Kimia Analitike 3 pdfs

Searching:
Download
Kimia Analitike 3 - Fast Download

Download Kimia Analitike 3 from our fatest mirror

LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi | Botime Pegi ...

7913 dl's @ 2595 KB/s

pdf
LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi | Botime Pegi ...

Tema 3: Rëndësia e eksperimentit në kimi. Metoda shkencore e ... metale, peshore gjysëm analitike, magnez, dikromat natriumi ose kaliumi, kripë gjelle, aparat filtrimi, distilimi në se ka ... KIMIA 7. 15. Kapitulli 3: Atomi. Sistemi periodik i elementëve. Tema 3.1. Ndërtimi i ...

http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20kimia%207.pdf

Date added: April 30, 2013 - Views: 47

pdf
CURRICULUM VITAE - Universiteti i Prishtinës

Kimia Analitike; Metodat Fiziko-Kimike për mbrojtjen e mjedisit; Kimia Strukturale; 6 Kimia Fizike 1 Kimia Fizike 2 12. Arsimimi dhe trajnimet: Data: MKLSH, Kualifikimi i arritur: KEC ... Microsoft Word - CV-shqip _1_.doc Author: IRFAN

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/ba8b84c2-fbd2-4316-8fa2-0f507b7c7e69/CV-shqip-_1_.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Kimi analitike 2. Kimi organike 3. Njohja e mallrave 4. Polimeret d) Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, kl. 11. ... Kimia e mjedisit 6. Teknologjia organike 7. Makinat aparatet dhe operacionet teknologjike 8. E drejta e mjedisit dhe administrimi

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Korniza-Kimi-Teknologji.pdf

Date added: June 1, 2012 - Views: 30

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

Ushtrime Seminare Laboratore, Projekte, Detyra 1 3 3 - 6 Programi ... Gjeometria analitike e planit dhe e hapësirës. Drejtëza dhe planet. Sfera dhe rrethi. Format kuadratike kanonike. ... “Kimia I dhe II- Mortimer ...

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_TLK_shqip_2010.pdf

Date added: November 23, 2011 - Views: 189

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - University of Prishtina

3 Vlerësimi i dytë 20% Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera 5% Vijimi i rregullt 5% Provimi final 50% Total 100% Literatura Literatura bazë: Feti Zazani, Kimia Analitike-Bazat teorike, Tiranë,

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Bachelor/Kimi-Inxhinerike/SYLABUS-Kimi-inzh--(1).pdf.aspx

Date added: May 18, 2014 - Views: 1

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

Gjeometria analitike e planit dhe e hapësirës. Drejtëza dhe planet. ... “Kimia I dhe II- Mortimer”, Përkthim, Tiranë 1998 2. “Ushtrime të Zgjidhura dhe Problema të Kimisë së Përgjithshme dhe Inorganike për

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_ELN_shqip_2010.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 106

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - University of Prishtina

1 Formular për SYLLABUS të Lëndës Të dhëna bazike të lëndës Njësia akademike: FSHMN-Kimi Titulli i lëndës: Kimi analitike II (Bachelor i kimisë)

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Bachelor/Programi-Kimi/SYLABUS-bachelor-i-kimise.pdf.aspx

Date added: May 26, 2014 - Views: 1

pdf
Teknik i farmacis kl.11 - Ministria e Arsimit, e Shkencës ...

PËRMBAJTJA I.Programet e lëndëve profesionale, klasa 11 1. Botanikë farmaceutike 2. Kimi analitike 3. Kimi fizike 4. Teknologji Farmaceutike

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Teknik_i_farmacise_Niveli_I_dhe_II_Klasa_e_XI.pdf

Date added: December 2, 2012 - Views: 3

pdf
TEMA E KOMPLETUAR PER CD - UNIVERSITETI I TIRANES DOKTORATURA ...

1.3.Kimia analitike e oksidit të azotit (II) Për shkak të rëndësisë së tij në shumë procese fiziologjike, shumë studime kanë qenë të fokusuara në monitorimin e përqendrimit të tij në kohë reale. Për shkak të difuzionit të ...

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/06/Doktoratura-Liridon-Berisha-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - Fakulteti i Edukimit ...

3 e ambientit jetësorë,Prishtinë,1983 3.S.E.Manahan, Environmental Chemistry, 7 Edition, 1991 Literatura shtesë: 1.N.Daci, Kimia e Mjedisit.Prishtinë 1988

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/a54ccf19-4e5b-4ccc-a933-a60af26dfac7/Syllabus-Metodat-Fiziko-Kimike,-per-mbrojtjen-e-Mjedisit.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 4

pdf
Kurrikulumi i disa Universiteteve Shqiptare (Curriculum of ...

