Proceduri Operationale Resurse Umane Institutii Publice docs

Searching:
Download
Proceduri Operationale Resurse Umane Institutii Publice - Fast Download

Download Proceduri Operationale Resurse Umane Institutii Publice from our fatest mirror

APROBAT - Spitalul Municipal Turda

1416 dl's @ 4433 KB/s

doc
APROBAT - Spitalul Municipal Turda

... se analizeaza oportunitatea si necesitatea unei proceduri operationale aferente activitatii care se propune ... (cuvinte, expresii, denumiri de institutii etc.) utilizati cu mai mare frecventa in textul ... (subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) si, respectiv, resurse ...

http://www.spitalturda.ro/files/PO7-Elaborarea%20procedurilor%20operationale.doc

Date added: December 1, 2012 - Views: 13

doc
1 - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ...

... inclusiv reglementari interne ale entitatii publice: - Organigrama M.M.F.P.S. - Regulamentul de organizare si functionare; - Fisa postului. 7. ... Editie a unei proceduri. operationale Forma initiala sau actualizata, ... Resurse umane : - Seful S.A.P. - referent superior. 8.3.3.

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Intranet-Informatii_Utile/Proceduri/Audit/PO15%20Primirea,expedierea%20si%20prelucrarea%20corespondentei.doc

Date added: July 23, 2014 - Views: 1

doc
M

La nivelul fiecarei institutii, ... in cazul unei proceduri operationale privind raportarea numarului de personal si a veniturilor salariale se recomanda: ... (subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) si, respectiv, resurse financiare (subpct. 8.3.3).

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1064055

Date added: February 16, 2012 - Views: 14

doc
România - Primaria Cluj-Napoca - informatii publice, taxe si ...

Analizand Referatul nr. 44658/102 din 02.03.2009 al Serviciului Resurse umane, ... proceduri de lucru, ... Relatii cu autoritati si institutii publice: Regii, Ministerul culturrii, Ministerul de interne, ...

http://www.primariacj.ro/docs/Organigrama/HCL%20194.doc

Date added: November 16, 2011 - Views: 31

doc
forum.portal.edu.ro

... cu privire la aspectul procesual 2. Editie a unei proceduri operationale Forma initiala sau actualizata, dupa caz, ... (subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) si, respectiv, resurse financiare ... Institutii publice care au elaborat proceduri 11. Proceduri ...

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1886317

Date added: June 22, 2013 - Views: 1

doc
nocrich.ro

... pentru dezvoltarea sistemului de control managerial din cadrul ANFP ,cu organisme similare din alte autoritati si institutii publice si poate dezvolta relatii de cooperare cu ... contabilitate , resurse umane, ... in cazul fiecarei proceduri operationale elaborate ...

http://nocrich.ro/wp-content/files/dispozitie_numire_comisie_scm.docx

Date added: April 27, 2014 - Views: 1

doc
www.publicresearch.ro

Analiza componentelor moderne ale managementului public din perspectiva mecanismelor de alocare şi accesare de resurse; ... unei institutii publice Identificarea tipologiei ... specifice gestionării documentelor unei instituţii publice; Proceduri privind securitatea şi ...

http://www.publicresearch.ro/library/files/public_research-anfp_septembrie-decembrie_-_detaliate.doc

Date added: October 14, 2012 - Views: 2

doc
RAPORTUL AMDINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - Municipiul Ploiesti

In ceea ce priveste acoperirea cu resurse umane a nevoilor compartimentului de audit public intern, ... - Includere de bunuri in domeniul public si transmiterea acestora in administrarea diverselor institutii publice ... PROBLEME ADMINISTRATIV-OPERATIONALE CUTUMIERE:

http://www.ploiesti.ro/raportul_apl.doc

Date added: October 21, 2011 - Views: 51

doc
www.ceanu-mare.ro

... propunerilor legislative formulate de Consiliul Concurentei Personal de specialitate insuficient Consiliul Concurentei Resurse umane: ... proceduri Autoritatile administratiei publice locale Prefectul In limita ... 4 de la alte institutii publice decat MJ Nr. de voluntari din ...

http://www.ceanu-mare.ro/uploads/pages/Hotarare%20nr%20215%20din%2020%20martie%202012_Masuri%20anticoruptie.doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 5

doc
ISPA IMPLEMENTATION MANUAL - Master - Dezvoltarare Regionala ...

