Kwsp 6 Borang A docs

Searching:
Download
Kwsp 6 Borang A - Fast Download

Download Kwsp 6 Borang A from our fatest mirror

BORANG A - ANM

7040 dl's @ 9577 KB/s

doc
BORANG A - ANM

NEW AUDIT LICENSE (BORANG A) 1. Applicant for audit license must be completed in . 6 sets . with original signatures and photos on all the forms. 2. Applicant must also submit . 6 sets. of Certified True Copy of all the relevant certificates as well as the valid Practising Certificate. 3.

http://www.anm.gov.my/public_html/borang/BORANG%20A.doc

Date added: October 18, 2011 - Views: 684

doc
INSTITUT TEKNOLOGI MARA

KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA, maka saya dengan sendirinya tertakluk di bawah Skim Pencen mengikut Akta 239. ... * Borang ini hendaklah ditandatangani oleh Ketua Jabatan sekiranya penama memilih Skim . PENCEN. Title: INSTITUT TEKNOLOGI MARA Author:

http://aplikasi.uitm.edu.my/Portal_I-Staf/skrin/borang/BorangPerakuanPengesahan.doc

Date added: January 19, 2012 - Views: 13

doc
SENARAI SEMAK

Borang Opsyen Skim KWSP – Jadual Kelima P.U. (A) 1/2012. ... 3.6 Tidak Hadir Bertugas Tanpa Kebenaran: ADA/TIADA* Bilangan Hari _____ 3.7 Tindakan Tatatertib: ADA/TIADA* Jika Ada, Sila Kemukakan Dokumen Berikut: Surat Pertuduhan. 3.7.2 ...

http://imej.spa.gov.my/dev/doc/SENARAI_SEMAK_PENGESAHAN_DALAM_PERKHIDMATAN.doc

Date added: November 16, 2011 - Views: 30

doc
3.0 DOKUMEN RUJUKAN - UPM : PEJABAT PENDAFTAR

Tawaran Opsyen Semula Kepada Pekerja Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan Yang Telah Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Melalui Pekeliling Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun Pada Tahun 1977/1978. ... Terima Borang (PEND/BUM/ BR03/MAKLUMAT 02), ...

http://reg.upm.edu.my/spk_upm/dok_huraian%20pindaan/kuatkuasa%2018.11.11/6.%20OPR-PEND.docx

Date added: August 5, 2013 - Views: 16

doc
SENARAI SEMAK BORANG DAN DOKUMEN BERSARA PILIHAN SENDIRI

SENARAI SEMAK BORANG DAN DOKUMEN PENCEN TERBITAN ... Notis Pelepasan/Pengasingan KWSP 6. Borang JPA.BP.UMUM.B01 - Sijil Akuan Berhutang/Tidak Berhutang 7. Borang JPA.BP.UMUM B02 - Pengiraan Gantian Cuti Rehat (Jika Berkaitan) 8. Borang JPA.BP.UMUM.B04 ...

http://jpnselangor.moe.gov.my/site1/images/stories/Borang%20Guru/Borang%20Persaraan/PENCEN%20TERBITAN/(1)SENARAI%20SEMAK%20PENCEN%20TERBITAN.doc

Date added: August 1, 2014 - Views: 1

doc
Soalan-Soalan Lazim – Kenaikan Kadar Caruman (Syer) Majikan 13%

Bagi pekerja yang berumur 55 tahun dan ke atas (sehingga 75 tahun), kadar baru caruman syer majikan adalah 6.5%; tertakluk kepada jumlah dalam Bahagian C, Jadual Ketiga. ... (caruman KWSP bulan Februari 2012) dan seterusnya. 5.

http://xa.yimg.com/kq/groups/19996071/1637625939/name/FAQ_inisiatif+bajet+2012_caruman+syer+majikan+13+peratus.doc

Date added: August 24, 2014 - Views: 1

doc
No Siri - Jabatan Akauntan Negara Malaysia

BORANG-BORANG KEWANGAN SISTEM GAJI BERKOMPUTER. B. ... Nombor Rujukan KWSP Majikan bagi Pusat Pembayar Gaji hendaklah dinyatakan di medan ini. Pusat Pembayar Gajiyang baru hendaklah menghubungi KWSP untuk mendapat nombor rujukan majikan.