Kimia e ushqimmeve 52 Laborator i kimise se ushqimeve 52 Teknologjia kimike 90 Laborator i analizes teknike 60 ... Algjebër 225 3 3. Gjeometri analitike 105 2 4. Analizë matematike 420 4 5. informatikë 90 2 6. Fizikë e përgjithshme 593 6 7.

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/kurikulumi_i_disa-alb-aln-t06.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 67

pdf
Nr.8503, date 30.6

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.hidaa.gov.al/ligje/Ligji%20nr.%208503.pdf

Date added: August 20, 2014 - Views: 1

pdf
Universiteti Shtetëror i Tetovës

analitike në Farmaci, Kimia analitike në Biologji; 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët mësimore Modulim dhe simulim, Arkitektura e kompjuterit; 3. Referat për ...

http://unite.edu.mk/files.php?force&file=Buletini_54.pdf

Date added: August 8, 2013 - Views: 8

pdf
PLANET MËSIMORE KIMI TEKNOLOGJI VSHK 2013/14

3 Kimi organike - 1 (35) - 4 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2 (70) - - 5 Teknika e punës në kimi 2 (70) - - 6 Njohja e mallrave - 1(35) 7 Mbrojtja e mjedisit 2 (70) - - 8 ... 5 Kimi analitike - - 2 (64) 6 Biokimi - - 2 (64)

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/NORMAT-KIMI.pdf

Date added: September 24, 2013 - Views: 9

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER QERSHOR 2014

edu 627 o algjebra lineare me gjeometri analitike 3+2 8 prof.dr.abdullah zejnullahu 11.06.2014 10-00 9 ... edu 545 z kimia strukturale 2+2 6 edu 546 z udhËheqja dhe menaxhimi nË arsim 2+2 6 edu 547 z vlerËsimi dhe testet 2+1 4 gjithsej 17/19 30 edu mp

http://uni-prizren.com/repository/docs/EDUKIM_QERSHOR_2014-1.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
ORARI I MBAJTJES SË MËSIMIT PËR SEMESTRIN VERORË 2013/14 ...

Kimia organike Ushtr. Gr. IV. Lab. 3-II Bazat e përgjithshme të teknologjisë II ... Lab. 3-II Praktikum i kimisë analitike Ushtr. Gr.IV.Lab. 3-II. 18:40-19:30. Author: c Created Date: 4/1/2014 10:14:35 AM ...

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Shpallje/Tek-Ushqimore--I-.pdf.aspx

Date added: April 12, 2014 - Views: 1

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER QERSHOR 2014

edu 627 o algjebra lineare me gjeometri analitike 3+2 8 prof.dr.abdullah zejnullahu 11.06.2014 10-00 9 ... edu 545 z kimia strukturale 2+2 6 edu 546 z udhËheqja dhe menaxhimi nË arsim 2+2 6 edu 547 z vlerËsimi dhe testet 2+1 4 gjithsej 17/19 30 edu mp

http://uni-prizren.com/repository/docs/EDUKIM_QERSHOR_2014.pdf

Date added: June 10, 2014 - Views: 1

pdf
Metodologjia e hulumtimit në shkencat e kriminalistikës

nënrenditjes me emrin e përbashkët: “metoda analitike–sintetike, në kuadër të së cilave janë formuar dy grupe: a) ... natyrore, siç është p.sh. kimia. Sinteza nuk është proces arbitrarë. Pra nuk mund të bashkohet gjithçka dhe të lidhet me gjithçka, por mund të

http://www.universitetiaab.com/repository/docs/Metodologjia%20e%20hulumtimit%20ne%20shkencat%20e%20kriminalistikes.pdf

Date added: January 9, 2013 - Views: 15

pdf
PROGRAMI I STUDIMIT AGROUSHQIM (BACHELOR)

Kimia dhe Mikrob.Ushqimor e Kimia ushqimore I 5 45 Mikrobiologjia II 5 60 6 Mekanizimi dhe drejtimi i agrobiznesit Drejtim ... 1 Kimi analitike II 3 33 2 Mikrobiologjia e mishit dhe produkteve te tij II 3 33 3 Kontrolli i cilësisë së qumështit II 3 33 ...

http://www.unkorce.edu.al/sites/default/files/agroushqim_0.pdf

Date added: September 10, 2013 - Views: 3

pdf
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS - Universiteti i ...