3.1 Institutii implicate in implementarea ISPA 10 ... Platile (proceduri, moneda, conditii, suma creditului, ... Resurse financiare propuse. In practica obisnuita contractele de munca sa fie insotite de un contract de supervizare, ...

http://mpe.eubiz.ro/?download=Manual%20Integrat.doc

Date added: October 25, 2011 - Views: 12

doc
FISA POSTULUI SI DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI

-parteneriate si contracte de colaborare cu institutii din sistem si comunitate ... si umane. 3. raspunde nevoilor de ... profesionale cu institutii . ale comunitatii/ alte scoli - proceduri de promovare a ofertei educationale ( actiuni, resurse utilizate, persoane responsabile) 8 p. 1 p. 4 p. 1 ...

http://www.isjcj.ro/htm/octombrie2007/Evaluare%20directori%202007/Fise%20Evaluare/Fisa%20evaluare%20dir.licee-gr.scolare,scoli%20generale.doc

Date added: May 19, 2013 - Views: 1

doc
Ministerul muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

... cu privire la aspectul procesual 2. Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, după caz, ... 21. T Transmitere – institutii subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea M.M.F.P.S. 22. In Informare ... Resurse umane - auditori interni;

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Intranet-Informatii_Utile/Proceduri/Audit/PO6%20misiune%20de%20consiliere%20revizia%202.doc

Date added: March 1, 2014 - Views: 1

doc
Capitolul 1

Seful executiv al auditului intern se asigura ca exista timp si resurse suficiente si incearca sa maximizeze raspunsul la nevoile managementului. ... Personalul este incurajat sa publice articole in jurnale profesionale. ... Alte proceduri operationale cum ar fi dezvoltarea de bugete de ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/70971538/349313439/name/Proceduri

Date added: July 5, 2013 - Views: 3

doc
www.fonduri-ue.ro

Minim 3 ani experienta in domeniul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii publice, ... (elaborare/dezvoltare proceduri operationale) ... 2.5 Realizarea unei analize a necesarului de resurse umane implicate în activităţi de AT pentru ...

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Informative/Licitatii/132442/Documentatie_de_atribuire_Sprijin.23.dec.doc

Date added: September 26, 2012 - Views: 35

doc
www.primariagiurgiu.ro

Compartimentul resurse umane. ... - institutii publice ; - utilizatori casnici : ... Elaborareaza documentatia sistemului de management al calitatii: Manualul Calitatii, proceduri de sistem, proceduri specifice, proceduri operationale, ...

http://www.primariagiurgiu.ro/portal/giurgiu/primarie/portal.nsf/0/C8DBFD7036DB8A5742257A9A0044407F/$FILE/ROF%20APA%20SERVICE.%2030.08-2012.doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 3

doc
CASA DE ASIGUR~RI DE S~N~TATE - CJAS-BRAILA

Compartimentul Resurse Umane. Compartimentul Tehnologia Informatiei. ... asigurarea in calitate de institutii competente, ... elaborarea proiectelor de proceduri operationale formalizate specifice si revizuirea acestora periodica sau la nevoie, ...

http://www.casbr.ro/fisiere/rof_cas_braila_29_11_2010.doc

Date added: March 26, 2014 - Views: 1

doc
ROMANIA - Primaria Pascani

şi Compartimentele Management Resurse umane şi Juridic şi Contencios din cadrul aparatului de specialitate al ... cu alte institutii publice ce gestioneaza ... /07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

http://www.primariapascani.ro/upload/mp/1269-HOT%20ROF%20D%20130522.doc

Date added: June 14, 2013 - Views: 2

doc
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII - DSP IALOMIŢA: Prima pagina

Compartimenrul resurse umane, ... -achizitii publice;-gestionarea resurselor umane;-utilizarea fondurilor publice in cadrul programelor nationale de sanatate; ... -intocmirea unei proceduri operationale conform Ordinului 946/2005, ...

http://www.dspialomita.ro/wp-content/uploads/2012/03/Raport-de-activitate-2012.doc

Date added: February 24, 2014 - Views: 7

doc
Programele Phare pentru ANV - Direcţia Generală a Vămilor ...

