Fenomene Fizice Si Chimice docs

Searching:
Download
Fenomene Fizice Si Chimice - Fast Download

Download Fenomene Fizice Si Chimice from our fatest mirror

FIŞA DE LUCRU

6457 dl's @ 3858 KB/s

doc
FIŞA DE LUCRU

FENOMENE FIZICE ŞI CHIMICE. Notaţi exemple de fenomene fizice şi chimice ale substanţelor, conform diagramei de mai jos. 2. Consideraţi o substanţă chimică şi daţi câte 2 exemple de fenomene fizice şi chimice ale acesteia, completând diagrama.

http://iscbt1-ae.wikispaces.com/file/view/Copacul+ideilor-+Fenomene+fizice+si+chimice.doc

Date added: January 20, 2014 - Views: 1

doc
cls7wikispaces.wikispaces.com

Substante si aliaja 2. Structura atomului 3. Fenomene fizice-fenomene chimice 4. Reactii Chimice 5. Școala Gheorghe Șincai-Cluj Florești . Reactii Chimice. ... Fenome Fizice-Fenomene Chimice “Singura aparare in fata lumi inconjuratoare este cunoasterea ei temeinica. ...

http://cls7wikispaces.wikispaces.com/file/view/Newspaper_Template1_RO.doc

Date added: January 20, 2014 - Views: 1

doc
UNITATE DE INVATARE-INTRODUCERE IN STUDIUL CHIMIEI

-investigarea unor fenomene fizice si chimice-studierea comparativa a fenomenelor fizice si chimice-recunoasterea dintr-un set a unor fenomene fizice si chimice (50min) -activitate frontala in scopul valorificarii achizitiilor anterioare -activitatea ...

http://euinvat.bluepink.ro/wp-content/uploads/2011/07/introd.in_.studiul.ch_..doc

Date added: January 20, 2014 - Views: 1

doc
biblionline.md

Transformăriile suferite de corpuri care au loc fără modificarea naturii substanţelor constituente se numesc fenomene fizice,iar ... componente - substantele componente pot fi luate in diverse proportii - fiecare componenta isi pastreaza proprietatile fizice si chimice - au ...

http://biblionline.md/uploads/news/id463/Portofoliu%20la%20chimie%20clasa%20XI.doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 3

doc
www.referat.ro - Flexform

6.1 Fenomene chimice-----pag.10. Substante si amestecuri ... Aspectele fizice ale reacţiilor chimice şi legile care le guvernează, ... datorită chimiei, a ingrasamintelor chimice si a mecanizarii, agricultura a sporit in ultimele decenii .

http://cursuri.flexform.ro/courses/L2/document/Cluj-Napoca/grupa2/Moldovan_Vasile/portofoliu.doc

Date added: May 10, 2013 - Views: 2

doc
PROGRAMA SCOLARA REVIZUITA CHIMIE CLASELE a VII-a – a VIII-a

Proprietati / fenomene fizice si chimice. Amestecuri omogene si eterogene. Separarea substantelor din amestecuri. Solutii. Concentratia in. procente de masa. 2. Sistemul periodic. Formule ale substantelor chimice. Atom. Nucleu atomic. Numar atomic. Numar de masa.

http://www.isjbotosani.ro/img/uploads/carmen.nechita/file/Programa_chimie_rev_cls7-8.doc

Date added: July 10, 2014 - Views: 1

doc
MATRICEA DE SPECIFICAŢII a Testului Iniţial

Fenomene fizice si chimice I.1 a) (3p) I.1 c) (3p) I.4 (5p) I.1 b) (3p) I.1 d) (3p) 17 Solutii. Concentratia procentuala II.2 (9p) 9 Formule chimice. Calcule chimice I.2 (10p) II.3 (15p) 25 Element chimic. Simbol. Valenta. Caracter chimic

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1976617

Date added: January 20, 2014 - Views: 1

doc
Universitatea “Al - Facultatea de Chimie Iaşi

Exemple de spectre ale unor compusi organici din diferite clase. Studiul legaturilor de hidrogen. Fenomene dependente de timp. Rezonanta ... A.T. Balaban, M. Banciu, I. I. Pogany, Aplicatii ale metodelor fizice si chimice in chimia organica, 1983. R. Dyer, Organic Spectral Problems, Prentice ...

http://www.chem.uaic.ro/files/File/programe-analitice/2007-2008/danac-an-3-ch-sem-1.doc

Date added: June 19, 2013 - Views: 1

doc
Bazele teoretice ale chimiei anorganice - Universitatea de ...

