Co S Wyrazy Z Dwuznakami docs

Searching:
Download
Co S Wyrazy Z Dwuznakami - Fast Download

Download Co S Wyrazy Z Dwuznakami from our fatest mirror

LUTY - Szkoła Podstawowa imienia Króla Zygmunta Augusta w ...

3500 dl's @ 9253 KB/s

doc
LUTY - Szkoła Podstawowa imienia Króla Zygmunta Augusta w ...

-czyta i pisze wyrazy z dwuznakami Sz, sz-zna jednostkę grosza i jej skrót - liczy pieniądze-rozwiązuje zadania różnymi metodami Kartoniki z dwuznakami, Monety groszowe. ... Co robić, aby się nie przeziębiać oraz nie zarażać innych?

http://www.sp.wasilkow.pl/szkola/pliki/Plan_wynikowy_klasy_I_-_luty.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 8

doc
S

– pisze wyrazy i krótkie zdania z dwuznakami Dz, dz, – dzieli wyrazy na głoski i sylaby oraz dokonuje syntezy, – rozwija umiejętność słuchania utworu muzycznego, ... co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,

http://www.operon.pl/content/download/4285/128640/version/1/file/Rozklad_tresci_sem_2.doc

Date added: November 30, 2012 - Views: 4

doc
Ćwiczenia doskonalące technikę czytania.

Przykłady ćwiczeń utrwalających wyrazy . z dwuznakami. Czytanie wyrazów rozsypanki stanowiących rozwiązanie podawanych przez nauczyciela zagadek. Zagadki. ... przeczytaj, co jest pod nimi napisane i wykonaj polecenie”. Obrazek: dziewczynka sypie ziarno kurze. Polecenie: „Basia karmi ...

http://www.eduforum.pl/modules.php?name=Publikacje&d_op=getit&lid=4649

Date added: November 28, 2011 - Views: 15

doc
PLANOWANIE PRACY Z DZIEĆMI UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO W ...

Czyta i pisze wyrazy z dwuznakami. Potrafi opowiedzieć czytane teksty. Przepisuje wyrazy i zdania. Rozpoznaje różne gatunki zwierząt, w tym zwierzęta egzotyczne. Rozpoznaje melodię ... co wiąże się z poziomem możliwości dziecka upośledzonego umysłowo oraz z relatywnym poziomem tempa ...

http://www.aup-kwidzyn.ckj.edu.pl/publikacje/program_pracy_z_dzieckiem_upos.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 26

doc
Plan wynikowy do klasy pierwszej do podręcznika Odkrywam siebie

– wie, co wynika z przynależności do. rodziny, jakie powinny być relacje. między najbliższymi ... – czyta wyrazy i zdania z poznanymi. dwuznakami – przepisuje zdania z druku – dba o estetykę i czytelność pisma – prawidłowo wymawia wyrazy

http://www.mac.pl/mod/82/fID/76/fi/Plan_wynikowy_dla_klasy_1_z_wymaganiami_podstawowymi_i_rozszerzonymi.doc/iID/7377/t/dF

Date added: October 8, 2012 - Views: 9

doc
PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH DOTYCZĄCY

10.Czytanie i pisanie wyrazów z dwuznakami. 11.Wyrazy ze zmiękczeniami – ćwiczenia utrwalające. ... Tę kropkę połącz z lewym górnym rogiem i z prawym. górnym rogiem. Co Ola znalazła? Klasa III – temat 13. Wyszukiwanie poznanych części mowy. Cele operacyjne:

http://www.galileusz.pl/%7Eszkola21/publikacje/dydakt_wyr.doc

Date added: March 2, 2012 - Views: 12

doc
Plan wynikowy do klasy pierwszej do podręcznika Odkrywam siebie

5.3 – wie, co wynika z przynależności do. rodziny, jakie powinny być relacje. między najbliższymi – wymienia członków rodziny ... – czyta wyrazy i zdania z poznanymi. dwuznakami – przepisuje zdania z druku – dba o estetykę i czytelność pisma

http://sp112waw.edupage.org/files/lasy_I.doc

Date added: April 12, 2012 - Views: 7

doc
Zintegrowany rozkład materiału do klasy pierwszej

– Czytanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. – Pisanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. ... z kim i w co się bawią dzieci na podwórku i o zaletach takich zabaw. ... – dzieli słowa i wyrazy na sylaby oraz układa słowa i wyrazy z podanych sylab

http://www.mac.pl/mod/82/fID/76/fi/Godzinowy_rozklad_materialu___klasa_1_semestr_II.doc/iID/6030/t/dF

