Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
Download
Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament - Fast Download

Download Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament from our fatest mirror

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

1367 dl's @ 8525 KB/s

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea termenului de inchiriere. ART. 22 ... APARTAMENT…….. CAMERE Nr. crt. Elemente componente pentru calculul chiriei Suprafata

http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: May 29, 2013 - Views: 7

pdf
REGULAMENT de inchiriere a terenului pentru parcari ...

13. Chiriasul care isi schimba autoturismul are la dispozitie 30 zile pentru a se prezenta la biroul ADPP, in vederea incheierii unui act aditional cu noul numar de inmatriculare al autoturismului ;

http://www.primariadeva.ro/fisiere/hcl/Anexa_HCL_413_2008.pdf

Date added: May 12, 2013 - Views: 6

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT ADIŢIONAL nr ...

Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani ... Amortizarea = valoarea de înlocuire apartament: ... 2011 “privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 194/2010 privind aprobarea modelului de act aditional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: January 4, 2014 - Views: 6

pdf
IV.2. Declaratie de parteneriat

In executarea contractului de inchiriere, chiriasul va utiliza urmatoarele ... prin simplul acord de vointa al partilor care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte de incetarea lui. IV. PRETUL ... bunului si obiectivelor stabilite prin prezentui contract de Inchiriere. 5.2.

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Gido_Csaba_2012.pdf

Date added: April 28, 2014 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - Primaria si Consiliul Local ...

titulari de contract au implinit varsta de 35 de ani. ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu posibilitate de ... Apartament Nr. cam. Suprafata totală / mp Vârsta ani Chirie Lei 1. 1 3

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 27, 2013 - Views: 7

pdf
Certificate de urbanism emise in luna septembrie 2012

de Inchiriere Nr.17/2011 si Act Aditional cu SC TRANSILVANIA SA) 366 13.09.2012 30901 31.08.2012 ... SUPRAFATA DE 50 MP ... UN SINGUR APARTAMENT CU 3 (TREI) CAMERE SI DEPENDINTE (FARA

http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/3440/CU_sept_2012.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 2

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru ... Potrivit legii 326/2006, art 30 a lin. 2 lit a), b) sic) proprietarul unui apartament racordat Ia furnizorul de energie termica se poate debransa daca intruneste 3 conditii ... prin act aditional, ...

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 2

pdf
don3

INCHIRIERE APARTAMENT, HERETOIU SILVIU CONTRACT INCHIRIERE Contractat Scadent in anul Valoare 60.000 ron 9.600 euro/an 800 euro/luna 2007 2011 2017 2014 ... prin act aditional in 04.10.2011 04.2001 I(un) an posibilitatea reinnolrll anuale

http://www.ansvsa.ro/documente/admin/MANASTIREANU%20VLADIMIR%20ALEXANDRU_31061ro.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 1

pdf
Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf

CONTRACT DE ADMINISTRARE Reglementare legalä Cap. I ... Primirea sumei de 42 lei/apartament, ... au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul de prestari de servicii de administrare, cu urmatoarele modificari:

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: March 8, 2014 - Views: 1

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna 2011-2012

... La solicitarea scrisa a titularilor de contract de furnizare a energiei ... de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare/conventiei individuale. (2) ... titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal

http://www.uap-ploiesti.eu/wp-content/uploads/2012/12/OUG_nr_70_20110831.pdf

Date added: October 4, 2013 - Views: 3

pdf
,yn.t/z.oe.zoty' - Consiliul Judeţean Dâmboviţa

... Act de partaj voluntar-Sentinta civila nr '7/2011-D nr.l146l/315/2010-Judecatoria ... aditional din 19.05.2011 VI. ... Contract de inchiriere Nr.86966/24.10.2012 74.686lei 3.2. SoVsotie 4. Venituri din investitii 4.1. Titular

http://portal2.cjd.ro/fisiere/declaratii/cjd/avere/conducere/pdf/Tutuianu%20Adrian.pdf

Date added: December 14, 2013 - Views: 1

pdf
S.C. ALCIS S R L R.C. C P C F M I A C JUDETUL TELEORMAN, COD ...

SOCIETATE COMERCIALA PENTRU PROIECTARE DE ARHITECTURA SI INGINERIE, ... conform contract nr. 15132 din 20.08.2008 si act aditional nr. 1 .minicipiul Alexandria , ... * Pentru alimentarea cu apa rece potabila a Blocurilor de Locuinte cu regim de inchiriere cu 160 unitati locative si a

http://apmtr.anpm.ro/upload/124116_memoriu.pdf

Date added: May 11, 2014 - Views: 1

pdf
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 318/04 martie 2014

3, vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENT NR. 3, situat în Bucureşti, str. Ardealului nr. 5, et. 2, ... aditional la acesta şi Contract de Garanţie Imobiliară ... vor adauga dobanzile si penalitatile ce se calculeaza pana la ultimul act de executare precum ...

http://www.executaresilita.ro/docs/53189412e38c5.PUBLICATIE%20DE%20VANZARE%20318%20-%2004%20Martie%202014%20cu%20termen%20in%20data%20de%2007%20Aprilie%202014%20ora%2013-00.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
www.comunapaulesti.ro

... adresa, act de proprietate (denumirea, nr. si data incheierii), ... folosinta/concesiune, închiriere de la stat sau in leasing financiar bunuri mobile si/sau imobile ... transport care fac obiectul unui contract de leasing;

http://www.comunapaulesti.ro/upload_documente/anexa_hot50_persoane_juridice_completa.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 1

pdf
plopeniparc.ro

... nt.. 3A, bl. 321, etaj l, apartament 6, având actul de identitate seria PH nr. 540713, eliberat de Municipiul Ploie$i ... conform actului aditional nr. 5/20.032013 la contractul de închiriere nr. 191/01.04.2008 la ... Aprobä modelul de contract de mandat al membrilor ...

http://plopeniparc.ro/index.php/hotarari-aga?download=20:hotararea-nr-1-din-2013

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
www.executarilicitatii.ro

Contract de ipoteca nr.4223/2008, ... cu notarea interdictiei-de instrainare, grevare, inchiriere, in favoarea lui BANCA COMERCIALA SA 2. ... - Act administrativ nr. dosar de executare nr.89/2013 din data de 14.01.2014, emis de BEJ Samoila Liliana Minodora,

http://www.executarilicitatii.ro/wp-content/uploads/2014/05/101584.pdf

Date added: August 13, 2014 - Views: 1

pdf
www.primariaclujnapoca.ro

Contract de vanzare-cumparare nr. 26122/1992, ... grevare , comasare , dezmembrare, închiriere , construire si demolare 1 GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V.-SUCURSALA ROMÂNIA Unitate individuala Nr: ... ACT ADITIONAL la contractul de comodat nr. 2612/2006 , incheiat azi, 14.11.2008

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/14(21).PDF

Date added: April 7, 2014 - Views: 1