Proprietaţile lor fizice si chimice. Compuşii beriliului şi magneziului. Elementele alcalino-pamintoase. Metodele de obţinere, ... Teoria electroliţilor. Fenomene ireversibile în soluţii de electroliţi. Termodinamica sistemelor electrochimice. Noţiuni introductive ale chimiei coloidale.

http://usm.md/chimie/wp-content/uploads/2013/04/Examen-de-licenta-1.doc

Date added: November 4, 2013 - Views: 1

doc
CURSUL de FIZIC| - Facultatea de Chimie Iaşi

... înţelegerea şi explicarea corectă a complicatelor fenomene sau procese chimice. ... de tehnica experimentala si calculul erorilor pentru prelucrarea datelor experimentale din masuratorile fizice. Reprezetari prin tabele si grafice. 3.

http://www.chem.uaic.ro/files/File/programe-analitice/2006%202007/an%20I%202006%202007%20sem%201/Alexandroaei%20D%20an%201%20sem%201.doc

Date added: July 4, 2013 - Views: 106

doc
chimie7 - Editura EDU

Să interpreteze fenomene, proprietăţi, mărimi, relatii, scheme, ... Proprietati fizice si chimice. Lucrare de laborator. Scheme program. Utilizari. Rezolvari de probleme. 1(5 – 9.01) 1(12– 16.01) 1 (12 – 16.01) 1 (19 – 23.01) 1 (19 – 23.01)

http://edituraedu.ro/didactice/clasele%20V-VIII/Chimie/Planificare%20anuala%20clasa%20a%20VIII-a.doc

Date added: May 13, 2013 - Views: 15

doc
Avizat - Blog-ul profesorilor de chimie din judetul Suceava ...

Realizarea de experimente care să pună în evidență fenomene fizice și chimice. ... Organizarea unui atelier de lucru,confecționarea de colaje pe tema răspândirii elementelor chimice in natura si in sistemul biologic Surse bibliografice , internet.

http://chimsuceava.files.wordpress.com/2013/09/planificare_chimie_cls7_2h.doc

Date added: October 8, 2013 - Views: 3

doc
METODE DE RECUPERARE MEDICALA BFT IN GLEZNA POSTTRAUMATICA

In acesti muschi se produc diferite fenomene fizice si chimice, metabolice sau energetice, care pot fi mai mult sau mai putin stimulate sau incetinite prin mijloacele noastre. Prin actiunea mecanica a manevrelor de masaj executate staruitor si intr-un ritm viu, ...

http://www.topmasaj.ro/download/afect15.doc

Date added: February 27, 2012 - Views: 3

doc
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE - Masaj Kinetoterapie | Prima ...

In acesti muschi se produc diferite fenomene fizice si chimice, metabolice sau energetice, prin care pot fi stimulate sau incetinite prin mijloacele noastre. Prin actiunea mecanica a manevrelor de masaj executat staruitor si intr-un mod vioi, ...

http://masajkinetoterapie.ro/download/afectiuni/Rahitismul-masajkinetoterapie.ro.doc

Date added: June 3, 2012 - Views: 4

doc
Avizat - Blog-ul profesorilor de chimie din judetul Suceava ...

Proprietăţi/ Fenomene fizice și chimice Substanțe pure. Amestecuri omogene și eterogene . Separarea substanţelor din amestecuri . ... Prezentarea unui referat pe tema răspândirii elementelor chimice in natura si in sistemul biologic Surse bibliografice , internet.

http://chimsuceava.files.wordpress.com/2013/09/planificare_chimie_cls7_1h.doc

Date added: December 13, 2013 - Views: 7

doc
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

Fenomene fizice şi chimice. A4. Ustensile utilizate în laboratorul de chimie. Norme de protecţia muncii în laboratorul de chimie. A5. Metode de separare şi purificare a substanţelor din amestecuri. OBIECTIVE: O1.