Date added: January 30, 2012 - Views: 8

doc
Zintegrowany rozkład materiału do klasy pierwszej

– czyta i pisze wyrazy z poznanymi literami ... – Czytanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. – Pisanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. ... – Rozmowa o tym, z kim i w co się bawią dzieci na podwórku i o zaletach takich zabaw.

http://sp1nowybytom.w.interia.pl/publikacje/rozklad%20sem2.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 12

doc
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im - Serwis: Publikacje ...

nr 6. J. Faliszewskiej, plansze z poznanymi literami i dwuznakami, wyrazy napisane na tablicy i kartach pracy grupowej,; ... u góry której w ramce napisane są wyrazy (te same co na tablicy) oraz instrukcję: Przeczytaj wyrazy w ramce. Pomyśl, z czym one tobie się kojarzą. Ułóż z nimi ...

http://awans.szkola.pl/oficyna/034/BNK_umiem_juz_czytac_i_pisac.doc

Date added: January 15, 2014 - Views: 4

doc
ZABURZENIA ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ

Pogadanki te poprowadziła pani mgr Krystyna Przybył, logopeda i psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Łodzi, ul. ... co utrudnia rozumienie treści, w pisaniu mylenie liter. ... wyrazów z dwuznakami, zmiękczeniami - dzielenie zdań na wyrazy, liczenie wyrazów w zdaniu,

http://www.pm39lodz.wikom.pl/pictures/zaburzenia.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 2

doc
www.spswiatnikigorne.eu

– poprawnie pisze wyrazy z dwuznakami, bezbłędnie liczy głoski i litery w wyrazach; – poprawnie zapisuje poznane wyrazy z „ż” i „u”; ... – wie, co to jest rzeczownik oraz że wyrazy oznaczające czynności odpowiadają na pytania:

http://www.spswiatnikigorne.eu/klasa2an.docx

Date added: August 9, 2014 - Views: 1

doc
Elementarz XXI wieku kl - Wydawnictwo Nowa Era

... kolorowe czasopisma, kolorowy papier, pisaki, klej, nożyczki, pionki, kartki z bloku. 104. Co mądra głowa nosi na głowie? słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela; ... – pisze wyrazy z dwuznakami cz, Cz, sz, Sz . ... – układa wyrazy z sylab i zdania z rozsypanki wyrazowej 1.2a ...

http://www.nowaera.pl/pomoce/rozklad-materialu-i-plan-pracy/rozklad-materialu-nauczania-w-klasie-1-semestr-2/download-2.html

Date added: August 17, 2013 - Views: 12

doc
Program pracy korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów

Zawsze należy bazować na tym co przychodzi dziecku z łatwością , co dziecko potrafi . ... wyrazy z grupami spółgłoskowymi Usprawnianie analizy słuchowej ... wyszukiwanie w tekście wyrazów z dwuznakami. tworzenie nowego wyrazu przez dodanie dwuznaku lub sylaby ; ...

http://www.oswmlawa.republika.pl/publikacje/program%20pracy%20kore.doc

Date added: March 22, 2012 - Views: 7

doc
Elementarz XXI wieku kl - Chrzanów - Nasza szkoła

... układanie pytań do fragmentów tekstu; „Co lepsze – czapka z włóczki czy dreszcze?” – rozmowa inspirowana fragmentem tekstu; ... – pisze wyrazy z dwuznakami cz, Cz, sz, Sz 1.2c ... – układa wyrazy z sylab i zdania z rozsypanki wyrazowej 1.2a, 1.2d

http://www.zs1.chrzanow.pl/_files_/elementarz_xxi_w_rozklad_materialu_sem_2.doc

Date added: October 22, 2013 - Views: 6

doc
www.spswiatnikigorne.eu

Układa wyrazy z rozsypanych sylab, ... O krowie, co fruwać umiała. 5. Odkrycie Mikołaja Kopernika. 6. Toruń miasto Kopernika i ... Wyróżnia w tekście wyrazy z dwuznakami. Uczestniczy w zabawach dydaktycznych, słownych, ruchowych, muzycznych.