http://portal.anm.gov.my/fileupload/spanm2013/C-SPANM_PENGURUSAN_PEMBAYARAN_EMOLUMEN/LAMPIRAN_II/BORANG_SISTEM_GAJI_BERKOMPUTER-FINAL.docx

Date added: April 22, 2013 - Views: 14

doc
Unit Pengurusan Perolehan

Salinan Borang 49 ROC/ROB/SSM (jika berkaitan) 3. ... dan CIDB (jika berkaitan) 6. Salinan Penyata Bank Terkini 7. Salinan Penyata KWSP Terkini (jika syarikat mempunyai tenaga kerja) 8. Lampiran A (pengalaman) Telah Lengkap Diisi 9. Membawa Sijil-Sijil Pendaftaran . ASAL. Sebagai Bukti ...

http://pahang.uitm.edu.my/bursary/images/stories/form/perolehan/borang%20pendaftaran%20vendor.doc

Date added: November 8, 2011 - Views: 29

doc
ANM(T)81/10/6/10/Jld - Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Salinan maklumat No. KWSP. 6. Salinan muka hadapan buku akaun / penyata bank . yang aktif. NOTA: ... Salinan Penyata KWSP. Borang maklumat cukai pendapatan. Unit Kewangan/Unit Gaji perlu menyemak maklumat dalam Payroll Master Listing (ZRPY025) ...

http://portal.anm.gov.my/fileupload/spanm2013/C-SPANM_PENGURUSAN_PEMBAYARAN_EMOLUMEN/LAMPIRAN_I/GarispanduanPengurusanPembayaranEmolumenPegawaiAwam.doc

Date added: April 16, 2013 - Views: 23

doc
TUNTUTAN GAJI UNTUK KAKITANGAN YANG DIBAYAR KADAR HARIAN

(sila isikan borang ini dalam 2 salinan dan mestilah diserahkan ke bendahari pada minggu pertama dalam bulan berikutnya) ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... kwsp : rm_____ perkeso : rm_____ jumlah ...

http://www.research.usm.my/forms/BorangStafProjek2/Borang%20Tuntutan%20Gaji.doc

Date added: November 8, 2011 - Views: 40

doc
PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DI DALAM - Malaysia Productivity ...

6. sila kembalikan borang yang telah lengkap diisi kepada ketua pengarah, perbadanan produktiviti malaysia, ... ahli kwsp no. cukai pendapatan butir-butir keluarga (suami/isteri & anak-anak) nama tarikh lahir no. kad pengenalan/ surat beranak.

http://www.mpc.gov.my/mpc/images/file/News/BORANG%20PERMOHONAN%20JWTN%20w_letterhead%20MPC_edit%201.doc

Date added: April 2, 2012 - Views: 25

doc
Kota Bharu Medical Centre

BORANG PERMOHONAN UNTUK JAWATAN KOSONG ... No.Socso : _____ No. KWSP : _____ Nama Suami / Isteri : _____ Pekerjaan : _____ No. Telefon : _____ Alamat Tempat Kerja ... 6. PERAKUAN DIRI

http://www.kbmc.com.my/documents/borang_permohonan.doc

Date added: February 8, 2012 - Views: 14

doc
1 - UPM : PEJABAT PENDAFTAR

... (GCR) kepada Pegawai Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ... Penyata Pelepasan Caruman KWSP. Borang OPR/PEND/BR03/Maklumat 01 yang lengkap. Salinan Kad Pengenalan Tanggungan. Salinan Sijil Nikah/Sijil Pendaftaran Perkahwinan.

http://reg.upm.edu.my/spk_upm/OPR-PEND-web/dok_opr_pend_18.11.11/prosedur/UPM.OPR.PEND.P008-%2001.doc

Date added: August 10, 2013 - Views: 12

doc
JP-BSM-UK-BO15

KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA SELARAS DENGAN PERUNTUKAN . SEKSYEN 6A(1) PINDAAN AKTA PENCEN PIHAK-PIHAK BERKUASA BERKANUN . DAN TEMPATAN 1980 (AKTA 239) ... Borang Opsyen ini hendaklah dikemukakan ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, ...

http://spdukm.ukm.my/spk/spkpukm/Borang%20PTJ/UKM-SPKP-JP-PK04-BO04%20-%20%20(tawaran%20opsyen%20pilih%20kwsp).doc