http://wiradamrn.wikispaces.com/file/view/MATERIE+CORP+SUBSTANTA.doc

Date added: July 25, 2013 - Views: 1

doc
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI

Echilibre fizice si chimice / 6 ore. Starea de echilibru, condiţii termodinamice de echilibru. Legea fazelor Gibbs; Ecuaţia Clausius Clapeyron. ... Fenomene de umectare si capilaritate. Adsorbtia la interfaţa L/G. Izoterme de adsorbţie.

http://www.med.ugal.ro/actuali%20studenti_files/FARMACIE/An%20II/2.%20Chimie%20fizica/Programa%20analitica%20Chimie%20Fizica%20anul%20II%20Farmacie%202010-2011.doc

Date added: January 20, 2014 - Views: 1

doc
Planificare annuală – chimie, clasa a VII-a, an şcolar ...

Fenomene fizice şi chimice 2 5 – 9 X Manual, culegere Oral/scris ... Compararea proprietăţilor fizice ale diamantului si grafitului. Corelarea aplicaţiilor practice ale diamantului şi grafitului cu proprietăţile fizico ...

http://scoalawiki.wikispaces.com/file/view/planificarechimie.doc

Date added: December 18, 2013 - Views: 13

doc
www.chimie.uvt.ro

Fenomene fizice şi chimice. Amestecuri omogene şi eterogene. Separarea substanţelor din amestecuri prin procedee fizice (distilare, extracţie, sublimare). ... Tematica: Substanţe simple cu utilizări practice: proprietăţi fizice si chimice.

http://www.chimie.uvt.ro/uploads/files/Circulara%201%20-%20Concurs%20V_%20Chiriac%202010.doc

Date added: March 15, 2012 - Views: 5

doc
Universitatea “ Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Explicarea fenomenelor fizice si chimice şi descrierea lor matematică . ... - Formarea deprinderilor practice pentru utilizarea instrumentele de masura, calculul erorilor, studiul unor fenomene in conditii de laborator si capacitatea de a interpreta rezultatele experimentale obtinute. d) ...

http://phys.ubbcluj.ro/invatamant/syllabus/an3lr/bioch_culea.doc

Date added: April 4, 2012 - Views: 1

doc
OLTEAN MELANIA - Bine ati venit pe site-ul meu - Wellcome to ...

... fizice si chimice situate in timp, in functie de ciclurile biologice ale organismelor daunatoare, fenologia plantei de cultura, conditiile pedoclimatice si a factorilor economici, ... Aceste fenomene vor fi stopate cu noua Lege a Pomiculturii, ...

http://melaniaoltean.objectis.net/livrabile/combaterea-integrata-in-cultura-de-mar-1-1-1-1-.doc1.doc/at_download/file

Date added: December 18, 2012 - Views: 2

doc
GHID TEHNIC privind modalităţile de investigare şi ...

Un numar de cauze fizice si chimice determina transformarea compozitiei apelor subterane care migreaza prin ... de transformare, de transfer sau de acumulare şi fixare. Aceste fenomene contribuie la răspândirea şi distribuţia lor în elementele mediului geologic (sol, formaţiuni ...

http://www.mmediu.ro/vechi/pdf/legislatie/ghid_investigare_draft_4_august_2008.doc

Date added: December 23, 2011 - Views: 24

doc
ANEXA 1 - Facultatea de Textile Pielarie si Management ...

Faza 2 / 2007: Fundamentarea teoretica a proceselor fizice si chimice desfasurate la interfata mediu ... P1-UAIC Studiu teoretic (fenomene de transport in campuri electrice si magnetice) Studiu teoretic (fenomene fizice la interactiunea stratului de protectie cu radiatia e.m.)

http://www.tex.tuiasi.ro/epintel/doc/FISA%20AUTOEVALUARE_105.doc

Date added: November 27, 2011 - Views: 5

doc
PROIECTAREA DEMERSULUI

modelarea, simularea si controlul unor fenomene fizice si/sau chimice. reprezentarea grafica a datelor experimentale. Microsoft PowerPoint. prezentarea în format electronic a unei teme/subiect de fizică şi/sau chimie. importarea elementelor din alte aplicaţii.

http://ccdbv.rdsbv.ro/OFERTA%20PROGRAME%202010-2011/tic.doc

Date added: July 9, 2012 - Views: 2

doc
1 - www.research.ro :: Ministerul Educatiei Nationale - Cercetare

1 PN03-180101”Fenomene si procese fizice in materia condensata” Raport de cercetare - s-a realizat creşterea selectivă de nano-puncte (insule) de Ge cu pozitionare controlata la marginile unor structuri mesa, ... a substantelor chimice toxice si periculoase ...

http://www.research.ro/img/files_up/1149166442PlasmaINFLPR.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 6

doc
Program CERCETARE DE EXCELENŢĂ - Facultatea de Textile ...