http://www.spswiatnikigorne.eu/klasa2a.docx

Date added: October 25, 2013 - Views: 1

doc
www.wikom.pl

... głos wydobywa się z trudem.. Co ... głosek w wyrazy, z przejściem od głoskowania do czytania sylabami i wyrazami, opuszczanie, przestawianie lub dodawanie różnych głosek i sylab, zamienianie wyrazów o podobnym brzmieniu; w pisaniu kłopoty z posługiwaniem się dwuznakami, ...

http://www.wikom.pl/mp6zgierz/pictures/wady%20wymowy.doc

Date added: June 4, 2013 - Views: 5

doc
ZASADY OCENIANIA DŁUŻSZYCH PRAC PISEMNYCH

treść sprawozdania: w pracy zawarte są niezbędne informacje: co się zdarzyło, kiedy i gdzie miały miejsce przytoczone fakty, wydarzenia, kto brał w nich udział, przebieg zdarzeń; ... dzieli wyrazy z dwuznakami na litery i głoski.

http://www.sp5lask.szkolnastrona.pl/download.php?f=jezyk-polski.doc

Date added: January 31, 2014 - Views: 1

doc
www.sp3.kozminwlkp.pl

Nieprawidłowo piszą wyrazy ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami dźwięcznymi bezdźwięcznymi oraz szumiącymi (sz, cz, ż, dż) i syczącymi (s, z, c, dz). Nieprawidłowo piszą wyrazy z samogłoskami nosowymi ą i ę oraz zespołami ... co utrudnia rozumienie czytanych treści i ...

http://www.sp3.kozminwlkp.pl/ĆWICZENIA%20PERCEPCJI%20SŁUCHOWEJ%20I%20WZROKOWEJ%20DLA%20DZIECI%20MŁODSZYCH.doc

Date added: August 17, 2013 - Views: 7

doc
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

... podobnym : b-p, d-t, g-k, z-s, dz-c, ... - trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, z głoskami tracącymi dźwięczność, w różnicowaniu i-j ... w celu skierowania na badania oraz stałych konsultacji co do sposobu pracy z dzieckiem w domu. w poradniach ...

http://sp4.home.pl/Dysleksja_poradnik.doc

Date added: January 5, 2014 - Views: 2

doc
Szymon sss - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ...

,,Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych – to talent, móc uczynić coś, ... Przekształcanie wyrazów jednosylabowych w wyrazy dwusylabowe, np.: las ... s – sz. Utrwalenie wyrazów z dwuznakami. Umiejętność spostrzegania, wyróżniania i prawidłowego wymawiania ...

http://www.modn.elk.pl/publikacje/2004/terapia.doc

Date added: October 1, 2012 - Views: 10

doc
Szanowni Nauczyciele i Nauczycielki - Wydawnictwo Nowa Era

układa wyrazy z sylab i poprawnie je zapisuje w liniaturze; ... tworzy sylaby otwarte z dwuznakami sz, cz, ch i odczytuje je, dzieli wyrazy na sylaby, układa wyrazy z sylab; ... wie, co otrzymujemy z mleka;

http://www.nowaera.pl/pomoce/plan-wynikowy/plan-wynikowy-do-klasy-1-semestr-2/download.html

Date added: August 17, 2013 - Views: 4

doc
Dziecko „ryzyka dysleksji” – co to takiego

Po raz pierwszy dysleksję opisano sto lat temu. I co ciekawe, przypadek dyslektyka ... głównie głoskuje i nie zawsze dokonuje poprawnej syntezy, przekręca wyrazy, nie rozumie przeczytanego zdania ... (b-p, k-g, t-d, s-z, w-f), trudności ze zmiękczeniami, dwuznakami ...

http://www.nauczyciele.mom.pl/files/Dziecko_ryzyka_dysleksji-EK.doc

Date added: January 18, 2014 - Views: 3

doc
Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy drugiej

Zabawa ruchowa przy muzyce „Wyrazy z . ... Uzupełnianie historyjki obrazkowej „Dzień z życia rodziny". Zabawa naślad. „Zgadnij, co robię o tej porze" i ... Słuchanie legendy. Czytanie ze zrozumieniem przepisu. Pisownia wyrazów z dwuznakami. Toruń – miasto nad Wisłą ...

http://www.zs1.chrzanow.pl/_files_/rozkad_mat._klasa_2_skrlcony.doc

Date added: January 18, 2014 - Views: 2

doc
Wpływ mowy na naukę dziecka - Szkoła Podstawowa nr 6 w ...