C. Resurse umane; ... Intarirea capacitatii operationale a ANV in concordanta cu conceptele UE de e-customs ... · Metodologii si proceduri de lucru aprobate si aplicate referitoare la cadrul de management al riscului (RMF ...

http://www.customs.ro/UserFiles/Programele%20Phare%20pentru%20ANV.doc

Date added: March 1, 2014 - Views: 7

doc
www.ssifsigi.ro

REGULI SI PROCEDURI INTERNE. PREVEDERI GENERALE. ... dezvoltarile operationale (de exemplu: descoperirea de noi produse sau resurse naturale, ... Guverne nationale sau regionale, institutii publice care administreaza datoria publica, ...

http://www.ssifsigi.ro/upload/files/MANUAL%20DE%20REGULI%20SI%20PROCEDURI%20INTERNE%2015_03_2011.doc

Date added: January 24, 2013 - Views: 21

doc
eRomania 1

Programele si proiectele derulate impreuna de mai multe institutii publice vor avea un suport solid in sistemele informatice proprii, ... resurse umane, resurse materiale, rezultate la examinari, participarea la proiecte, ... Suport pentru “proceduri stocate”, ...

http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2009-08-19-6062800-0-caiet-sarcini-pentru-romania.doc

Date added: November 12, 2011 - Views: 26

doc
RAPORT DE ACTIVITATE - Directia Generala de Asistenta Sociala ...

... si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului de catre profesionisti din diferite servicii sau institutii publice si ... copiilor aflati in plasament la AMP pentru Serviciul Resurse umane; ... relatiilor operationale, in special a schimbului de ...

http://dgaspc-vl.ro/documente/raport%20de%20activitate%20pe%20anul%202013%20DGASPC%20VALCEA.doc

Date added: June 28, 2014 - Views: 3

doc
RAPORT DE ACTIVITATE - Sector 1 Bucuresti

Preluarea de la Serviciul Resurse Umane pentru intocmirea statelor de plata ... Raportarea cheltuielilor defalcate pe proceduri : ... o serie de evenimente de real interes pentru dezvoltarea schimbului de experienta pe domenii specifice administratiei publice locale. DIRECTIA RESURSE UMANE ...

http://www.primariasector1.ro/download/arhiva-rapoarte/RAPORT%20de%20activitate%202010.doc

Date added: January 28, 2012 - Views: 39

doc
www.crips.ro

... fiind axat pe dezvoltarea unor modele de centre de servicii bazate pe proceduri si standarde capabile sa asigure un nivel cat mai ridicat al calitatii serviciilor de reabilitare si integrare ... Dezvoltarea unui centru/ portal de resurse, ... (cu institutii publice si mediul de ...

http://www.crips.ro/doc/pr_excelnet.doc

Date added: July 2, 2013 - Views: 1

doc
IV - Primăria Comunei Balşa

... industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala ... Evaluarea si examinarea comunei Balsa se va face pe 6 domenii prioritare care sunt cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 2007 ... 4 institutii publice si 13 ...

http://www.balsa.ro/dezvoltare/Strategie%20Balsa.doc

Date added: November 16, 2011 - Views: 12

doc
_ _ PAGE 1_

... a 4 institutii neguvernamentale destinate protectiei copilului, ... * Crearea si implementarea unor proceduri de lucru si practici de interventie profesionsite pentru componenta de interventie in regim de urgenta si pentru copilul strazii. ... - Resurse umane - Resurse institutionale .

http://www.dgaspcgorj.ro/infpublice/strategie%20finala.doc

Date added: March 19, 2012 - Views: 8

doc
ROMÂNIA - primariabarlad.ro :: Siteul Oficial al ...

Serviciul Resurse Umane, ... -Serviciile publice de specialitate din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad Copie după hotărârea semnată de Primar -Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local municipal Bârlad

http://primariabarlad.ro/hotarari%20cl/28%20februarie%202006/H-25-1.doc

Date added: May 9, 2012 - Views: 9

doc
MINISTERUL SANATATII PUBLICE - Spitalul de recuperare ...

Compartiment Achizitii Publice. ... in colaborare cu alte institutii, ... Director Resurse Umane Deaconu Ion. 14 . Title: MINISTERUL SANATATII PUBLICE Author: Test Last modified by: h Created Date: 3/17/2009 5:20:00 AM Company: BetasIRC Other titles: MINISTERUL SANATATII ...

http://www.cardiologie-covasna.ro/doc/regulament.doc

Date added: September 19, 2012 - Views: 11

doc
pneumo-iasi.ro

... ce nu pot fi rezolvate definitiv la nivelul spitalelor judetene din cauza lipsei de resurse materiale si/sau umane ori din ... pentru Situatii de Urgenta si alte institutii publice similare pot avea ... punctele operationale ale Unitatii Speciale de Aviatie din cadrul ...

http://pneumo-iasi.ro/legislatie/l95_titlul04.doc

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

doc
ROMANIA - Hacked By Tuncay117

... de metodologii specifice şi proceduri de lucru care să ... s-au format profesionişti din institutii private si publice in exercitarea ... PROFESIONALA CONTINUA PENTRU PERSONALUL DIN SUBORDINEA PROTECTIEI PERSOANBEI ADULTE - responsabilizarea Serviciului Resurse Umane si Formare ...