Fundamentarea teoretica a proceselor fizice si chimice desfasurate la interfata mediu ... Fenomene fizice de reglare a echilibrului termic a corpului. ... Mai poate fi si a treia situatie.In ordonata putem lua energia emisa de substanta intr-o secunda, ...

http://www.tex.tuiasi.ro/epintel/doc/rezumat_faza_2.doc

Date added: May 24, 2013 - Views: 2

doc
Stimaţi studenţi, - www.biomateriale.ro

Fenomene de adsorbtie proteică si adsorbtia ireversibilă. Adeziunea celulară. Ipoteze si tehnici. Prelegere interactivă, Discutii ... Proprietatile chimice si fizice ale derivatilor de celuloza. Schema bloc comparativaa proceselor tehnologice de obtinere a celulozei pulbere si a celulozei ...

http://www.biomateriale.ro/Informatii%20studenti.doc

Date added: November 1, 2011 - Views: 15

doc
LOW COST AND LOW RISK METHODS IN ORDER TO PROMOTE THE CLEAN ...

Modele matematice descriind fenomene fizice si chimice complexe ce au loc in timpul proceselor de combustie ; Calculari si vizualizari grafice – matematice ale datelor de proces specifice procesului de ardere ;

http://trac.ipa.ro/docs/4_ro.doc

Date added: June 24, 2013 - Views: 1

doc
isj.vs.edu.ro

... experimentală a unor constante fizice: punct de topire, punct de fierbere. Proprietăţi chimice ale substanţelor. Fenomene fizice şi fenomene chimice. Oxidări în ... Concentratia molara. Cristalohidrati. Solutii apoase de acizi (tari si slabi) si baze (tari si slabe); pH-ul ...

http://isj.vs.edu.ro/download/Biologie/2012-2013/precizari%20olimp%20stiinte%202011-2012%5B1%5D.doc

Date added: May 20, 2013 - Views: 6

doc
0

Distingem si un circuit apa-om-apa care se refera la interventia activitatii omului în circuitul natural. În natura nu exista apa pura; date fiind interactiunile cu mediul ea contine gaze, substante minerale si organice dizolvate în suspensie.

http://www.referatele.org/doc/Apa%20(referatele.net).doc

Date added: August 30, 2014 - Views: 1

doc
UNIVERSITATEA DIN BACAU - Sapientia Erdélyi Magyar ...

TEHNOLOGII SI UTILAJE IN INDUSTRIA LAPTELUI. Tema: ... Fenomene fizice, chimice şi microbiologice care au loc în produs. Bibliografie: Eszes, F.: Húsipari technológia. Tanszéki segédlet. 2013. Szenes E-né: Húsfeldolgozás kisüzemben.

http://mttk.csik.sapientia.ro/data/EM_allamvizsgatematika.doc

Date added: October 29, 2013 - Views: 1

doc
ROMANIA

sa nu foloseasca ingrasaminte chimice si produse de protectia plantelor pe suprafetele unde sunt ... neluarea de catre persoanele fizice si juridice a masurilor de imprejmuire si salubrizare a terenurilor pe care le ... insusirea de arbori doborati de fenomene naturale sau de arbori care ...

http://www.bezdead.ro/wp-content/uploads/2012/11/regulament-de-aplicare-a-OG-21.doc

Date added: March 1, 2014 - Views: 1

doc
Concurs interjudeţean de chimie 'Noi si Chimia?!'

... [email protected], indiferent de judeţul din care este şcoala participantă. Fiecare şcoală înscrisă în concurs devine partener în acest proiect naţional. Formularele de parteneriat se pot descărca de pe site-ul concursului , ...

http://fizchim.xhost.ro/Regulament_Concurs_noi_chimia_2013.doc

Date added: April 11, 2013 - Views: 2

doc
FARMACOLOGIE - Cursuri Medicina | If you think education is ...