... poszerzania słownictwa o dłuższe i nieznane wyrazy, ... Do specyficznych błędów należą oprócz w/w brak dobrej orientacji w posługiwaniu się dwuznakami ... Wypowiedzi tych uczniów są najczęściej prymitywne, ubogie i ograniczone do minimum, co w znacznej mierze nie wynika z ...

http://www.sp6.kwidzyn.pl/plikownia/mowa-a-nauka.doc

Date added: February 11, 2013 - Views: 1

doc
„SPECYFIKA ZABURZEŃ TYPU DYSLEKTYCZNEGO”

Możemy je rozpoznać u uczniów o co najmniej przeciętnej lub wysokiej inteligencji mających wybiórcze trudności przejawiające się najczęściej niepowodzeniami w nauce ... wyrazy, we właściwym porządku (częste gubienie sylab), ... - trudności w pisaniu wyrazów z dwuznakami,

http://www.eduforum.pl/modules/Publikacje/files/%5B050314%5D_Agnieszka_Lubczy_ska_-_Specyfika_zaburze__typu_d.doc

Date added: January 18, 2014 - Views: 1

doc
sp2.zamosc.pl

... (wyrazy z spółgłoskami miękkimi ś, ć, ź i dwuznakami sz, cz dz). ... Zabawę przeprowadzamy z większą grupą dzieci, zadając pytania : Co to jest? Z czego to jest zrobione? Do czego służy?

http://sp2.zamosc.pl/swietlica/scenariusze/Zabawy_cwiczenia_czytania.doc

Date added: July 8, 2014 - Views: 1

doc
Zintegrowany rozkład materiału do klasy pierwszej

Rozmowa z dziećmi o tym, co umieją robić dobrze, ... – umie przeczytać i napisać wyrazy z poznanymi literami ... – Czytanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. – Pisanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz.

http://klasy03gryfino.dle.interia.pl/zrmwersjaszkolna.doc

Date added: October 17, 2012 - Views: 13

doc
Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej ...

Uzupełnij puste miejsca odpowiednimi dwuznakami. Nie wierć dziury w b ... 1 2 3 4 5 6 a w b u p i i ć r y ć l ć ó ć ć ą ć s i i c a s p m o z k o ... Uzupełnij tekst. Podkreśl wyrazy z „nie”. Czego …….. lubicie u innych? Na pewno drażni was …….. tolerancja czy.

http://web-docs.gsi.de/~pietrasz/prace/klasa_4_SP_Jezyk_polski.doc

Date added: February 27, 2012 - Views: 23

doc
publikacje.lo-zywiec.pl

... s, z, ś, ż, sz, ź, ch, i literami o prostej budowie graficznej. Ćwiczyć umiejętność porównywania i ... przez co analizie i syntezie fonemowej towarzyszy bierne ... same mogą wybrać materiał czytelniczy lub obrazkowy. Zabawy sylabowe i literowe, z dwuznakami . np.

http://publikacje.lo-zywiec.pl/publikacje/844.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 7

doc
mon.gov.ua

... których pisownia odpowiada wymowie. Kaligraficzne przepisywanie tekstu. Pisanie wyrazów z dwuznakami, literą i oznaczającą miękkość poprzednie spółgłoski, literami oznaczaj-cymi te same głoski (ż ... - poprawnie dzieli wyrazy na sylaby; - wie, co to jest alfabet; - zna alfabet, ...

http://mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/navch-program/2012/9.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 5

doc
bip.milicz.pl

- trudne sylaby z dwuznakami dż i dz - przekształcanie wyrazów przez dodawanie, ... których rozwiązaniem są wyrazy z literami k i g, rymy ... mogą być one zamieniane stronami, co podnosi poziom trudności. - podstawa, - 16 żetonów, - 16 laminowanych kart 8. Makatka magnetyczna 1 szt ...