Date added: August 24, 2014 - Views: 1

doc
SENARAI SEMAK BORANG DAN DOKUMEN BERSARA PILIHAN SENDIRI

Title: SENARAI SEMAK BORANG DAN DOKUMEN BERSARA PILIHAN SENDIRI Author: user Last modified by: Khairul Anuar Sabu Created Date: 6/30/2008 7:21:00 AM

http://jpnselangor.moe.gov.my/site1/images/stories/Borang%20Guru/Borang%20Persaraan/senarai%20semak%20bersara%20pilihan%20sendiri%20aks/(1)Senarai%20Semak%20Bukan%20Guru.doc

Date added: August 1, 2014 - Views: 1

doc
KERAJAAN MALAYSIA - LAMAN WEB RASMI IPG KAMPUS KENINGAU

BORANG BAUCAR BERASINGAN/PENYELARASAN (Kew. 321) SG50. ... 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. Jumlah . . POTONGAN 13. 2350 KWSP (Caruman Pekerja) 14. Pendahuluan Diri — Bayaran Terlebih Emolumen 15. Sewa Rumah Kerajaan 16. 8888 Lain-lain Potongan Jumlah . . TUNGGAKAN GAJI TAHUN LEPAS Bil ...

http://www.ipks.edu.my/v2/index.php/repositori-dokumen/category/46-dokumen-borang-kewangan?download=86:borang-elaun-ceramah-2

Date added: January 20, 2014 - Views: 5

doc
aplikasi.uitm.edu.my

6 Hadir dan lulus dengan jayanya Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Baru UiTM atau . ... 9 Melengkapkan Borang Tawaran Opsyen KWSP – Lampiran B (PKP/OPSYEN1/2002) dengan kerjasama pihak pentadbiran Jabatan masing-masing. 10 Melengkapkan Perakuan Pemberian Taraf Berpencen ...

http://aplikasi.uitm.edu.my/portal_i-staf/skrin/borang/SENARAI%20SEMAK%20URUSAN%20PENGESAHAN%20KE%20DLM%20PERKHIDMATAN.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 3

doc
PERMOHONAN BAGI JAWATAN PENSYARAH/TUTOR/ - Utama

Kewarganegaraan : _____ No.KWSP : _____ Nombor Pas Pengajian (bagi bukan warganegara) : _____ 6. Alamat Rumah : _____ ...

http://multimedia.eng.ukm.my/jkmb/izat/borang%20permohonan%20demo%20sambilan.doc

Date added: December 23, 2012 - Views: 16

doc
Pencen Terbitan

Penyata KWSP 1036 . Nota: Dokumen (xi), (xii) dan (xiii) diperlukan bagi tujuan kelulusan Ganjaran Terbitan dan Pencen Tanggungan. ... Borang PEN aalah bagi anggota Perkhidmatan Awam manakala borang TAB adalah bagi anggota Badan Berkanun dan Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan.

http://docs.jpa.gov.my/docs/pnerbitan/bpanduan/pencen/pencen%20terbitan.doc

Date added: January 31, 2012 - Views: 9

doc
www.spp.gov.my

Saya sesungguhnya mengaku memahami bahawa jika saya menolak SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA atau mengembalikan borang ini tanpa menyatakan apa-apa pilihan atau menyatakan apa-apa syarat kepada pilihan atau tidak mengembalikan borang opsyen ini mengikut peraturan yang ditetapkan, ...

http://www.spp.gov.my/portal/index.php?view=download&alias=4-borang-opsyen-bagi-skim-kwsp-mengikut-subseksyen-6a-1-akta-pencen-1980-jadual-kelima-lampiran-iv&category_slug=perkhidmatan&option=com_docman&Itemid=699&lang=my