14 Kimia e produkteve natyrore 3orë/javë 15 Metodologjia e hulumtimit në shkencat e natyrës 3orë/javë 16 Kimia ... 4 Kimi analitike 3orë/javë 5 Përpunimi statistikor i rezultateve eksperimentale (Z) 3orë/javë 6 Kimi ushqimore(Z) ...

http://www.uni-pr.edu/getattachment/c80549ab-9104-4164-ae4a-e69f9dd1c701/Konkurs-intern-per-AKM-2012-lendor.pdf.aspx

Date added: May 10, 2013 - Views: 12

pdf
Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Mjekësisë - Ballina

5 (pesë) asistent nga kimia për studentë të Mjekësisë dhe Stomatologjisë 3 (tre) ... Kimi Analitike -I-, Kimi Analitike -II- Kimi, Fizike dhe Kimi Organike. Konkursi intern do të jetë i hapur një javë nga data e shpalljes publike.

http://mjekesia.uni-pr.edu/getattachment/24d11ff6-e270-4137-b7b2-cc760ef2ff4f/ANGAZHIMET.pdf.aspx

Date added: May 11, 2013 - Views: 13

pdf
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË ...

metodave te gjeometrise analitike, per te interpretuar gjeometrikisht modele te ndertuara. Programi . Algjebra lineare. Relacionet dhe aplikacione. ... 1.3 KIMIA E PERGJITHESHME DHE ORGANIKE DHE FIZIKE . Kodi i lendes . Semestri . Ngarkesa në orë javore : Kredite .

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_materiale.pdf

Date added: November 6, 2012 - Views: 47

pdf
UNIVERSITETI I MITROVICËS ISA BOLETINI

Matematika I 3.02 2.06 2.09 11:00 ... 06 17.09 11:00 Fizika I 11.02 7.06 11.09 11:00 Fizika II 20.01 25.06 27.06 11:00 Kimia e përgjithshme 7.02 6.06 5.09 11:00 Kimia inorganike 21.01 20.06 20.09 11:00 Bazat e informatikës 8.02 14.06 13.09 11:00 ... Kimi analitike dhe instrumentale 4.02 19.06 ...

http://fxm.uni-pr.edu/getattachment/Lajmet/Afati-i-janarit-per-paraqitjen-e-provimeve,-ne-Fak/ORARI-I-PROVIMEVE-Bachelor-FTU.pdf.aspx

Date added: February 16, 2014 - Views: 3

pdf
INXHINIERI TEKSTILE DHE MODE - Fakulteti Inxhinierise Mekanike

metodave te gjeometrise analitike, per te interpretuar gjeometrikisht modele te ndertuara. Programi . Algjebra lineare. Relacionet dhe aplikacione. ... 1.3 KIMIA E PËRGJITHSHME DHE ORGANIKE . Kodi i lendes . Semestri . Ngarkesa në orë javore . Kredite . Leksione .

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_tekstil_dhe_mode.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 42

pdf
ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ...

Tabela 3.6 Burimet e gabimeve ne matjet analitike. 38 Tabela 3.7. Përmbledhje e teknikave te analizës elementare. 38 ... Kimia e plumbit në solucionet ujore është shumë komplekse, sepse ky element ka një shumëllojshmëri formash dhe përbërjesh.

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/10/Doktoratura-Mirela-Alushllari-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise-Industriale.pdf

Date added: November 23, 2013 - Views: 3

pdf
Plani mesimor - Diploma Bachelor ne Inxhinieri Elektrike ...

3 V1S1 Gjeometria Analitike 532 42 28 05 4 V1S1 Kimia 532 42 28 05 5 V1S1 Fizika eksperimentale 1 5 3 1.5 0.5 42 21 8 4.5 6 V1S1 Gjuhe e Huaj 2.5 2.5 0 35 0 2.5 27 ... 27 V3S6PAI Teknika e Sigurimit 5 3.5 1 0.5 49 14 8 4.5 28 V3S5PAI Lende me zgjedhje 532 42 28 05

http://www.fie-dsef.net/DNPIE/PLANIMESIMOR.pdf

Date added: October 13, 2013 - Views: 1

pdf
KONCEPTI PËR PËRPILIMIN E LIBRIT METODOLOGJIA PËR ...