http://bip.milicz.pl/file.php?attachment=123150

Date added: February 19, 2014 - Views: 2

doc
www.akademia.mac.pl

Edukacja Kolejny numer Temat i zadania edukacja polonistyczna (1.1c, 1.2d) 1. Rozmowa z dziećmi o tym, co umieją robić dobrze, ... – czyta i pisze wyrazy z poznanymi literami ... – czyta zdania z poznanymi literami i dwuznakami – pisze wyrazy i zdania z poznanymi literami i dwuznakami

http://www.akademia.mac.pl/files/a85c7c55b00f6cd9c0abe8d056fd238e21d8726b.doc

Date added: August 6, 2013 - Views: 4

doc
LEKCJA PIERWSZA - Strona główna AGH

... zachowały się różnice między spółgłoskami, które zlały się w Trzeciej Erze (þ z s ... s. 6). W quenyi mamy nawet wielosylabowe wyrazy składające się z samych samogłosek jak Eä (nazwa ... Co z tego wynika: należy wymawiać "cirYAquen" i dać ...

http://home.agh.edu.pl/~evermind/Lingwistyka/kurs_q_1.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 6

doc
Utrudnienia ....doc - ZS Straszyn

... co robiły dzieci?” i wypowiada zdanie z pominięciem środkowego wyrazu. ... [f, f”, v, v’, s, z, s’, z’, sv, zv, ch] tzn. spółgłosek nadających się do przeciągłego wybrzmiewania: Etap I. Wyrazy, w których ... Wyrazy, w których jeden z głosów nie daje się wybrzmiewać ...

http://www.zsstraszyn.pomorskie.pl/pliki/Utrudnienia%20....doc

Date added: November 4, 2011 - Views: 11

doc
przedszkole4nowytarg.edupage.org

... świetnie sprawdzają się tu wyrazy dźwiękonaśladowcze ( MU, BE, UHU, KU KU, itp.). ... p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n. Nowością na tym etapie są sylaby zamknięte np. ... Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską ł.

http://przedszkole4nowytarg.edupage.org/files/Cieszynska-teczka_(1).docx

Date added: May 2, 2013 - Views: 3

doc
Logopedia jest to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy ...

Wadliwa realizacja głosek (opuszczanie, przestawianie, dodawanie głosek, sylab) co prowadzi do trudności w czytaniu ... zwłaszcza z dwuznakami, ... dziecko zaczyna rozumieć mowę, tworzy wyrazy z sylab z okresu gaworzenia i grużenia, potrafi pokazać części ciała, zna swoje imię ...

http://www.sciaga.pl/tekst/zalacznik/23185/

Date added: February 23, 2012 - Views: 4

doc
paslek-um.bip-wm.pl

... (rz), cz, dż, s,z,c,dz w zdaniach. Materiały do prowadzenia ćwiczeń ... uzupełnianie luk w wyrazach brakującymi literami; trudne wyrazy z dwuznakami dż i dz; przekształcanie wyrazów przez dodawanie ... Pomoc powinna składać się z co najmniej 28 rysunków ...

http://paslek-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=247310

Date added: December 4, 2013 - Views: 3

doc
Dysleksja, dyskalkulia

... pisaniem wyrazów nieznanych, łączenie wyrazów, zmiana kolejności wyrazów w zdaniu. Błędy w pisaniu wyrazów z dwuznakami, grupami ... Często też powtarzałem wyrazy z tymi zespołami dźwięków ... Czy masz kłopoty z zapamiętywaniem tego, co przeczytałeś? 6 ...

http://zsow.lublin.pl/ula/dysleksja.doc

Date added: October 22, 2013 - Views: 2

doc
Wstęp - Strona główna BIP - Biuletyn Informacji Publicznej ...

Trzeba dużo pomysłowości, cierpliwości i czasu dla swoich dzieci, aby to, co kojarzy się nam z dużym wysiłkiem stało się ... Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz ... dzieci wspólnie z nauczycielką odczytują te wyrazy „ślizgając się” z litery na ...

http://www.bip.krakow.pl/zalacznik.php?zid=68387&wer=0&new=t&mode=shw

Date added: June 6, 2013 - Views: 2

doc
www.wolachodkowska.cba.pl

Wymawia wiele spółgłosek oprócz s , z, c, dz, (mówi „sianki, siociek”), ... Co robić, by dziecko ładnie mówiło? ... Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską Ł.

http://www.wolachodkowska.cba.pl/dokumenty/terapia_logopedyczna.doc

Date added: August 9, 2014 - Views: 1

doc
Temat bloku/dnia

Wprowadzenie dwuznaków: dz, Dz. Uzupełnianie wyrazów właściwymi dwuznakami. Ustalanie liczby liter i głosek w wyrazach. Czytanie zdań ze zrozumieniem, dobieranie odpowiednich ilustracji. ... co wynika z przynależności do rodziny, ... − poprawnie układa wyrazy z rozsypanki sylabowej

http://www.akademia.mac.pl/files/7297f09c847eff29553baae3aeb5c9cad99137fa.doc

Date added: December 17, 2013 - Views: 1

doc
Dysleksja, czyli specyficzne trudności w nauce czytania i ...