Date added: August 16, 2014 - Views: 1

doc
BORANG MAKLUMAT PEGAWAI DGA29/DGA32/DGA34/DG41/DG44/DG48

- Opsyen KWSP : Ya / Tidak (Potong tidak berkenaan) BISP : ..... ... BORANG MAKLUMAT PEGAWAI DGA29/DGA32/DGA34/DG41/DG44/DG48 Author: xp Last modified by: smehusin Created Date: 2/11/2010 6:51:00 AM Company.:L4zy w4r3z:. Other titles:

http://www.semuhsin.net/muat-turun/doc_download/26-epangkatbaru

Date added: August 5, 2013 - Views: 49

doc
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

borang opsyen untuk memilih sama ada skim pencen atau kumpulan wang simpanan pekerja selaras dengan peruntukan 6a (1) pindaan akta pencen 1980. ... 5/6/2010 6:48:00 am company: utm

http://www.management.utm.my/download/doc_download/265-borang-opsyen-untuk-memilih-sama-ada-skim-pencen-kwsp.html

Date added: July 1, 2013 - Views: 17

doc
Panduan Lapor Diri

Salinan Surat KWSP/No. KWSP. Gambar warna terkini berukuran pasport (2 keping) 2 2.2.2 Pertukaran . Salinan Surat Pertukaran. Salinan ... menyerahkan borang-borang di atas yang telah dilengkapkan tidak lewat 3 hari dari tarikh lapor diri. 3.

http://docs.jpa.gov.my/docs/pnerbitan/bpanduan/bkp/panduan%20lapordiri.doc

Date added: November 29, 2013 - Views: 6

doc
Wasiat ( 41-003-1-99 ) - Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu

Borang itu kemudiannya diserah kepada Pihak Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Penamaan lain selain 1975 itu Plaintif tidak tahu ada atau tidak dibuat oleh arwah. ... Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Simpanan Pejabat Pos, Insuran dan Syarikat Kerjasama.

http://syariah.terengganu.gov.my/doc/Kes%20Wasiat.doc

Date added: October 20, 2011 - Views: 74

doc
ppdputama.net

Bil Perkara Tandakan 1 Surat Iringan Sekolah [ ] 2 Borang Permohonan Guru Ganti (KGSK) ( 2 salinan ) [ ] 3 Dokumen Sokongan ( surat panggilan kursus, surat akuan sakit, surat. akuan tarikh bersalin atau ... 9 Borang A KWSP ( KWSP 6 ) [Pesara Guru Tidak Perlu Caruman KWSP] ...

http://ppdputama.net/v2/wp-content/uploads/2009/10/SENARAI-SEMAK-HANTAR-KGSK.doc

Date added: July 1, 2013 - Views: 2

doc
www.insolvensi.gov.my

BORANG B. JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA. ... Saya mengesahkan bahawa saya ada/ tiada hutang dengan LHDN KWSP PTPTN . Saya faham kegagalan ... Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Enam (6) Bulan Yang Disokong dengan : Untuk Pendapatan : ...

http://www.insolvensi.gov.my/ms/component/docman/doc_download/25-borang-permohonan-borang-b

Date added: September 5, 2013 - Views: 3

doc
BORANG MAKLUMAT JURUPERUNDING KEJORA TAHUN 2007

* Sila lampirkan Borang SSM di ‘Lampiran A’. Alamat : ... 5. 6. 7. 8. 9. 10. * Sila lampirkan salinan Surat Setuju Terima di ‘Lampiran G’. Senarai Projek KERAJAAN selain KEJORA yang telah dilantik dari tahun 2003-2007. ... Lampiran Penyata Caruman KWSP terkini yang diperolehi daripada ...

http://www.kejora.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=b2d40ba3-2dbc-4a4a-b7b9-dfd00289b7ed&groupId=17675

Date added: October 27, 2013 - Views: 1

doc
BORANG KKR

1.0 PREMIUM 2.0 ADANG 3.0 UJIAN PROB JKR 4.0 DIGITAL CAMERA 5.0 BEKALAN API & AIR 6.0 PEJABAT TAPAK 7.0 KAYU & PAPAN ... Penyata Akaun Tahunan Yang Terkini - (syarikat perseorangan atau perkongsian) r) Penyata KWSP/SOCSO pekerja ... Muka Surat. : 6 / 13. Borang : KKR-B25. No ...

http://www.kkr.gov.my/files/KKR-B25%20&%20B25&B26%20-%20Borang%20Permohonan,%20%20%20%20%20%20Senarai%20Semak%20dan%20Maklumbalas%20Pelanggan-1.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 8

doc
skeksp.files.wordpress.com

BORANG PERMOHONAN MENGIKUTI KURSUS SEPARUH MASA LATIHAN KEMAHIRAN MARA. KURSUS PENJAGA JENTERA ELEKTRIK A0 - 6 Bulan (480 Jam) ... Penyata KWSP / SOCSO yang telah disahkan semasa menghantar borang permohonan dan Surat Pengesahan Majikan. 3.