Farmacologia se ocupa cu studiul originii, proprietatilor fizice si chimice, absorbtiei, metabolismului, ... Doza toxica = cantitatea de medicament ce depaseste efectul terapeutic si la care apar fenomene secundare care primejduiesc functiile diverselor organe sau chiar a organismului intreg;

http://www.cursurimedicina.ro/files/LP%20farmaco.%201,%202,%203%20.doc

Date added: October 4, 2012 - Views: 26

doc
EVALUARE SUMATIVA PE BAZA EXPERIMENTULUI DE LABORATOR

1. Stabilirea proprietatilor fizice ale unor ingrasaminte chimice O. O Caracterizati substantele constituite probe din punct ... Utilizarea corecta a tehnicilor de manuire a ustensilelor si a substantelor chimice Selecteaza si foloseste corect ... Fenomene vizuale in timpul ...

http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Teste%20de%20evaluare2006/Protectia%20mediului/Ingrasaminte%20chimice.doc

Date added: May 10, 2013 - Views: 2

doc
Riscul industriei chimice - Materiale, proiecte si cursuri ...

Astfel, solul poate fi supus unor fenomene ce afectează toate funcţiunile sale:fizice, fizico -chimice, chimice, ... Vopsele si lacuri •Policolor ...

http://www.graduo.ro/ddata/images/normal/13230_riscul_industriei_chimice.doc

Date added: January 20, 2014 - Views: 5

doc
III - IFA - Institutul de Fizica Atomica - simbolul fizicii ...

Fenomene fizice si chimice la interfata plasma lichid . Aceasta prioritate strategica se desprinde din interesul acordat, in ultimii ani, interactiei plasmei cu lichidele. Acesta este un teritoriu la inceput de explorare, ...

http://www.ifa-mg.ro/esfro/restrict/grupuri/GT7/GT7_DRAFT%20Raport%20final%20complet%2024%2008%202011.doc

Date added: March 20, 2014 - Views: 9

doc
APA - duritatea apei, ph-ul apei, deficitul de oxigen din apa ...

Apa folosita de om trebuie sa intruneasca anumite proprietati organoleptice fizice si chimice.Aceste proprietati pot fi determinate cu ... ceea ce ingreuneaza hranirea lor. Aceasta face ca arborii sa fie mai susceptibili la alte fenomene: nu mai pot rezista vantului sau greutatii zapezii ...

http://referate.rol.ro/download-referate/chimie/gimnaziu/duritatea_apei.doc

Date added: January 8, 2013 - Views: 2

doc
www.isjbotosani.ro

tari si slabi) si baze (tari si slabe); ... Fenomene fizice şi fenomene chimice. Oxidări în organismul uman. Amestecuri omogene şi eterogene. Separarea substanţelor din amestecuri. Purificarea substanţelor prin procedee fizice: distilare, extracţie, sublimare.

http://www.isjbotosani.ro/img/uploads/nadia.guluta/file/precizari%20olimp%20stiinte%202012-2013%5B1%5D_doc.doc

Date added: July 1, 2014 - Views: 1

doc
Concursul naţional de matematică aplicată “ A

Rezolvarea grafică a sistemelor de ecuaţii si inecuaţii de gradul I . Ex. Problemele de ... modelarea unor fenomene fizice sau chimice prin funcţii exponenţiale sau logaritmice ale căror proprietăţi conduc la interpretări practice; 3.

http://matematicaisjolt.files.wordpress.com/2013/01/sugestii-programa-matematica-aplicata-2012.doc

Date added: August 21, 2013 - Views: 1

doc
Version - TRAC

Fenomene meteorologice extreme mai frecvente si cu o intensitate mai ridicata. ... unde fierul sufera un process de aglomerare care are ca scop obtinerea unui material cu caracteristicile fizice si chimice necesare pentru a fi utilizat mai tarziu in cuptoare.