... czegoś, trudność, niemożność, nadaje negatywne znaczenie, oraz od czasownika lego- „czytam” lub lexis – „wyrazy”, „słowa” (język łaciński, język grecki). ... dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność ... pracujący na co dzień z uczniami z dysleksją ...

http://www.gim21gorzow.pl/metodyka/dysleksja.doc

Date added: October 21, 2012 - Views: 2

doc
Dysleksja jej przyczyny oraz sposoby rozpoznawania

... (różnicującego wyrazy i formy wyrazowe). ... b-p, g-k, w-f, z-s, dz-c. sz-s, i-y,-błędy wynikające z trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących,-trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, ...

http://www.sp2.rabka.pl/publikacje/gosiataton/dysleksja.doc

Date added: October 21, 2012 - Views: 2

doc
Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Zawarte w książeczce ćwiczenia: wyrazy z ż niewymiennym, wyrazy z ż niewymiennym i ż wymiennym, wyrazy z ż wymiennym na g, wyrazy z rz niewymiennym ... uzupełniania wyrazów dwuznakami: rz, sz, cz, dz, dź ... fleksji i składni. 1 49 Książeczka z serii PUS Kto? Co ...

http://www.barglow.dt.pl/0/SIWZkrosz.doc

Date added: August 17, 2013 - Views: 1

doc
Wyposażenie w pomoce dydaktyczne do realizacji projektu

... zestaw ćwiczeń zawierający co najmniej ćwiczenia z: s, z, c, dz, sz, ż, ... z którymi dziecko spotyka się na co dzień; przybliżać wyrazy obce podając ciekawe przykłady ... • trudne sylaby z dwuznakami dż i dz, • przekształcanie wyrazów przez dodawanie, odjęcie ...

http://lubartow.pl/pliki/przetargi/Zalacznik%20nr%206%20do%20siwz_czesc%201.doc

Date added: May 22, 2013 - Views: 3

doc
Załącznik nr 4 do umowy: Wzór harmonogramu płatności )

... 88 sztuk, w tym 39 małych liter z dwuznakami, ... cz, ż (x 2) • Głoski, litery, sylaby, wyrazy (x 2) • Trudne zgłoski s, sz, z, ż ... co ułatwi pracę z dziećmi nawet z dużymi problemami w uczeniu się tej umiejętności. 1 41 Powtarzam Rozumiem Nazywam.

http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/system/pobierz.php/Wykaz%20pomocy%20dydaktycznych.doc?id=12751

Date added: August 27, 2013 - Views: 4

doc
www.szkolawolowice.czernichow.pl

... wyraz, dziecko skupia się na jego analizie, zamiast syntezie, efekt jest taki, że nie rozumie czytanej treści, co powoduje brak satysfakcji, rodzi ... świetnie sprawdzają się tu wyrazy dźwiękonaśladowcze ( MU ... Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz ...

http://www.szkolawolowice.czernichow.pl/informacje/czytanie.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 7

doc
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

... Książeczka PUSY - ABC część III zawierająca zadania i ćwiczenia z dwuznakami. 12 ... materiał edukacyjny dla dzieci składający się z co najmniej 60 drewnianych drążków w sześciu kolorach o ... CZ, DŻ, S, Z, C, DZ obrazki oraz wyrazy do czytania z ćwiczoną głoską ...

http://www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/15/upl/5f2d13c337c3202f78e0405b4f670a0f.doc

Date added: January 16, 2014 - Views: 1

doc
www.sp1twardogora.pl

... podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia, rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, ... zna pisownię wyrazów z dwuznakami oraz liter oznaczających miękkie ... pisze wyrazy z utratą dźwięczności na końcu wyrazu . pisze wyrazy z „ó” i „rz ...

http://www.sp1twardogora.pl/Wso13rok2012.docx

Date added: June 6, 2014 - Views: 1