http://www.dgaspcmm.ro/wp-content/uploads/2013/11/010_informatii_privind_strategiile_si_programele_dgaspc.doc

Date added: March 21, 2014 - Views: 1

doc
Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap

Resurse umane Standarde 17-19 ... utilizeaza modalitati operationale de comunicare intre membrii echipei de personal implicati in procesul de furnizare a serviciilor precum si intre acestia si ... - institutii publice care dezvolta compartimente de asistenta sociala;

http://www.dgaspcgorj.ro/legi/adulti/adoc33.doc

Date added: June 13, 2012 - Views: 3

doc
www.cjvalcea.ro

... institutii publice si private, ... Resurse umane. ... Prioritatea 1 Profesionalizarea resurselor umane. Obiective operationale: 1. Organizarea de cursuri de formare continua a personalului care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei sociale ...

http://www.cjvalcea.ro/prog/Strategia_asistenta_sociala_2008-2013.doc

Date added: October 4, 2012 - Views: 4

doc
www.zalausj.ro

... in situatia in care informatia solicitata tine de competenta altor institutii publice, ... hotărâri de consiliu local, proceduri, fişe de proces,etc. ... Serviciul resurse umane, salarizare, ...

http://www.zalausj.ro/ro/hotarari/rof.doc

Date added: June 18, 2012 - Views: 8

doc
Anexa nr - Sector 1 Bucuresti

DIRECTIA JURIDICA SI RESURSE UMANE ... -Elaborează şi revizuieşte Proceduri Operationale (PO) ... in colaborare cu alte institutii publice sau ONG-uri, având ca finalitate organizarea de expozitii de pictura, sculptura, ...

http://www.primariasector1.ro/download/hotarari-consiliu-2011/hotararea_226_anexa_3.doc

Date added: April 11, 2012 - Views: 12

doc
ROMÂNIA - Societatea Română de Criminologie şi ...

... lucrul cel mai important este puterea pe care legea o da oricarei institutii publice de a ... deoarece continea prevederi pentru proceduri si institutii care ... Functionarii publici trebuie sa predea declaratia de avere departamentului de resurse umane din cadrul agentiei publice, ...

http://www.criminologie.ro/SRCC/CDs/2007/2007-04/transparency.doc

Date added: November 25, 2012 - Views: 1

doc
PROGRAMUL IMPACT - www.research.ro :: Ministerul Educatiei ...

De asemenea intreprinderile pot aplica pentru sprijin pentru training prin POS Resurse Umane, ... când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura ... Institutii publice CD non-profit şi universităţi ...

http://www.research.ro/img/files_up/1179471235Pachet%20informatii.doc

Date added: May 5, 2014 - Views: 8

doc
www.isubacau.ro

... comitetele ministeriale si ale altor institutii publice centrale pentru situatii de urgenta, ... • examineaza si propune spre adoptare Guvernului Planul national de asigurare cu resurse umane, ... centrelor operationale si centrelor operative pentru situatii de urgenta, ...

http://www.isubacau.ro/materiale/preg-pop/112.doc

Date added: July 1, 2014 - Views: 2

doc
ROMÂNIA - Consiliul Judetean Cluj

Serviciul resurse umane. Oficiul juridic. Biroul relaţii publice. Biroul pază administrativ. ... institutii, firme din strainatate sau reprezentante/reprezentanti ai acestora din tara ... Pentru aceasta Serviciul Resurse Umane al S.C. Compania de Apă Someş S.A. va prezenta date precise ...

http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/hotariri/aprilie_2009/84_ANEXA%2015.doc

Date added: December 14, 2011 - Views: 14

doc
SECŢIUNEA 2 - CNPAS Construieste-ti viitorul din timp!

Implementarea unor mecanisme si proceduri automate de comunicare si schimburi de date si documente cu alte institutii . ... mediul de afaceri şi cu institutii ale administratiei publice . ... Din punct de vedere al interactiunii umane cu procesele de integrare, ...

http://www.cnpas.org/content/cnpas/others/licitatie/2011/22_iulie_2011/serv_publice_online/Sectiunea%20II-Caiet%20de%20sarcini.doc

Date added: September 1, 2013 - Views: 4

doc
www.portal-braila.ro

... Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta. ... precum si cu institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Braila, ... Biroul Resurse umane, ...

http://www.portal-braila.ro/Portal/Braila/CJBraila/portal.nsf/0/A0E6C2E0CC91E8194225753E0038048A/$FILE/RAPORT%20PRESEDINTE%202011.doc

Date added: May 10, 2013 - Views: 3

doc
uefiscdi.gov.ro

... alte institutii publice sau ... realizarea de sisteme informationale si aplicatii software pentru informatizarea activitatilor operationale din ... si studentii efectueaza stagii de pregatire si practica in unitati si institutii de cercetare care au baza materiala si resurse umane ...