KIMIA GJEOGRAFIA INFORMATIKA FIZIKË ARSIMI MUZIKOR ARSIMI FIGURATIV GJUHËT KLASIKE (GJUHA LATINE /GJUHA E VJETËR GREKE) ... Në këtë pjesë me analitikë të saktë janë prezantuar kriteret elementare për përpilimin e librit. • përputhja e përmbajtjeve të librit me programin

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Biro_za_obrazovanie_-_koncepcija_za_izrabotka_na_ucebnik_ALB_-_za_na_web.pdf

Date added: November 28, 2011 - Views: 23

pdf
ANASH (Page 1) - Instituti Alb-Shkenca

Rrëshirat bimore: kimia, evolucioni, ekologjia dhe etnobiologia GAZMEND ZENELI ... gjatë se 3 faqe. iii) Perspektivat paraqesin ide rreth kërkimit shken-cor në fusha të veçanta studimi. ... fizike dhe analitike) ...

http://www.alb-shkenca.org/index.php/Download_document/33_ANASH_NR._1.php

Date added: December 10, 2013 - Views: 6

pdf
Lista e publikimeve A. Punimet M. Rugova - Universiteti i ...

3. M. Bacaj, M. Rugova & S. Jusufi ... analitike, 30 shtator – 2 tetor 1991 Sarajevë, Rezymeja e punimeve, f. 225. 46. T. ... M Rugova. & T. Gjeçbitriqi: “KIMIA INORGANIKE” (për studentë të Fakultetit të Bujqësisë), Universiteti i Prishtinës, 1998.

http://www.uni-pr.edu/Files/Dokumente/Publikimet_rektorit.aspx

Date added: November 7, 2012 - Views: 9

pdf
PROGRAMI - Universiteti Planetar i Tiranës

Mortimer “Kimia e përgjithshme e Inorga n ike I dhe II”. Prifti M . "K imi Inorganike " Tiranë 200 3; ... Vezi D. “ Bazat teorike t ë Kimis ë Analitike ” , Tira në 2007 Baraj B. Leksione t ë shk ruara të kimis ë analitike C - Kimi Fiz ike dhe Koloidale

http://data.planetar.edu.al/files/programi_psh_kimi880.pdf

Date added: July 7, 2013 - Views: 1

pdf
INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT

mënyrë abstrakte dhe analitike. ... 3 të mendojë në mënyrë logjike dhe kritike; ... kimia, biologjia, ekonomia etj. Njehsimi Integral të përkufizojë primitivën e funksionit; të përkufizojë integralin e pacaktuar dhe vetitë e

http://izha.edu.al/programet/klasa12/berthame/matematika-berthame-12.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 4

pdf
Klasa e 13 - Instituti i Zhvillimit te Arsimit

përfytyrimin hapësinor dhe me aftësinë për të menduar në mënyrë abstrakte dhe analitike. ... 3 2. OBJEKTIVA TË PËRGJITHSHËM ... problema me përmbajtje nga fizika, ekonomia, kimia, biologjia, shkencat sociale, shëndetësia etj.;

http://www.izha.edu.al/programet/shkolle_nate/Klasa_13_prog_mat_gjimn_shkurtuar.pdf

Date added: July 21, 2012 - Views: 1

pdf
NGA REBELIMI NË MATEMATIKË - Mirësevini në Web - Faqen ...

3-Matematika “nuk lexohet” si kimia, fizika, biologjia ... por “ushtrohet” në “ letër ... njëri-tjetrit nga Trigonometria dhe Gjeometria Analitike. Në fund “ skuadra e rebelëve” e fitoi “ medaljen e artë ”, në matematikë , duke e

http://www.bedri-jaka.com/download/REBELIMI.pdf

Date added: June 22, 2012 - Views: 15

pdf
PËRMBAJTJA 1. Parathënie 5. Udhëzime të përgjithshme ...

Kimia e mjedisit.....73 6.9.21. Botanika dhe punët praktike në laborator dhe terren ... 22 Kimi analitike 2 23 Kimi fizike 2 IV/ Gjithsej lëndë profesi. të oblig. 8 8 10 8 E. Praktikë ...

http://www.shmlp-adurrsaku.com/wp-content/uploads/2013/03/Kimi-Teknologji.pdf

Date added: August 9, 2013 - Views: 2

pdf
www.gjergjani.com

3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... Gjeometria analitike Fizika e pergiithshme I Fizika e pergjithshme Il Kimia Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik

http://www.gjergjani.com/education/Transcript_UPT.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 6

pdf
MIRATOHET REKTORI Prof. Dr. Jorgaq KAÇANI

3 S. II Kristalografi ... pjeserisht nga Gjeometria analitike. Program i Lendes: Progresioni arithmetik dhe gjeometrik, ... Emertimi i lendes: KIMIA Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shpërndarja e krediteve 1 6 Leksione

http://www.fgjm.edu.al/departamentet/shkencavetetokes/docs/Prog_shkurt_bsc_ing_geo.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 5