Mau 16 Dk Tncn docs

Searching:
Download
Mau 16 Dk Tncn - Fast Download

Download Mau 16 Dk Tncn from our fatest mirror

MAU SO 16 DK - TNCN - Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng

3397 dl's @ 6660 KB/s

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: User Created Date: 12/14/2011 8:47:00 AM Company: General Department of Taxation

http://www.dct.udn.vn/download/taivu2012/MAUSO16DK-TNCN.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 105

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - Cổng thông tin điện tử Long An ...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: locvv Created Date: 6/16/2011 9:17:00 AM Company: General Department of Taxation

http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/Bieumau/67670262MAU%20SO%2016%20DK%20-%20TNCN.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 52

doc
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số ...

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính Author: Smart Last modified by: Smart Created Date: 11/12/2012 7:06:00 AM Company: Microsoft Other titles: Mẫu ...

http://www.cdsonla.edu.vn/spxh/attachments/article/179/Mau%20khai%20thue%20thu%20nhap%20ca%20nhan%2016.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 4

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Trang chủ

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Microsoft Cop. Created Date: 9/22/2010 2:09:00 AM Company:

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Khai%20thue%20TNCN/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 51

doc
webketoan.net

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by: THUC Created Date:

http://webketoan.net/upfile/Webketoan.vn---Mau%20To%20khai%20dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%2016_DK_TNCN.doc

Date added: January 17, 2014 - Views: 3

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Trường Cao ...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author: Tong Cuc Thue Last modified by: lEt'sgO! Created Date: 1/3/2013 8:23:00 AM Company:

http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/128/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: September 27, 2013 - Views: 3

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Bo thu tuc hanh ...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo. Thông tư số 84/2008/TT-BTC . ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Tran Van Hung Created Date: 10/14/2008 10:54:00 AM Company:

http://thutuchanhchinh.webketoan.vn/vanbanluat/MAU%20BIEU%20TT84/16.DK-TNCN%20-%20Dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%20giam%20tru%20gia%20canh.DOC

Date added: May 29, 2014 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Đăng nhập TDOffice

16/K. K-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày. 28/02/2011 của Bộ Tài chính) MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH [01] Lần đầu: [02] Bổ sung lần thứ: [03] Tên người nộp thuế:

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/95ACA116FC932C9E4725797B0005AAF9/$file/4.%20Mau%2016.DK-TNCN%20%5Btrang%2073%5D.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 1

doc
To khai Dang ky Thue - Cục Hải quan Đồng Nai

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp. 17. Thông tin về chủ doanh nghiệp:

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/85_TT_BTC_2007_phu_luc.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 31

doc
www.hou.edu.vn

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) X. Author: nttlinh01 Last modified by: Customer Created Date:

http://www.hou.edu.vn/uploadfile/919_mau-16DK-tncn.doc

Date added: September 9, 2014 - Views: 1

doc
To khai Dang ky Thue

16. Thông tin về các đơn vị có liên quan: Văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, ... 06-ĐK-TCT-BK01 DÙNG CHO CÁ NHÂN THUỘC DIỆN NỘP THUẾ TNCN. Mẫu số: Form No. 05-ĐK-TCT. Mẫu số: Form No. 10- MST. LƯU Ý:

http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/09/TT%2080-kem.doc

Date added: March 25, 2014 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Cổng thông tin và giao dịch nhà ...

Ví dụ 16: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng, ... A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, ...

http://image.diaoconline.vn/Files/2013/12/10/thong-tu-156-2013-tt-btc-ngay-6-11-2013.doc

Date added: May 22, 2014 - Views: 1

doc
www.ketoanthuevietnam.vn

www.ketoanthuevietnam.vn

http://www.ketoanthuevietnam.vn/?wpfb_dl=19

Date added: March 29, 2014 - Views: 2

doc
Dù tho (08-01-04) Phô lôc sè 02(a): MÉu PH_02A

Giới thiệu về Công ty 16. 3. ... nhập khẩu - - - Thuế TNDN 597.147.684 1.107.152.913 12.974.216.077 Thuế TNCN 81.479.055 121.827.327 2.572.401.500 Tổng cộng 5.739.362.712 8.429.240.653 29 ... Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không . Phó Chủ tịch HĐQT

http://www.pvc-ms.vn/Images/News/Sub/file/Ban%20cao%20bach%20PXS%20(ban%20cuoi%20cung).doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 4

doc
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG ...

16. Thông tin về những cam kết ... rủi ro về chảy máu chất xám là một trong những rủi ro rất ... 31/5/2011 Thuế GTGT hàng bán nội địa 292.698.726 448.235.648 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - Thuế TNCN 48.750.965 5.470.680 Thuế môn bài ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2011/BAN%20CAO%20BACH/VN/PPE_Bancaobach_NiemYet_2011.doc

Date added: December 19, 2013 - Views: 2

doc
CHƯƠNG TRÌNH - Cổng thông tin điện tử - Bộ Nông ...

hamamb@um.dk. hoặc điện ... (15) 15=3+7-11 Component 4-POSMA(kinh phí hợp phần POSMA) (16) 16=4+8-12 (In ... sản Nợ phải trả Phải trả ĐSQ Đan Mạch BHXH &BHYT phải trả Thuế TNCN phải nộp Phải trả nhân viên Các khoản phải trả ...

http://www.mard.gov.vn/Documents/TorStofa/PhulucA_Sotaytaichinh_2(12.2008).doc

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

doc
Ch­ng I

Hoặc kết nối trực tiếp đến các kênh hỗ trợ khác của SIS khi vào biểu tượng SIS (màu đỏ) ... Trường mã có 16 ký tự, ... Thuế TNCN. 9.1.1 Báo cáo ...

http://sisvn.com/Download/HDSD/HDSD_%20SAS%20INNOVA%202012%20OPEN.doc

Date added: June 28, 2013 - Views: 4

doc
Dữ liệu báo cáo 10 năm

Bảng 16.1: Quy mô đào tạo Khoa Xây dựng ... CÀ MAU 8 8 1 17 12 30 42 34 77 74 215 400 9 5 42 46 78 180 14 5 1 20 10 9 19 2 13 5 4 1 25 6 46 28 73 ... Namhoc Slsv thuchoc KhongThi Dk_thi Du thi BoThi Dat ...

http://www.ou.edu.vn/hcqt/Bo%20co%20tng%20hp%2010%20nm/Dữ%20liệu%20báo%20cáo%2010%20năm.doc

Date added: October 24, 2013 - Views: 21

doc
www.skhdtvinhphuc.gov.vn

www.skhdtvinhphuc.gov.vn

http://www.skhdtvinhphuc.gov.vn/Portals/0/Upload/814472e59e14197390d011f4ea5acc0b.doc

Date added: July 19, 2013 - Views: 3