http://skeksp.files.wordpress.com/2012/08/borang-permohonan-kursus-separuh-masa-kompetensi-elektrik1.doc

Date added: May 13, 2013 - Views: 7

doc
Borang MC SWASTA/BKPUSM - Jabatan Pendaftar USM

... Percubaan Tetap Tetap / Berpencen Tetap / KWSP Kontrak Sementara ... 6 Januari 2011. HH/ni...Borang Cuti Bersalin. Cuti Bersalin. Title: Borang MC SWASTA/BKPUSM Author: registry_1 Last modified by: PPKT Created Date:

http://registry.usm.my/bpsm/upsm/files/2010_CUTI/Cuti_Bersalin.doc

Date added: January 23, 2013 - Views: 8

doc
rmic.umt.edu.my

Borang RMIC /Perj.6. UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI) ... Salinan Kad Pengenalan No. KWSP (jika ada) UNTUK KEGUNAAN PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN. BIL. TINDAKAN TANDAKAN ( √ ) Sijil Akademik Asal ...

http://rmic.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/26/2014/06//Lampiran-6_JADUAL-CHECKLIST.doc

Date added: July 23, 2014 - Views: 1

doc
BORANG OPSYEN - Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Johor

BORANG OPSYEN . BAGI SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA . MENGIKUT SUBSEKSYEN 6A(1) AKTA PENCEN 1980 (peraturan 37) ... Saya sesungguhnya mengaku memahami bahawa jika saya menolak SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA, ...

http://jpnjohor.moe.gov.my/jpnjohor/v6/bahanpro.php?A=1987

Date added: August 1, 2014 - Views: 1

doc
ARAHAN UNTUK PEMOHON - IPD-OUM PETALING JAYA - Home

Borang Permohonan. IPD-OUM dan ... Penyata KWSP (bagi pemohon yang ingin membayar dari akaun KWSP). Yuran Permohonan . RM 50.00 ... 6. EMERGENCY CONTACTS / KECEMASAN (i) Relative / Keluarga (ii) Others / Lain-lain.

http://www.ipdoum.com/uploads/1/8/9/7/18972945/oum_application_form_1_2014.doc

Date added: January 4, 2014 - Views: 1

doc
(JB/KHAS/UPA PINDAAN 1/95) - USM : Jabatan Bendahari - Laman ...

Sila Sediakan 2 Salinan Borang Permohonan, 2 Salinan Kad Pengenalan, 2 Salinan Slip Gaji 1 Bulan Terkini . ... Skim Perkhidmatan Pencen KWSP (vii) No. Staf (viii) Tarikh Pelantikan ... 6. Harga Komputer Yang ...

http://bendaharipng.usm.my/pkewangan/files/borang/B00072113.DOC

Date added: October 27, 2013 - Views: 9

doc
Borang MC SWASTA/BKPUSM - Jabatan Pendaftar USM

Taraf Khidmat: Percubaan Tetap Tetap Berpencen Tetap KWSP Kontrak Sementara Perhatian: Staf sambilan dan kunjungan tidak layak memohon Cuti Bersalin, staf hanya diberi kemudahan Cuti ... Borang MC SWASTA/BKPUSM Author: registry_1 Last modified by: PPKT Created Date: 1/31/2011 6:34:00 AM

http://registry.usm.my/bpsm/upsm/files/2010_CUTI/Cuti_Bersalin_Awal.doc

Date added: January 23, 2013 - Views: 6

doc
PROSEDUR PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN - Portal Sekolah Menengah ...