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/atestare%20acreditare/og57.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 1

doc
Locul şi rolul organizaţiilor neguvernamentale

... institutii publice si ... Restituirea unor costuri operationale de catre autoritatile publice (utilitati ... Analiza acestor date din chestionare indica o situatie ingrijoratoare in ce priveste aceste proceduri de lucru ale administratiei publice in domeniul contractarii sociale care ...

http://www.fdsc.ro/documente/14.doc

Date added: January 28, 2012 - Views: 14

doc
www.prefecturasalaj.ro

... (SPD), la care au participat reprezentantii SPD vizate, reprezentanti ai altor institutii publice, societati comerciale, ... (SPD), facilitandu-se comunicarea directa, identificarea si lamurirea aspectelor operationale intervenite. ... Planul judeţean de asigurare cu resurse umane, ...

http://www.prefecturasalaj.ro/planuri_rapoarte/RAPORT%202012.doc

Date added: June 20, 2014 - Views: 2

doc
RESFCA – model de functionare - .:: Grupul Scolar Carmen ...

... constituita pe baza scolilor care pregatesc tineri in domeniul formarii initiale, dar, care dispun de resurse umane (formatori) si materiale ... stabilirea de proceduri comune in grupul de institutii. 5. ... Obiective operationale. Nr Capitolul Subiectul fiecarei teme Nr ore 0 1 2 3

http://lefo.ro/carmensylva/webresfca/resfca_ghid_transfer_ro.doc

Date added: March 25, 2012 - Views: 35

doc
Download - SIPGALATI.RO - Sindicatul Invatamantului ...

... si de generare sustenabila a unei resurse umane nationale inalt ... de stat au dreptul de a organiza invatamant confesional prin infiintarea si administrarea propriilor unitati si institutii de invatamant ... Finantarea din resurse publice se poate acorda numai furnizorilor de ...

http://sipgalati.ro/files/upload/downloads/Legea%201%20din%202011%20(Legea%20Educatiei%20Nationale).doc

Date added: July 1, 2013 - Views: 16

doc
Reg - Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului ...

... Legea nr.477/2004 Codul de conduita al personalului contractual din institutii publice ; ... Compartimentul Resurse Umane ... caiete de sarcini specifice activitatii operationale a entitatii;

http://www.oradea.ro/fisiere/userfiles/proiecte_hcl/17.12.2009/completare_pct.37.doc

Date added: November 24, 2012 - Views: 5

doc
IV - Primaria Dascalu

... prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele instrumente si proceduri de lucru: ... industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului ... - institutii publice ACTIVITATILE PROIECTULUI: ...

http://www.comunadascalu.ro/avizier/plan%20de%20dezvoltare/strategie_dascalu.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 2

doc
www.oradea.ro

... Legea nr.477/2004 Codul de conduita al personalului contractual din institutii publice; ... - Biroul Resurse Umane - Compartimentul ... precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi programele operationale cu impact în domeniul serviciilor ...

http://www.oradea.ro/fisiere/module_subpagini_fisiere/128/anexa%20pct.10.doc

Date added: October 25, 2013 - Views: 5

doc
Instituţia responsabilă - OGP

secţiunea Achzitii publice - Proceduri ... - Resurse umane - cadre didactice, ... http://www.fonduri-ue.ro/institutii-fsc/autoritati-de-management. http://www.fonduri-ue.ro/institutii-fsc/organisme-intermediare Documente suport.

http://www.ogp.gov.ro/wp-content/uploads/2013/08/STADIU-OGP-31mai.doc

Date added: August 10, 2014 - Views: 1

doc
eufinantare.info

... nr.1083/2006 furnizeaza “inter alia” pentru programele operationale pentru care cheltuielile publice eligibile nu depasesc 750 milioane euro si pentru care nivelul de cofinantare al ... proceduri de selectarea si ... Resurse umane. Educatie. Instruire. RTD. Mediul productiv.

http://eufinantare.info/Documente/Regulametele_consiliului/regulamente_ro/1828-2006.doc

Date added: February 17, 2012 - Views: 12