http://trac.ipa.ro/docs/10_ro.doc

Date added: May 1, 2012 - Views: 2

doc
www.chimie.aplicata.home.ro

Substante si amestecuri. ... să recunoască proprietăţile fizice şi chimice ale unor corpuri sau substanţe; să definească fenomenele fizice şi fenomenele chimice; să clasifice fenomene, amestecuri, soluţii;

http://www.chimie.aplicata.home.ro/Teste%20evaluare%20clasele%20VII-VIII.doc

Date added: January 30, 2012 - Views: 15

doc
PROIECT DE PROGRAMĂ

Aria curriculara si tipul de optional: Matematica si stiinte – integrat. Durata: Pe parcursul anului scolar- 36 ore (1h/ sapt.); Modul de desfasurare: pe clasa; Propunator: Cheregi Carmen –Biologie- gr II. ... Identificarea unor fenomene, ...

http://mts-sm.wikispaces.com/file/view/Proiect+programa+optional.doc

Date added: January 20, 2014 - Views: 1

doc
PROGRAMA ANALITICĂ - Cursuri Medicina | If you think ...

Aici au loc diverse fenomene fizice si chimice, fotochimice si bioelectrice, in urma carora energia luminoasa este transformata intrun influx nervos, care ajunge prin caile optice la scoarta cerebrala occipitala. In sectorul occi ...

http://cursurimedicina.ro/files/Oftalmologie+-+Subiectele+la+examen+rezolvate.doc

Date added: April 29, 2012 - Views: 2

doc
Comisia de apărare împotriva

fenomene naturale distructive de origine geologica si meteorologica, ... accidente chimice, biologice, ... pentru organele administratiei publice centrale si locale cu atributii in acest domeniu si pentru toate persoanele juridice si fizice, ...

http://www.comunadascalu.ro/avizier/situatii%20de%20urgenta/update/7.%20Atributiuni%20CLSU.doc

Date added: August 25, 2014 - Views: 1

doc
FIŞA DISCIPLINEI - FACULTATEA DE MEDICINA

- Studiul echilibrelor fizice şi chimice - Cinetica transformărilor fizice şi chimice - Fenomene interfazice - Introducere în studiul coloizilor ... - Studiul stabilititii si caracteristicilor fizico chimice ale suspensiilor

http://www.med.ugal.ro/actuali%20studenti_files/FARMACIE/An%20II/2.%20Chimie%20fizica/Fisa%20disciplinei%20Chimie%20Fizica%20anul%20II%20Farmacie%202010%202011.doc

Date added: January 14, 2014 - Views: 1

doc
FENOMENE DE INTERFAŢĂ - Tehnica Dentara | …..un blog ...

Datorită forţelor intermoleculare diferite există fenomene ce se manifestă la suprafaţa de separare dintre două faze de numesc fenomene de interfaţă. ... fizice, determinate de diverse tipuri de interacţiuni moleculare şi chimice, ...

http://tehnicadentara.files.wordpress.com/2010/06/curs-biofizica-4.doc

Date added: June 21, 2012 - Views: 2

doc
III

Fenomene si procese la scara atomica in sinteza si proprietatile structurilor si nanostructurilor izolatoare si semiconductoare. ... Stiinta suprafetei reprezinta studiul fenomenelor fizice si chimice care se produc la interfata a doua faze, ...

http://www.ifa-mg.ro/esfro/restrict/grupuri/GT4/Rezumat_GT4.doc

Date added: June 7, 2014 - Views: 1

doc
ORD. 87 14/06/2001 - Federația Mecanicilor de Locomotivă

... proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, ... trasnet si alte fenomene naturale; q) actiune intentionata ("arson"); ... factor activ rezultat in caz de incendiu, care provoaca diferite fenomene fizice, chimice, ...

http://www.fml.ro/_additional/oldfmlsite/fmlpage_main/documents/legislatie/psi/OMI%2087%20din%202001.doc

Date added: June 23, 2013 - Views: 3

doc
otiliaspace.wikispaces.com

... neluate in seama. Astazi suntem aproape neputinciosi in fata anumitelor fenomene de impurificare. Poluarea se produce atunci cand, in urma ... Ingrasamintele chimice si scurgerile provenite de la ... Se realizeaza prin procese fizice si fizico-chomice precum si prin procese ...

http://otiliaspace.wikispaces.com/file/view/Poluarea+apelor+si+efectele+poluarii+apelor.docx

Date added: March 19, 2014 - Views: 1