Menguruskan penyediaan borang BE cukai pendapatan dan KWSP. 6. Menguruskan fail sumber. 7. Lain-lain tugas yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke semasa. NAMA ; PN. ZURINAWATI BINTI AHMAD. JAWATAN : PEMBANTU TADBIR N 17. WAKTU BERTUGAS : 8.00 PAGI - 5.00 PETANG. 1.

http://www.smkpenanti.net/Unit-pentadbiran/Prosidur-pengurusan-dan-pentadbiran.docx

Date added: April 22, 2014 - Views: 17

doc
POLISI PENGURUSAN LAPORAN PERUBATAN HOSPITAL PULAU PINANG

KWSP, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Bahagian Pencen (JPJ), untuk menyokong permohonan pengeluaran wang / ... * Borang PKS 6 / borang tuntutan EPF * Salinan kad temujanji / kad rujukan hospital. * Surat keizinan * Bayaran. 1.6 Permohonan dari angkatan Tentera

http://metos2004.tripod.com/hbpppolisipengurusan.doc

Date added: November 27, 2011 - Views: 18

doc
www.research.usm.my

Borang tuntutan gaji kadar harian perlu dihantar terus ke Unit Emolumen dan Tuntutan Staf, Jabatan Bendahari, Aras 3, Canselori atau Kampus Kejuruteraan . ... Faedah Persaraan/KWSP 11% : 12% No. KWSP : Keputusan Peperiksaan

http://www.research.usm.my/forms/BorangStafProjek2/BORANG%20KG%201-3.doc

Date added: November 8, 2011 - Views: 9

doc
SENARAI SEMAK PERMOHONAN MENJALANKAN PERDAGANGAN PENGEDARAN ...

Salinan Borang Borang 32A yang dimatikan setem sekiranya terdapat perubahan pada pegangan saham. Copies of Form 32A which has been stamping if there is any change in shareholders. 4. ... (KWSP). 6. Salinan surat pengesahan pendaftaran cukai LHDN.

http://www.kpdnkk.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=b86c0f3d-d4d9-48c1-968a-f637fd5a45fe&groupId=10137

Date added: March 29, 2013 - Views: 5

doc
BORANG MAKLUMAT DEWAN/PERSATUAN PERNIAGAAN YANG MENGELUARKAN ...

BORANG PERMOHONAN BAGI DEWAN/PERSATUAN PERNIAGAAN SEBAGAI PENGELUAR SIJIL TEMPASAL BUKAN KEUTAMAAN (STBK) APPLICATION FORM FOR CHAMBERS OF COMMERCE/TRADE ASSOCIATIONS AS . ... (sila sertakan salinan penyata KWSP dan spesimen tandatangan pegawai terlibat)

http://www.miti.gov.my/cms/storage/documents/203/com.tms.cms.document.Document_fda08360-c0a81573-42464246-32948f3c/1/Lampiran%20B%20-%20Application%20Form%20for%20Chambers%20of%20Commerce-Associations%20as%20Issuer%20of%20NPCO.doc

Date added: May 7, 2012 - Views: 10

doc
LAMPIRAN A

ARAHAN : Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan dokumen berikut bersama borang permohonan pengeluaran SPPB ahli:- 1. salinan Lampiran A, 1. salinan permohonan pengeluaran . dan. 1. ... KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA. BANGUNAN KWSP. JALAN RAJA LAUT. 50350 KUALA LUMPUR.

http://xa.yimg.com/kq/groups/19257050/1552818023/name/LAMPIRAN+A.docx

Date added: May 8, 2013 - Views: 7

doc
Polisi_hospital_pita S - Articles : Laman Web Rasmi ...

iii) Penyata Kwsp. iv) Borang Pengiraan. v) Dokumen Lain Yang Menyokong Bayaran. i) Elaun Kerja Lebih Masa. i) Kad Perakam Waktu/ Laporan kedatangan. ... 10.6.5 Borang rujukan yang tidak lengkap akan ditolak dan dikembalikan ke wad yang merujuk.

http://hpitas.moh.gov.my/v2/muatturun/polisi/polisi%20hospital%20pitas.doc

Date added: February 29, 2012 - Views: 45

doc
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR,

Surat Akuan Penyebutharga –(Lampiran ‘B’) 6 - 7. 3. Jadual ... Semua Penyebutharga Yang Akan Mengambil Dokumen Sebutharga Ini Dikehendaki Membuat Lawatan Tapak Dan Disahkan Di Borang Pengesahan ... X …………….. (bilangan pekerja) RM 2 Caruman KWSP 11% daripada ...

http://www.smtbp.edu.my/borang/kontrak2009/4-DOKUMEN%20SEBUTHARGA%202009-ZON%20B.doc

