10. Część 1 normy podaje ogólne wymagania dla wyposażenia i nawierzchni, część 3 dotyczy zjeżdżalni, część 7 – instalacji, kontroli i kon-serwacji. Specyfika obudowanych konstruk-

http://placezabaw.org/attachments/article/114/SaleZabaw_Przegl_Pozar_2013_oryginal.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 4

pdf
certyfikaty na stron

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009 Zgodnie ze sprawozdaniem z badafi przez: Obliczenia statyczne konstrukcji mgr inž. Adam Pietrzak upr. bud. Nr LOD/0181/PWOK/04. Arkusz oceny urzQdzeó rekreacyjno-sportowych.

http://remobudostol.pl/files/certyfikaty%20na%20stronę.pdf

Date added: April 3, 2014 - Views: 3

pdf
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO ...

2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009, – aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do 4.

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/sp61/Zalacznik_Nr_9.pdf

Date added: March 5, 2014 - Views: 2

pdf
BEZPIECZNY PLAC ZABAW PORADNIK - Przeglądy budynków i ...

PN-EN 1176-7:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdza-nia, konserwacji i eksploatacji. • PN-EN 1176-10:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do

http://www.inzynier.wroclaw.pl/Bezpieczny_plac_zabaw_poradnik.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 4

pdf
CENNIK USŁUG

PN-EN 1176-7 Czas trwania: 4h Przepisy prawne i normy Jednostki nadzorujące i wyniki kontroli Bezpieczeństwo placu zabaw – wymagania System zarządzania placem zabaw w oparciu o książkę placu KEMA ...

http://kema.net.pl/component/joomdoc/Ogolne/cennik-2014-pdf/download.html

Date added: June 12, 2014 - Views: 1

pdf
Three-Phase Constant Current Regulators for Public Lighting ...

• CEI EN 60071-1 (CEI 28-5) Patents • n° 1.236.171 dated January 11 th, 1993 • n° 1.266.242 dated December 27 th, 1996 • request on patent n° BO98A 000156 dated March 13 th, 1998 FRONT VIEW FRONT VIEW WITH OPEN DOOR REAR VIEW WITH OPEN DOOR RATING ...

http://www.ocem.com/en/products/118/1176/URCC_PN9000_ENG_UC-PU-0112.pdf

Date added: June 1, 2014 - Views: 4

pdf
PROGRAM - Oficjalna strona Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni

PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6:

http://www.zs7.gdynia.pl/dokumenty/przetarg_plac_zabaw/program_funkcjonalno_uzytkowy.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z KONTROLI - Przeglądy placów zabaw i sal ...

PN-EN 1176-11: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej. UWAGA: Kontrola nie obejmowała następujących badań, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo

http://www.inspekcja.com.pl/Sprawozdanie_Koncowe_20101215.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 4

pdf
Opis do projektu za . nr 1

2/2009, PN-EN 1176-3/2009, PN-EN 1176-4/2009, PN-EN 1176-5/2009, PN-EN 1176-6/2009, PN-EN 1176-7/2009, PN-EN 1176-10/2009, PN-EN 1176-11/2009, PN-EN 1177/2009. • Pozostałe obowiązuj ące normy i przepisy. 3.0. PRZEZNACZENIE, PROGRAM U śYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE ...

http://bip-files.idcom-web.pl/sites/3131/wiadomosci/210779/files/zal_nr_1_szczegolowy_opis_placu_zabaw.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 1

pdf
GIMNASTYCZNE

Urz¹dzenia zgodne z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej. Mog¹ byæ opcjonalnie wykonane z: drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm drewna litego okr¹g³ego o przekroju od 100 do 140 mm

http://www.placzabaw.com.pl/file/89_586397465.pdf

Date added: April 30, 2014 - Views: 1

pdf
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 074

PN-EN 1176-7:2009 PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-11:2009 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych 5 SPORTIS PN-EN 913:2008 97.220.30 PN-EN 914: 2008 PN-EN 916:2005 PN-EN 957-1:2006 PN-EN 957-2:2006 PN-EN 957-4:2007 ...

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AC&z=AC%20074

Date added: September 2, 2013 - Views: 2