Date added: September 29, 2012 - Views: 12

doc
BORANG PIA ’86 (PS-IKS)96 - MITI

Sila sertakan 6 salinan manual perisian yang dikeluarkan. Please forward 6 copies of the software manual. ... BorangAKWSP dan Penyata. Gaji yang terakhir bagi pekerja. sepenuh masa syarikat dan carta . organisasi syarikat. EPF Form ‘A’ and the last payroll statement .

http://www.miti.gov.my/cms/storage/documents/615/com.tms.cms.document.Document_edc16dde-c0a81573-8c608c60-b1c9f8d8/1/Lampiran%206%20(PS-Komputer)%20-%20IND%20SKI-QP06.L06.doc

Date added: January 26, 2013 - Views: 5

doc
sdvi.fama.net.my

borang penyertaan. no. tel ... ketua kontinjen nama jantina l / w no. pekerja / kwsp. no.kp. no. h/p. pengurus / pemain. bil. nama jantina l / w no. pekerja / kwsp. no.kp. no. h/p. status kesihatan. penyakit alahan ubat pengurus 1 2 3 4 5 6. 7. 8 . 9. 10. 11. 12 ...

http://sdvi.fama.net.my/sukantani/form/BORANG_PENYERTAAN.doc

Date added: April 20, 2014 - Views: 3

doc
( SULIT ) - Urus Insan | Hidup Tenang Tanpa Beban Kewangan

Gaji pelanggan Bulanan-bersih (tolak kwsp, socso, potongan gaji, dll) ... 6 Sila kembalikan borang ini kepada [email protected] untuk mendapatkan Analisa serta Potensi Kewangan anda. Title ( SULIT ) Author: user Last modified by: Zaidi Ismail

http://www.urusinsan.net/files/Analisa%20Kewangan_2012.doc

Date added: August 12, 2013 - Views: 6

doc
BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN - Semesra

Borang 6 (Perakuan Pematuhan) iv. Borang 48 A (Akuan berkanun perlantikan pengarah/penaja) ... - Contoh perbadanan awam ialah KWSP dan JKR. PENSWASTAAN - merupakan satu proses pemindahan kuasa kawalan, kepentingan dan pelaburan kerajaan yang tertentu kepada .

http://serimuara.com/admin_kurikulum/NOTA%20PERDAGANGAN/MGL%20PERDAGANGAN%20TING%204.doc

Date added: November 10, 2013 - Views: 56

doc
SENARAI SEMAK

Borang Opsyen Skim KWSP – Jadual Kelima P.U. (A) 176/2005. Salinan Kenyataan Perkhidmatan Yang Kemas Kini Dengan Catatan Berikut: ... 3.7.6 Markah Penilaian Prestasi. 3.7.8 Hukuman: Amaran/Denda/Lucut Hak Emolumen/Tangguh . Pergerakan Gaji/Turun Gaji*

http://jknperak.moh.gov.my/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=13:pengesahan-dalam-perkhidmatan&id=2:senarai-semak&Itemid=240

Date added: January 2, 2013 - Views: 6

doc
JB/KHAS/UPA PINDAAN 1/95) - USM : Jabatan Bendahari - Laman Utama

Sila Sediakan 2 Salinan Borang Permohonan, 2 Salinan Kad Pengenalan, 2 Salinan Slip Gaji 1 Bulan Terkini . ... Skim Perkhidmatan Pencen KWSP (vii) No. Staf _____ (viii) Tarikh Perlantikan Jawatan ... 6. Butir-butir Kenderaan Yang Hendak Dibeli (Jangkaan Pembelian) (i) ...

http://bendaharipng.usm.my/pkewangan/files/borang/B000711112.doc

Date added: April 20, 2014 - Views: 4

doc
L-G4 (April

BORANG E KAKITANGAN TEKNIKAL ... Salinan Borang KWSPA’ setiap pekerja bagi bulan caruman terakhir dan salinan perjanjian perkhidmatan ahli professional yang diambil khidmat secara kontrak hendaklah disertakan. Sila sertakan salinan sijil kelulusan atau sijil keahlian Badan-badan ...

http://www.ictjkr.gov.my/CdTender/UIAM_GAMBANG_FASA_2/BORANG%20-%20BORANG/LAMPIRAN/LAMPIRAN%20A6.doc

Date added: September 6, 2014 - Views: 1